ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КЛАСИЧНОЇ МОДЕЛІ УНІВЕРСИТЕТУ

Автор(и)

  • Василь Кремень Національна академія педагогічних наук України, вул. Січових Стрільців, 52-А, 04053 Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.813

Ключові слова:

університет, дослідницький університет, підприємницький університет, корпоративний університет, комерціалізація, інноваційний характер цивілізації

Анотація

Стаття Василя Кременя «Трансформаційний потенціал класичної моделі університету» присвячена розгляду основних викликів, які постали перед університетською освітою в ХХІ ст. Одним з таких викликів є інноваційний характер сучасної цивілізації. Відповіддю на цей виклик стало поширення моделі дослідницького університету. Іншим важливим викликом є комерціалізація університетського життя в контексті глобалзації. Підприємницький та корпоративний університети можуть розглядатися в якості форм університетської діяльності, які виникли внаслідок відповідних процесів.

Біографія автора

Василь Кремень, Національна академія педагогічних наук України, вул. Січових Стрільців, 52-А, 04053 Київ, Україна

Доктор філософських наук, професор, академік Національної академії наук України, академік Національної академії педагогічних наук України, президент Національної академії педагогічних наук України

Посилання

Буравой Майкл. Феномен нерівності: виклики для університетської освіти (розмову вів Сергій Кур- батов) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.philosopheducation.com/images/Files/PDF/2014_ issue_2/2_15_9.pdf

Гадамер Ганс-Георг. Ідея Університету – вчора, сьогодні, завтра / Ганс-Георг Гадамер // Ідея університету : Антологія / ред. Марія Зубрицька. – Львів : Літопис, 2002. – С. 169–184.

Гумбольдт В. Про внутрішню та зовнішню організацію вищих наукових закладів у Берліні / Віль- гельм фон Гумбольдт // Ідея університету : Антологія / ред. Марія Зубрицька. – Львів : Літопис, 2002. – С. 25–36.

Курбатов С. В. Феномен університету в контексті часових та просторових викликів: Монографія / С. В. Курбатов. – Суми : Університетська книга, 2014. – 262 с.

Поляков М. В. Класичний університет. Еволюція, сучасний стан, перспективи / М. В. Поляков, В. С. Савчук. – К. : Генеза, 2004. – 416 с.

Феномен інновацій: освіта, суспільство, культура : монографія / за ред. В. Г. Кременя. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 472 с.

Шнедельбах Герберт. Университет Гумбольдта / Герберт Шнедельбах // Логос. – 2002. – № 5–6(35). – C. 1–14.

Ясперс Карл. Ідея Університету / Карл Ясперс // Ідея університету : Антологія / ред. Марія Зубрицька. – Львів : Літопис, 2002. – С. 111–165.

Altbach P. G. The Road to Academic Excellence: The Making of World-Class Research Universities / P. G. Altbach, J. Salmi. – World Bank, 2011. – 366 p.

Academic Ranking of World Universities [Electronic resource]. – Access mode : http://www. shanghairanking.com/ARWU2016.html

Academic Ranking of World Universities: Statistics [Electronic resource]. – Access mode : http://www. shanghairanking.com/ARWU-Statistics-2016.html

Aronowitz Stanley. The Corporate University and the Politics of Education / Stanley Aronowitz, Henry A.

Giroux // The Educational Forum. – 2000. – Vol. 64, no. 4. – P. 332–339.

Atkinson Richard C. Research Universities: Core of the US Science and Technology System / Richard C.

Atkinson, William A. Blanpied // Technology in Society. – 2008. – № 30. – P. 30–48.

Carnegie Classifications [Electronic resource]. – Access mode : http://carnegieclassifications.iu.edu/

Etzkowitz Henry. When Knowledge Married Capital: The Birth of Academic Enterprise / Henry Etzkowitz // Journal of Knowledge-based Innovation in China. – 2013. – Vol. 5, no. 1. – P. 44–59.

Harvard at a Glance [Electronic resource]. – Access mode : http://www.harvard.edu/about-harvard/ harvard-glance

Hearn D. An Examination of Corporate University Model [Electronic resource]. – Access mode : http://www.newfoundations.com/OrgTheory/Hearn721.html

Meister J. Corporate Universities: Lessons in Building a World-Class Work Force / J. Meister. – McGraw- Hill, 1998. – 256 p.

Rademakers M. Corporate Universities: Driving Force of Knowledge Innovation / M. Rademakers // The Journal of Workplace Learning. – 2005. – Vol. 17. – P. 130–136.

Rothaermel Frank T. University Entrepreneurship: A Taxonomy of the Literature / Frank T. Rothaermel, Shanti D. Agung, Lin Jiang // Industrial and Corporate Change. – 2007. – Vol. 16, no. 4. – P. 691–791.

Scott John C. The Mission of the University: Medieval to Postmodern Transformations / John C. Scott // The Journal of Higher Education. Special Issue: Moving into the Next 75 Years. – 2006. – Vol. 77, no. 1. – P. 1–39.

Downloads


Переглядів анотації: 283

Опубліковано

2016-10-30

Як цитувати

Кремень, В. (2016). ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КЛАСИЧНОЇ МОДЕЛІ УНІВЕРСИТЕТУ. ОСВІТОЛОГІЯ, (5), 8–13. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.813

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти