СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД

Автор(и)

  • Ярослав Слуцький Донбаський державний коледж технологій та управління, вул. Є. Седнєва, 3-а, 85200 Торецьк, Україна https://orcid.org/0000-0002-5328-7274

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2020.9.10

Ключові слова:

адаптація, акультураційна тріада, іноземний студент, компетентність, система в системі, соціально-педагогічний супровід

Анотація

У статті розглянуто проблему практичного застосування системного підходу в процесі проведення соціально-педагогічної адаптації іноземних студентів. Дослідження поставленого питання виявило, що акультураційні заходи повинні складатися з трьох основних напрямків: психологічного, лінгвістичного та культурного, кожен з яких вимагає формування певного переліку компетенцій, що сприяють розвитку спроможності вибудовування ефективної взаємодії з представниками приймаючої країни. Ці компетенції, при об’єднанні під час практичної академічної або соціальної діяльності іноземного студента, перетворюються в компетентність, феномен, що включає в себе безліч компетенцій і спрямований на їх адекватне функціонування, що призводить до виникнення системи управління компетенціями, яку можна проаналізувати лише з використанням системного підходу. Крім того, названі напрями адаптаційної діяльності дозволили прийти до висновку, що вони також є системоутворюючими елементами підготовчого процесу, тобто системою соціально-педагогічного супроводу. Ґрунтуючись на результатах дослідження, що компетентність є системою управління компетенціями, а лінгвістична, культурна та психологічна підготовка являють собою систему адаптаційної підготовки, системний підхід визначено як «систему в системі», в якому система компетентності діє в системі акультураційної тріади: лінгвістика, культура, психологія.
Виявлено, що система соціально-педагогічного супроводу має певну структуру, яка характеризується чотирма рівнями акультураційної адаптації, а саме: системи супроводу іноземного студента (перший рівень), психологічної, лінгвістичної та культурної адаптації іноземного студента (другий рівень), компетентності в певних напрямках практичної діяльності іноземного студента (третій рівень), компетенцій, необхідних для формування компетентностей (четвертий рівень).

Біографія автора

Ярослав Слуцький, Донбаський державний коледж технологій та управління, вул. Є. Седнєва, 3-а, 85200 Торецьк, Україна

Кандидат педагогічних наук, завідувач навчально-методичним кабінетом

Посилання

Батечко Н. Управління якістю в сфері вищої освіти: методологічний аспект. Освітологія. 2017. № 6.

С. 156–162. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.156162.

Батечко Н., Лут М. Система менеджменту якості вищої освіти: методологічний аспект. Освітологія. 2018. № 7. С. 145–151. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.145151.

Березюк О. С. Системний підхід до формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців у сучасному освітньому просторі. Професійна педагогічна освіта: системні дослідження.

За ред. О. А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. С. 193–209.

Братко М. Становлення теорії управління освітою в США: сутнісні риси, персоналії, ідеї. Освітологія. 2015. № 4. С. 71–76.

Братко М. Управління освітнім середовищем вищого навчального закладу: сутність поняття.

Освітологія. 2014. № 3. С. 81–88.

Волкова В. Н. Теория систем и системный анализ. Москва : Издательство Юрайт, 2012. 679 с.

Гуменюк Т. Б., Корець М. С. Системний підхід як складова освітньої інноватики. Наука і освіта. 2014. № 7. С. 63–67.

Дибкова Л. М. Системний підхід при проведенні оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ВНЗ. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. 2014. № 122. С. 34–43.

Дружененко Р. С. Роль педагогічного системного підходу в оформленні поняття «методична система на- вчання мови». Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2018. № 1. С. 17–23. https://doi.org/10/31494/2412-9208-2018-1-1-17-23.

Журавський В. Системний підхід до навчання у процесі підвищення кваліфікації кадрів податкової служби: Збірник наукових праць УАДУ. За заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князева. Київ : Вид-во УАДУ, 2000. № 2/IV. С. 341–346.

Ильина Т. А. Структурно-системный подход к исследованию педагогических явлений. Результаты новых исследований в педагогике. Москва, 1977. С. 5–19.

Ковальчук В. А. Системний підхід у дослідженні проблеми підготовки майбутніх учителів в умовах варіативності освітньо-виховних систем. Професійна педагогічна освіта: системні дослідження. За ред. О. А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. С. 279–296.

Ковальчук В. А. Становлення системного підходу дослідження педагогічних об’єктів та явищ.

Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та поза- шкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 листопада 2013 р. Київ : Інститут обдарованої дитини, 2013. С. 32–38.

Мокляк В. Методологічні підходи дослідження автономії в університетах України (ХІХ – по- чаток ХХ століття). Педагогічні науки. 2018. № 71. С. 159–164. https://doi.org/10.5281/ zenodo.1256799.

Самборська Н. М. Соціально-комунікативна компетентність майбутніх медичних працівників у контексті системного та компетентнісного підходів. Проблеми освіти. Київ : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2015. № 85. С. 97–101.

Сидорко В. В., Тверезовська Н. Т. Системний підхід як методологія реалізації міжпредметних зв’язків у навчальному процесі. Вісник Національного університету оборони України. 2014. № 1.

С. 157–161.

Сушик О., Сушик І. Академічна мобільність українських студентів в історичній ретроспективі: витоки, напрями, мотиви. Освітологія. 2019. № 8. С. 8–18.

Філософський словник соціальних термінів. За ред. В. П. Андрущенко. Харків : «Р.И.Ф.», 2005. 672 с.

Cowley P., Hyams-Ssekasi D. Motivation, induction, and challenge: Examining the initial phase of international students’ educational sojourn. Journal of International Students. 2018. № 8/1. P. 109–130. https:// doi.org/10.5281/zenodo.1101039.

Hansen H. R., Shneyderman Y., McNamara G., Grace L. Assessing acculturative stress of international students at a U.S. community college. Journal of International Students. 2018. № 8/1. P. 215–232. https://doi.org/10.5281/zenodo.1134293.

Jamaludin N. L., Lackland D. S. Destination motivation, cultural orientation, and adaptation: International Students’ destination-loyalty intention. Journal of International Students. 2018. № 8/1. P. 38–65. https://doi.org/10.5281/zenodo.1101030.

Lee J., Negrelli K. Cultural Identification, Acculturation, and Academic Experience Abroad: A Case of a Joint Faculty-Led Short-Term Study Abroad Program. Journal of International Students. 2018. № 8/2.

P. 1152–1072. https://doi.org/10.5281/zenodo.1250417.

Mahmood H., Burke M. Analysis of acculturative stress and sociocultural adaptation among international students at a non-metropolitan university. Journal of International Students. 2018. № 8/1. P. 284– 307. https://doi.org/10.5281/zenodo.1134307.

Marangell S., Arkoudis S., Baik C. Develpping a Host Culture for International Students: What Does It Take?

Journal of International Students. 2018. № 8/3. P. 1440–1458.

Martirosyan N., Bustamante R. Academic and social support services for international students: Current practices. Journal of International Students. 2019. № 9/1. P. 172–191. https://doi.org/10.32674/jis. v9i1.275.

Nghia T. Motivations for studying abroad and immigration intentions: The case of Vietnamese students.

Journal of International Students. 2019. № 9/3. P. 758–776. https://doi.org/10.32674/jis.v0i0.731.

Ranson H. Mission Impossible: International Students as Key Players in Cross-Cultural Team Activities.

Journal of International Students. 2018. № 8/3. P. 1355–1362.

Rose-Redwood C., Rose-Redwood R. Fostering Successful Integration and Engagement Between Domestic and International Students on College and University Campuses. Journal of International Students. 2018. № 8/3. P. 1267–1273. https://doi.org/10.5281/zenodo.1254578.

Takimoto Y. A. Making Interactions Between Domestic and International Students Meaningful. Journal of International Students. 2018. № 8/3. P. 1346–1354.

Tozini K. Global perspectives on international student experiences in higher education: tensions and issues. Journal of International Students. 2020. №10/2. P. 549–552. https://doi.org/10.32674/jis. v10i2.1707.

Tu H. English versus Native language on social media: International students’ cultural adaptation in the U.S. Journal of International Students. 2018. № 8/4. P. 1709–1721. https://doi.org/10.5281/ zenodo.1468074.

Wang Y., Li T., Noltemeyer A., Wang A. Cross-cultural Adaptation of International College Students in the United States. Journal of International Students. 2018. № 8/2. P. 821–842. https://doi.org/10.5281/ zenodo.1250383.

Wei L. «Educational Abroad» for international student advisors: What is the impact on their professional development? Journal of International Students. 2019. № 9/1. P. 306–319. https://doi.org/10.32674/ jis.v9i1.258.

Wit H. Internationalization of higher education: The need for a more ethical and qualitative approach. Journal of International Students. 2020. № 10/1. P. 1–4. https://doi.org/10.32674/jis.v10i1.1893.

Wolf D., Phung L. Studying in the United States: Language learning challenges, strategies, and support services. Journal of International Students. 2019. № 9/1. P. 211–224. https://doi.org/10.32674/jis. v9i1.273.

Yan L., Pei S. «Home away from home»? How international students handle difficult and negative experiences in American Higher Education. Journal of International Students. 2018. № 8/1. P. 453–472. https:// doi.org/10.5281/zenodo.1134338.

Rose-Redwood C., Rose-Redwood R. Fostering Successful Integration and Engagement Between Domestic and International Students on College and University Campuses. Journal of International Students. 2018. № 8/3. P. 1267–1273. https://doi.org/10.5281/zenodo.1254578.

Takimoto Y. A. Making Interactions Between Domestic and International Students Meaningful. Journal of International Students. 2018. № 8/3. P. 1346–1354.

Tozini K. Global perspectives on international student experiences in higher education: tensions and issues. Journal of International Students. 2020. №10/2. P. 549–552. https://doi.org/10.32674/jis. v10i2.1707.

Tu H. English versus Native language on social media: International students’ cultural adaptation in the U.S. Journal of International Students. 2018. № 8/4. P. 1709–1721. https://doi.org/10.5281/ zenodo.1468074.

Wang Y., Li T., Noltemeyer A., Wang A. Cross-cultural Adaptation of International College Students in the United States. Journal of International Students. 2018. № 8/2. P. 821–842. https://doi.org/10.5281/ zenodo.1250383.

Wei L. «Educational Abroad» for international student advisors: What is the impact on their professional development? Journal of International Students. 2019. № 9/1. P. 306–319. https://doi.org/10.32674/ jis.v9i1.258.

Wit H. Internationalization of higher education: The need for a more ethical and qualitative approach. Journal of International Students. 2020. № 10/1. P. 1–4. https://doi.org/10.32674/jis.v10i1.1893.

Wolf D., Phung L. Studying in the United States: Language learning challenges, strategies, and support services. Journal of International Students. 2019. № 9/1. P. 211–224. https://doi.org/10.32674/jis. v9i1.273.

Yan L., Pei S. «Home away from home»? How international students handle difficult and negative experiences in American Higher Education. Journal of International Students. 2018. № 8/1. P. 453–472. https:// doi.org/10.5281/zenodo.1134338.

Hansen, H. R., Shneyderman, Y., McNamara, G. & Grace, L. (2018). Assessing acculturative stress of international students at a U.S. community college. Journal of International Students, 8 (1), 215–232 (eng).

Humeniuk, T. B., & Korets, M. S. (2014). Systemnyi pidkhid yak skladova osvitnoi innovatyky [The system approach as a component of educational innovation]. Science and education, 7, 63–67 (ukr).

Il’ina, T. A. (1977). Strukturno-sistemnyj podhod k issledovaniju pedagogicheskih javlenij [Structural and system approach to the study of pedagogical phenomena]. The results of new studies at the pedagogy, 5–19 (rus).

Jamaludin, N. L., & Lackland, D. S. (2018). Destination motivation, cultural orientation, and adaptation: International Students’ destination-loyalty intention. Journal of International Students, 8 (1), 38–65 (eng).

Kovalchuk, V. A. (2013). Stanovlennia systemnoho pidkhodu doslidzhennia pedahohichnykh obiektiv ta yavyshch [The formation of a systematic approach of the pedagogical objects and phenomena study]. The Proceedings of Ukrainian scientific conference, 21 Nov. Institute of gifted child, 32–38 (ukr).

Kovalchuk, V. A. (2015). Systemnyi pidkhid u doslidzhenni problemy pidhotovky maibutnikh uchyteliv v umovakh variatyvnosti osvitno-vykhovnykh system [A systematic approach in the study of the problem of future teachers training in terms of variability of educational systems]. Zhitomyr Ivan Franko State University, 279–296 (ukr).

Lee, J., & Negrelli, K. (2018). Cultural Identification, Acculturation, and Academic Experience Abroad: A Case of a Joint Faculty-Led Short-Term Study Abroad Program. Journal of International Students, 8 (2), 1152–1072 (eng).

Mahmood, H., & Burke, M. (2018). Analysis of acculturative stress and sociocultural adaptation among international students at a non-metropolitan university. Journal of International Students, 8 (1), 284–307 (eng).

Marangell, S., Arkoudis, S., & Baik, C. (2018). Develpping a Host Culture for International Students: What Does It Take? Journal of International Students, 8 (3), 1440–1458 (eng).

Martirosyan, N., & Bustamante, R. (2019). Academic and social support services for international students: Current practices. Journal of International Students, 9 (1), 172–191 (eng).

Mokliak, V. (2018). Metodolohichni pidkhody doslidzhennia avtonomii v universytetakh Ukrainy (ХІХ — pochatok ХХ stolittia) [Methodological approaches to the study of autonomy in the universities of Ukraine (XIX — the beginning of XX century)]. Pedagogical Sciences, 71, 159–164 (ukr).

Nghia, T. (2019). Motivations for studying abroad and immigration intentions: The case of Vietnamese students. Journal of International Students, 9 (3), 758–776 (eng).

Ranson, H. (2018). Mission Impossible: International Students as Key Players in Cross-Cultural Team Activities. Journal of International Students, 8 (3), 1355–1362 (eng).

Rose-Redwood, C., & Rose-Redwood, R. (2018). Fostering Successful Integration and Engagement Between Domestic and International Students on College and University Campuses. Journal of International Students, 8 (3), 1267–1273 (eng).

Samborska, N. M. (2015). Sotsialno-komunikatyvna kompetentnist maibutnikh medychnykh pratsivnykiv u konteksti systemnoho ta kompetentnisnoho pidkhodiv [Socio-communicative competence of future medical workers in the context of systemic and competentive approaches]. Problems of education, 85, 97–101 (ukr).

Sushyk, O., & Sushyk, I. (2019). Akademichna mobilnist ukrainskykh studentiv v istorychnii retrospektyvi: vytoky, napriamy, motyvy [Academic mobility of Ukrainian students’ in historical retrospect: origins, directions, motives]. Osvitolohiya, 8, 8–18 (ukr).

Sydorko, V. V., & Tverezovska, N. T. (2014). Systemnyi pidkhid yak metodolohiia realizatsii mizhpredmetnykh zviazkiv u navchalnomu protsesi [The system approach as a methodology for implementing the interdisciplinary links in the learning process]. Bulletin of the National Defence University of Ukraine, 1, 157–161 (ukr).

Takimoto, Y. A. (2018). Making Interactions Between Domestic and International Students Meaningful.

Journal of International Students, 8 (3), 1346–1354 (eng).

Tozini, K. (2020). Global perspectives on international student experiences in higher education: tensions and issues. Journal of International Students, 10 (2), 549–552 (eng).

Tu, H. (2018). English versus Native language on social media: International students’ cultural adaptation in the U.S. Journal of International Students, 8 (4), 1709–1721 (eng).

Volkova, V. N. (2012). Teorija sistem i sistemnyj analiz [The systems’ theory and sistematic analyses]. Uwrite (rus).

Wang, Y.,Li, T., Noltemeyer, A. & Wang, A. (2018). Cross-cultural Adaptation of International College Students in the United States. Journal of International Students, 8 (2), 821–842 (eng).

Wei, L. (2019). «Educational Abroad» for international student advisors: What is the impact on their professional development? Journal of International Students, 9 (1), 306–319 (eng).

Wit, H. (2020). Internationalization of higher education: The need for a more ethical and qualitative approach.

Journal of International Students, 10 (1), 1–4 (eng).

Wolf, D., & Phung, L. (2019). Studying in the United States: Language learning challenges, strategies, and support services. Journal of International Students, 9 (1), 211–224 (eng).

Yan, L., & Pei, S. (2018). «Home away from home»? How international students handle difficult and negative experiences in American Higher Education. Journal of International Students, 8 (1), 453–472 (eng).

Zhuravskyi, V. (2000). Systemnyi pidkhid do navchannia u protsesi pidvyshchennia kvalifikatsii kadriv podatkovoi sluzhby [A systematic approach to training in the process of professional development of the tax service students’]. UASM, 2, 341–346 (ukr).

Downloads


Переглядів анотації: 36

Опубліковано

2020-10-01

Як цитувати

Слуцький, Я. (2020). СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД. ОСВІТОЛОГІЯ, (9), 91–100. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2020.9.10

Номер

Розділ

Соціологія та культурологія освіти