ПІЗНАННЯ ІНШОГО ПІД ЧАС ШКІЛЬНИХ МІЖКУЛЬТУРНИХ ОБМІНІВ – ДОСВІД МОЛОДІ З ПОЛЬСЬКО-ЧЕСЬКОЇ ПРИКОРДОННОЇ ТЕРИТОРІЇ В ЦЕШИНСЬКІЙ СІЛЕЗІЇ

Автор(и)

  • Барбара Хойнацька-Синашко Сілезький університет в Катовіцах, вул. Бєльська, 62, 43-400 Цешин, Республіка Польща https://orcid.org/0000-0001-5591-3331

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.115123

Ключові слова:

Інший, міжкультурні обміни, польсько-чеська прикордонна територія, шкільне партнерство; молодь

Анотація

Життя у полікультурному середовищі допомагає людині скористатися своїм потенціалом. Різні ситуації вимагають адаптації та постійного навчання. Стимули до навчання також можуть бути соціальними проблемами, які виникають унаслідок відсутності розуміння тенденцій емансипації меншин, які хочуть зберегти свою власну ідентичність.
Освіта, що надає можливості контакту з іншими культурами, допомагає виявити ці проблеми. Мова йде про створення міжкультурних освітніх ситуацій, участь студентів у молодіжних обмінах. У статті розкрито суть і мету міжкультурних зустрічей молоді (поглиблення знань про себе та власну культуру, встановлення контактів з іншими, взаємодія та розкриття культурної різноманітності; вирішення різних питань); представлено дослідження щодо ставлення молоді до участі в міжкультурних обмінах.
Дослідження проводилося у 2014/2015 н.р. серед молоді з польсько-чеського прикордоння в Цешинській Сілезії.

Біографія автора

Барбара Хойнацька-Синашко, Сілезький університет в Катовіцах, вул. Бєльська, 62, 43-400 Цешин, Республіка Польща

Доктор наук, доцент, кафедра соціальної педагогіки та міжкультурної освіти, Факультет етнології і освітніх наук

Посилання

Chojnacka-Synaszko, B. (2014). Płaszczyzny żucia codziennego młodych ludzi jako możliwe obszary realizacji wie- lo- i międzykulturowej. w: T. Lewowicki, B. Chojnacka-Synaszko, G. Piechaczek-Ogierman (red.): Edukacja dzieci i młodzieży w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. Cieszyn-Warszawa-Toruń, Polska: WEiNoE UŚ, WSP ZNP, Wydawnictwo A. Marszałek (pol).

Chojnacka-Synaszko, B. Język jako kulturowy element tożsamości i narzędzie w sferze kontaktów z Innym spostrze- gane przez młodzież z polsko-czeskiego pogranicza na Śląsku Cieszyńskim. W: Lewowicki T., Chojnacka- Synaszko B., Kwadrans Ł, Suchodolska J.: Sfery życia duchowego dzieci i młodzieży – studium z pogranicza polsko-czeskiego. T. 3. Spostrzeganie wyznaczników tożsamości i postawy wobec Innych. (w druku) (pol).

Korporowicz, L. (1997). Wielokulturowość a międzykulturowość: o rekcji o interakcji. W: M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński (red.): U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego. Warszawa, Polska: Oficyna Naukowa (pol).

Lewowicki, T. (1997). Problemy pedagogiki szkolnej – przemiany instytucji i jej funkcji. W: L. Turos (red.): Pedagogika ogólna i subdyscypliny. Cz. I. Siedlce, Wydawnictwa Uczelniane Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej (pol).

Lewowicki, T. (2013). Edukacja wobec odwiecznych i współczesnych problemów świata – konteksty i wyzwania edu- kacji międzykulturowej. Edukacja Międzykulturowa, 2 (pol).

Mieszalski, S. (2014). Środowisko kulturowe w edukacji wielokulturowej i w rozwoju jednostki. W: T. Lewowicki, W. Ogniewjuk, E. Grodzka-Mazur, S. Sysojewa (red.): Wielokulturowość i edukacja. WSP ZNP, WEiNoE, Uniwersytet im. B. Grinczenki, Warszawa-Cieszyn-Kojów, Polska (pol).

Neuner, G. (2014). Edukacja międzykulturowa i jej wymiary. W: F. Brotto, J. Huber, K. Karwacka-Vögele, G, Neuner, R. Ruffino, R. Teutsch (red.): Kompetencje międzykulturowe dla wszystkich. Przygotowanie do ży- cia w różnorodnym świecie. Warszawa, Polska. Rada Europy, Ośrodek Rozwoju Edukacji (pol).

Nikitorowicz, J. (2005). Kreowanie tożsamości dziecka. Gdańsk, Polska: GWP (pol).

Przetacznik-Gierowska, M., & Tyszkowa, M. (1996). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa, Polska: Wydawnictwo Naukowe PWN (pol).

Rada Europy (2003, Listopad 10–12). Intercultural education: managing diversity, strengthening democracy. Stała Konferencja Europejskich Ministrów Edukacji, Ateny (pol).

Rada Europy (2004, Grudzień 9–10): Deklaracja Wrocławska w 50 rocznice europejskiej współpracy kulturalnej uchwalona podczas konferencji otwierającej obchody 50 rocznicy przyjęcia Europejskiej Konwencji Kulturalnej. Wrocław, Polska (pol).

Rada Europy (2005, Listopad 27–28). Konferencja zamykająca obchody 50 rocznicy Europejskiej Konwencji Kulturalnej (Faro): Deklaracja z Faro w sprawie strategii Rady Europy dotyczącej rozwoju dialogu międzykulturowego (pol).

Ruffino, R. (2014). Edukacja międzykulturowa i wymiany uczniowskie. W: F. Brotto, J. Huber, K. Karwacka- Vögele, G, Neuner, R. Ruffino, R. Teutsch (red.): Kompetencje międzykulturowe dla wszystkich. Przygotowa- nie do życia w różnorodnym świecie. Warszawa, Polska. Rada Europy, Ośrodek Rozwoju Edukacji (pol).

Taylor, M. (2000). «Każdy inny – Wszyscy równ» – rzecz o edukacji międzykulturowej. W: R. Leppert (red.): E edukacja w świecie współczesnym. Kraków, Polska: Oficyna Wydawnicza «Impuls» (pol).

Downloads


Переглядів анотації: 81

Опубліковано

2017-10-01

Як цитувати

Хойнацька-Синашко, Б. (2017). ПІЗНАННЯ ІНШОГО ПІД ЧАС ШКІЛЬНИХ МІЖКУЛЬТУРНИХ ОБМІНІВ – ДОСВІД МОЛОДІ З ПОЛЬСЬКО-ЧЕСЬКОЇ ПРИКОРДОННОЇ ТЕРИТОРІЇ В ЦЕШИНСЬКІЙ СІЛЕЗІЇ. ОСВІТОЛОГІЯ, (6), 115–123. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.115123

Номер

Розділ

Культурологія освіти