ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ЖІНКИ З АТИПОВОЮ БУДОВОЮ ТІЛА

Автор(и)

  • Агнєшка Карпіньска Університет Миколи Коперника, вул. Гагаріна 11, 87-100 Торунь, Республіка Польща

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.114121

Ключові слова:

жінка, тіло, ідентичність, тілесність

Анотація

Дослідження являє собою спробу знайти відповіді на питання: як соціалізується жінка з атиповою будовою тіла? Стаття містить теоретичні припущення, що стосуються людського тіла, а також фокусується на науково-дослідному аспекті цього припущення. У статті показано, як тіло жінки зображується в культурі; розглянуто проблему формування ідентичності жінки з атиповою будовою тіла; проаналізовано наукові дослідження, що стосуються атипової будови жіночого тіла.

Біографія автора

Агнєшка Карпіньска, Університет Миколи Коперника, вул. Гагаріна 11, 87-100 Торунь, Республіка Польща

аспірантка, Факультет педагогічних наук

Посилання

Bąk-Sosnowska M. (2005), Między ciałem a umysłem. Otyłość i odchudzanie się w ujęciu integracyjnym, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Błajet P. red. (2010), Ciało, edukacja, umysł, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz.

Błajet P. (2006), Ciało jako kategoria pedagogiczna w poszukiwaniu integralnego modelu edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Brytek-Matera A. (2010), (Nie)świadomość płynąca z ciała u osób z zaburzeniami odżywiania, w: Btryek- Matera A. (2010), Ciało w dobie współczesności. Wybrane zagadnienia z problematyki obrazu własnego ciała, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Btryek-Matera A. (2010), Ciało w dobie współczesności. Wybrane zagadnienia z problematyki obrazu włas- nego ciała, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Brytek-Matera (2008), Obraz ciała- obraz siebie. Wizerunek ciała w ujęciu psychospołecznym, Wydawni- ctwo Difin, Warszawa.

Drwięga M. (2005), Ciało człowieka. Studium z antropologii filozoficznej, Ksiegarnia Akademicka, Kraków.

Etcoff N. (2002), Przetrwają najpiękniejsi. Wszystko co nauka mówi o ludzkim pięknie, Wydawnictwo WAB, Warszawa.

Głębocka A. (2009), Niezadowolenie z wyglądu a rozpaczliwa kontrola wagi, Impuls, Kraków.

Głębocka A., Bednarska M. (2005), Wizerunek ciała u kobiet cierpiących na anoreksję, w: Głębocka A., Kulbat J. (2005), Wizerunek ciała. Portret Polek, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Głębocka A., Kulbat J. (2005), Wizerunek ciała. Portret Polek, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Głębocka A., Wiśniewska A. (2005), Psychologiczny portret kobiet otyłych, w: Głębocka A., Kulbat J. (2005), Wizerunek ciała. Portret Polek, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Grzegorek A. (2008), Co psycholog może mieć na myśli, kiedy mówi o tożsamości? w: Kubacka-Jasiecka D., Kuleta M., W kręgu psychologicznej problematyki tożsamości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Izydorczyk B., Rybicka- Klimczyk A. (2008), Diagnoza psychologiczna poznawczych i emocjonalnych aspektów obrazu ciała u dziewcząt i młodych kobiet polskich, Problemy medycyny rodzinnej Vol. X nr 4 (2008).

Kijak R. (2006), Wizerunek niepełnosprawnej kobiety w świecie kultury ponowoczesnej, w: Kosakowski Cz., Krauze A., Przybyliński S. red. (2006), Pomiędzy teorią a praktyką, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Olsztyn.

Kopcewicz L. (2003), Polityka kobiecości jako pedagogika różnic, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Kowalik S. (2003), Ja cielesne-próba nowego spojrzenia, Polskie Forum Psychologiczne 8 (1-2).

Krzemionka-Brózda D. (2010), Sekret ciała. Doświadczanie przez kobiety własnego ciała jako piętna jawne- go (nadwaga) bądź ukrytego (zaburzenia odżywiania) a określenie własnej tożsamości, w: Btryek-Matera A. (2010), Ciało w dobie współczesności. Wybrane zagadnienia z problematyki obrazu własnego ciała, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Kuleta M. (2008), Społeczno- kulturowe i osobowościowe uwarunkowania obrazu własnego ciała, w: Kubacka-Jasiecka D., Kuleta M., W kręgu psychologicznej problematyki tożsamości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Melosik Z. (2010), Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Mioduchowska A. (2012), Obraz własnego ciała a wewnętrzna aktywność dialogowa u kobiet z zaburzeniami odżywiania, Studia z psychologii w KUL t.18.

Nowak-Lipińska K. (2006), Wersje kobiecości- kontekst patriarchalny, w: Kosakowski Cz., Krauze A., Przybyliński S. red. (2006), Pomiędzy teorią a praktyką, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Sakson-Obada O. (2009), Pamięć ciała. Ja cielesne w relacji przywiązania i traumie, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Schier K. (2010), Piękne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń, Wydawni- ctwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Schier K. (2010), Rozegrane w ciele- obraz ciała u osób ze strukturą osobowości borderline, w: Btryek- Mate- ra A. (2010), Ciało w dobie współczesności. Wybrane zagadnienia z problematyki obrazu własnego ciała, Wydawni- ctwo Difin, Warszawa.

Sikora K. (2008), Tożsamość jako przedmiot badań psychologii, w: Kubacka-Jasiecka D., Kuleta M., W kręgu psychologicznej problematyki tożsamości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Starzomska M., Ciotucha E., Czy płeć jest «kartą przebijającą» orientację seksualną? Wizerunek ciała u kobiet i mężczyzn hetero- i homo- seksulanych, w: Btryek-Matera A. (2010), Ciało w dobie współczesności. Wybrane za- gadnienia z problematyki obrazu własnego ciała, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Sztandara M. (2008), Ciało w dyskursach kulturowych, Wydawncitwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Tokarz B. (2006), Ciało w antropologicznym dyskursie literackim, w: Gwóźdź A., Nieradzka- Ćwikiel red. (2006), Media. Ciało. Pamięć. O współczesnych tożsamościach kulturowych, Instytut im. A. Mickiewicza, Warszawa.

Wiśniewska L. (2014), Kobiece ciało- kobieca psychika. Ja- cielesne a psychospołeczne funkcjonowanie mło- dych kobiet, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń

Downloads


Переглядів анотації: 76

Опубліковано

2016-10-30

Як цитувати

Карпіньска, А. (2016). ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ЖІНКИ З АТИПОВОЮ БУДОВОЮ ТІЛА. ОСВІТОЛОГІЯ, (5), 114–121. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.114121

Номер

Розділ

Соціологія освіти