НАВЧАННЯ ЯК ОСВІТНІЙ ПРІОРИТЕТ?

Автор(и)

  • Малгожата Каміньська Вища школа імені Павла Влодковіца у Плоцьку, вул. Кіліньського, 12, 09-402 Плоцьк, Республіка Польща https://orcid.org/0000-0002-1643-3949

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.3843

Ключові слова:

європейська освіта, навчання, освітній пріоритет

Анотація

Людина повинна навчатися у школі умінням знаходити необхідну інформацію, здобувати нові знання і моделювати способи їх застосування у реальному житті. Школа має сприяти формуванню особистостей із стратегічним і критичним мисленням, які здатні до досліджень. Чи навчання у польській школі дозволяє вирішувати такі завдання? Що потрібно змінити, щоб якомога швидше інтегруватися в процес адаптації до реальних потреб, що стосуються соціально-економічної сфери? Що можна вважати за позитивні симптоми змін у роботі та освіті людей у Польщі, Європі та в усьому світі? Автор тексту намагається сформулювати суб’єктивні відповіді на задані питання, спираючись на власні роздуми та висновки зі спостережень навколишньої дійсності, а також прослухавши результати освітніх досліджень та висловлювання аналітиків і дослідників з обраної проблеми.

Біографія автора

Малгожата Каміньська, Вища школа імені Павла Влодковіца у Плоцьку, вул. Кіліньського, 12, 09-402 Плоцьк, Республіка Польща

Доктор наук

Посилання

Bauman, Z. (2007). Edukacja: wobec, wbrew i na rzecz ponowoczesności, tłum. O. i W. Kubińscy [w:] M. Dudzikowa, M. Czerepaniak – Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. Interdyscypli- narne ujęcie, t. 1. Gdańsk, Polska: GWP (pol).

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (1999). Wprowadzenie do nauczania, tłum. M. Wyrzykowska. Poznań, Polska: wyd. Zysk i S-ka (pol).

Dryden, G., & Vos, J. (2003). Rewolucja w uczeniu, tłum. B. Jóźwiak. Poznań, Polska: wyd. Zysk i S-ka (pol).

Dzierzgowska, I. (2003). Rewolucja w edukacji. Dyrektor Szkoły, 11, 26 (pol).

Elsner, D. (2004). Doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Tak! Ale jakich? Dyrektor Szkoły, 1, 16–17 (pol).

Fazlagić, A. (2005). Organizacja ucząca się. Dyrektor Szkoły, 5, 14 (pol).

Gołębniak, B. D. (2003). Szkoła wspomagająca rozwój [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2. Warszawa, Polska: Wyd. Naukowe PWN (pol).

Hejnicka-Bezwińska, T. (2008). Pedagogika ogólna. Warszawa, Polska: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne (pol).

Jakubowski, J., & Kluge, P. (2007). Jak i dlaczego powinniśmy wejść na drogę uczenia się zmiany. Nowa szkoła.

Skuteczne zarządzanie w praktyce (pol).

Kupisiewicz, Cz. (2006). Szkoła w XX wieku. Kierunki i próby przebudowy. Warszawa, Polska: wyd. Naukowe PWN (pol).

Lotkowska, K. (2006). Uczyć uczniów uczenia się, czyli 3xU. Psychologia w szkole, 3, 77 (pol).

Ministerstwo Edukacji Narodowej (oficjalna strona). Retrieved from http:// www.men.gov.pl/in- dex.php?option=com_content&view=article&id=1789%3Adzi-oecd-ogosia-wyniki-bada- pisa-2009&catid=25%3Awydarzenia-z-udziaem-ministrow&Itemid=34; 14.12.2010, 9.30 (pol).

Pachociński, R. (2006). Oświata i praca w erze globalizacji. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, Polska (pol).

Pankowska, D. (2008). Czego uczeń dowiaduje się w szkole o wiedzy i uczeniu się? Ukryty program szkoły – cz. 2. Psychologia w szkole, 4, 54 (pol).

Paris, S. G., & Ayres, L. R. (1997). Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem, tłum. M. Janowski i M. Miciń- ska. Warszawa, Polska: WSiP (pol).

Podgórska, J. (2007). Co trzeba umieć w XXI wieku. POLITYKA, 47, 37 (pol).

Ranson, S. (1997). Rynki czy demokracja dla edukacji [w:] Z. Kwieciński (red.), Nieobecne dyskursy, cz. V. Toruń, Polska: UMK (pol).

Rękawek, A. (2010). Chodzi o uczciwość systemu. Rozmowa prof. Michałem Kuleszą. Dyrektor Szkoły, 9, 7 (pol).

Sawiński, J. P. (2009). Przyszłościowa orientacja edukacji – część I. Dyrektor Szkoły, 6, 12 (pol).

Vic Kelly, A. (1997). Edukacja w społeczeństwie demokratycznym: podstawowe zasady [w:] Z. Kwieciński (red.).

Nieobecne dyskursy, cz. V. Toruń, Polska: UMK (pol).

Woźniak, O. (2009). Jak uczyć szkołę? PRZEKRÓJ, 35, 43–44 (pol).

Żylińska, M. (2010). Szkoła szkodzi na mózg. POLITYKA, 36, 30 (pol).

Downloads


Переглядів анотації: 74

Опубліковано

2017-10-01

Як цитувати

Каміньська, М. (2017). НАВЧАННЯ ЯК ОСВІТНІЙ ПРІОРИТЕТ?. ОСВІТОЛОГІЯ, (6), 38–43. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.3843

Номер

Розділ

Філософсько-педагогічні витоки освітології