ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ДОБУ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Автор(и)

  • Марія Чікарькова Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. М. Коцюбинського, 2, 58001, Чернівці, Україна https://orcid.org/0000-0001-9664-8132

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2021.108

Ключові слова:

цифровізація освіти, етичні стандарти, дистанційне навчання, цифрові аборигени, цифрові іммігранти

Анотація

Статтю присвячено етичним проблемам дистанційного навчання як виклику, з яким стикнулася освіта під час пандемії COVID-19. Автор розглядає морально- ціннісні аспекти дистанційного навчання на різних рівнях – від проблем міжнародного характеру до індивідуальної комунікації між викладачем та студентом. Коло проблем, що стосуються етичної складової дистанційного навчання, доволі широке: цифрова нерівність, цифрова грамотність, педагогічні взаємини між «цифровими аборигенами» та «цифровими іммігрантами», особливості використання цифрового матеріалу тощо. У статті акцентується, що цифровізація освіти вимагає високого рівня відповідальності й довіри від усіх учасників навчального процесу. Найважливішою умовою етичної поведінки є обізнаність з цифровим етикетом та дієвість штрафних санкцій при його порушенні чи заохочень за його дотримання: відповідність етичним стандартам є фундаментальною умовою успіху у форматі дистанційного навчання.

Біографія автора

Марія Чікарькова, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. М. Коцюбинського, 2, 58001, Чернівці, Україна

Доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії і культурології

Посилання

Батечко Н., Михайліченко М. Феномен академічної доброчесності в контексті синергії наукових підходів. Освітологія. 2019. № 8. С. 26–33. DOI: https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.2633

Гончарова В. Г. Об этике в дистанционном образовании: вызовы и задачи. Педагогические науки. 2021. Вып. 6 (108). Ч. 4. С. 69–73. DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.108.6.109

Пирайнен Е. В., Почебут С. Н. Этический аспект использования информационных технологий в образовательном процессе. Дискурс. 2018. № 4. С. 45–51. DOI: https://doi.org/10.32603/2412-8562-2018-4-4-45-51

Aldoseman T. I. Towards Ethically Responsive Online Education: Variables and Strategies from Educators’ Perspective. Journal of Education and Learning. 2020. Vol. 9. № 1. Р. 79–86. DОІ: https://doi.org/10.5539/jel.v9n1p79

Campbell E. Let It Be Done: Trying to Put Ethical Standards into Practice. Journal of Education Policy. 2001. № 16 (5). P. 395–411. DОІ: https://doi.org/10.1080/02680930110071011

Chawdhry A. Evaluating Ethics in Distance Education Learning from a Students Point of View. Issues in Information Systems. 2017. Vol. 18. № 3. Р. 69–77. DОІ: https://doi.org/10.48009/3_iis_2017_69-77.

Coleman P. D. Ethics, Online Learning and Stakeholder Responsibility for a Code of Conduct in Higher Education. Kentucky Journal of Excellence in College Teaching and Learning. 2012. № 9. Retrieved from https://encompass.eku.edu/kjectl/vol9/iss1/3 (дата звернення: 25.09.2021)

Farahani M. F. Ethics Principles in Distance Education. Procedia ‒ Social and Behavioral Sciences. 2012. Vol. 46. P. 890–894. DОІ: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.218

Godoń R. Etyka i kształcenie: o integralności doświadczenia pedagogicznego. Сhowanna. 2016. Т. 1 (46). S. 89–99.

Kalantzis M., Cope B. The Teacher as Designer: Pedagogy in the New Media Age. E-Learning and Digital Media. 2010. Vol. 7. № 3. Р. 200‒222. DОІ: https://doi.org/10.2304/elea.2010.7.3.200

Kelly K. B., Bonner K. Digital test, distance education and academic dishonest: Faculty and administrator perceptions and responses. Journal of Asynchronous Learning Networks. 2005. № 9 (1). Р. 43–53. DOI: http://dx.doi.org/10.24059/olj.v9i1.1801

Ng W. Can we teach digital natives digital literacy? Computers & Education. 2012. № 59. Р. 1066‒1078. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.04.016

Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon. 2001. Vol. 9. № 5. Р. 1‒6. DOI: https://doi.org/10.1108/10748120110424816

Sharma R. C., Demiray U. Ethical Practices and Implications in Distance Education: Lessons Learned. Ethical Practices and Implications in Distance Learning / Ed. Sharma R. C., Demiray U. Hershey‒New York: Information science reference, 2009. Р. 328–332.

Valek J., Sladek P. Immersed into Digital World: Learning and Students’ Perception. Procedia ‒ Social and Behavioral Sciences. 2012. № 69. P. 1866‒1870. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.139

Yahya S., Ahmad E. A., Jalil R. A. The Definition and Characteristics of Ubiquitous Learning: a Discussion. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT). 2010. Vol. 6. № 1. Р. 117‒127.

Zembylas M., Vrasidas C. Levinas and the ‘inter-face’: The ethical challenge of online education. Educational Theory. 2005. № 55 (1). С. 61–78. DОІ: https://doi.org/10.1111/j.1741-5446.2005.0005a.x

Batechko, N., Mykhailichenko, M. (2019). Fenomen akademichnoi dobrochesnosti v konteksti synerhii naukovykh pidkhodiv [Academic integrity phenomenon in the context of scientific approaches synergy]. Osvitolohiia, 8, 26–33. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.2633

Goncharova, V. G. (2021). Ob etike v distancionnom obrazovanii: vyzovy i zadachi [On ethics in distance education: challenges and objectives]. Pedagogicheskie nauki, 6 (108), 4, 69–73. https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.108.6.109

Pirajnen, E. V., Pochebut, S. N. (2018). Eticheskij aspekt ispol'zovaniya informacionnyh tekhnologij v obrazovatel'nom processe [Ethical aspect of the use of information technologies in the educational process]. Diskurs, 4, 45–51. https://doi.org/10.32603/2412-8562-2018-4-4-45-51

Aldoseman, T. I. (2020). Towards Ethically Responsive Online Education: Variables and Strategies from Educators’ Perspective Journal of Education and Learning, 9 (1), 79–86. https://doi.org/10.5539/jel.v9n1p79.

Campbell, E. (2001). Let It Be Done: Trying to Put Ethical Standards into Practice Journal of Education Policy, 16 (5), 395–411. https://doi.org/10.1080/02680930110071011

Chawdhry, A. (2017). Evaluating Ethics in Distance Education Learning from a Students Point of View. Issues in Information Systems, 18 (3), 69–77. https://doi.org/10.48009/3_iis_2017_69–77

Coleman, P. D. (2012). Ethics, Online Learning and Stakeholder Responsibility for a Code of Conduct in Higher Education. Kentucky Journal of Excellence in College Teaching and Learning, 9. https://encompass.eku.edu/kjectl/vol9/iss1/3.

Farahani, M. F. (2012). Ethics Principles in Distance Education. Procedia ‒ Social and Behavioral Sciences, 46, 890–894. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.218

Godoń, R. (2016). Etyka i kształcenie: o integralności doświadczenia pedagogicznego Сhowanna, 1 (46), 89–99.

Kalantzis, M., Cope, B. (2010). The Teacher as Designer: Pedagogy in the New Media Age. E-Learning and Digital Media, 7 (3), 200‒222. https://doi.org/10.2304/elea.2010.7.3.200

Kelly, K. B., Bonner, K. (2005). Digital test, distance education and academic dishonest: Faculty and administrator perceptions and responses. Journal of Asynchronous Learning Networks, 9 (1), 43–53. http://dx.doi.org/10.24059/olj.v9i1.1801

Ng, W. (2012). Can we teach digital natives digital literacy? Computers & Education, 59, 1066‒1078. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.04.016

Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, 9 (5), 1‒6. https://doi.org/10.1108/10748120110424816

Sharma, R. C., Demiray, U. (2009). Ethical Practices and Implications in Distance Education: Lessons Learned. In R. C. Sharma, U. Demiray (Eds), Ethical Practices and Implications in Distance Learning (pp. 328–332). Information science reference.

Valek, J., Sladek, P. (2012). Immersed into Digital World: Learning and Students’ Perception. Procedia ‒ Social and Behavioral Sciences, 69, 1866‒1870. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.139

Yahya, S., Ahmad, E. A., Jalil, R. A. (2010). The Definition and Characteristics of Ubiquitous Learning: a Discussion. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT), 6 (1), 117‒127.

Zembylas, M., Vrasidas, C. (2005). Levinas and the ‘inter-face’: The ethical challenge of online education. Educational Theory, 55 (1), 61–78. https://doi.org/10.1111/j.1741-5446.2005.0005a.x

Downloads


Переглядів анотації: 26

Опубліковано

2021-10-31

Як цитувати

Чікарькова, М. (2021). ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ДОБУ ПАНДЕМІЇ COVID-19. ОСВІТОЛОГІЯ, (10), 73–80. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2021.108

Номер

Розділ

Інформатизація освіти