НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ФОРМАТУ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2022.11.9

Ключові слова:

дистанційна освіта; дошкільна освіта; ІКТ-сервіси; онлайн-заняття; освітній процес; фахова підготовка.

Анотація

У статті представлено досвід викладання дисципліни практичного спрямування «Мистецьке рукоділля» для студентів спеціальності 012 «Дошкільна освіта» в дистанційному форматі. Зміни в організації освітнього процесу відбулися у зв’язку з Всесвітньою пандемією COVID-19 2020–2022 років, що змусило змінити очний формат навчання на дистанційну освіту. Зі значними труднощами зіткнулися викладачі практичних дисциплін: відпрацювання технічних навичок виконання виробів, опанування методики освітньої взаємодії і комунікації в процесі предметно-перетворювальної і мистецької діяльності з дітьми дошкільного віку. Перехід на дистанційний формат навчання потребував розроблення електронного освітнього контенту і пошуків ефективних інструментів освітньої взаємодії. Здійснене експериментальне дослідження дозволило з’ясувати ставлення студентів до форми опанування навчальним матеріалом та вивчити результативність використання цифрових ІКТ-сервісів у забезпеченні освітнього процесу. Було виокремлено переваги і недоліки дистанційного навчання практично спрямованої дисципліни «Мистецьке рукоділля», які назвали здобувачів освіти. З’ясовано, що для опанування дисципліною найбільш дієвою є організація онлайн-занять, що дозволяє комунікувати викладачу і студентам, показувати основні технічні прийоми виконання виробів у реальному часі, давати методичні рекомендації виконання завдання, обговорювати навчальні завдання. Запропоновано різні сервіси для організації освітньої взаємодії під час вивчення дисципліни «Мистецьке рукоділля».

Посилання

Список використаної літератури

Буйницька О., & Василенко С. Корпоративний стандарт цифрової компетентності викладача університету. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 2022. № 12. С. 1–20. DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2022.121

Гаращенко Л. В., Літіченко О. Д. Підготовка бакалаврів дошкільної освіти до художньо-творчої діяльності в ЗДО. Інноваційна педагогіка. 2020. № 28. С. 176–179. DOI: https://doi.org/10.32843/2663- 6085/2020/28.32

Морзе Н. В., Василенко С. В. Звіт 1. Інноваційне навчання та найкращі практики: українські університети. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету: спецвипуск «Педагогічна вища освіта України: аналіз і дослідження». 2020. С. 1–68. DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020spv1

Bielienka A., Polovina O., Kondratets I., Shynkar T. & Brovko K. The Use of ICT for Training Future Teachers: An Example of the Course on «Art Education of Preschool Children». ICTERI 2021 ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer 2021: Proceedings of the 17th International Conference. 2021. P. 361–370. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3013/ (дата звернення: 15.09.2022).

Akinci M. S. Pre-School Teaching Students’ Opinions on Distance Education: Preferences and Emotional States. Cypriot Journal of Educational Sciences. 2021. № 16 (6). Р. 2901–2915. DOI: https://doi.org/10.18844/cjes.v16i6.6460

Jalongo M. R. The effects of COVID-19 on early childhood education and care: Research and resources for children, families, teachers, and teacher educators. Early Childhood Education Journal. 2021. № 49 (5) Р. 763–774. DOI: https://doi.org/10.1007/s10643-021-01208-y

Kim J. Learning and teaching online during Covid-19: Experiences of student teachers in an early childhood education practicum. International Journal of Early Childhood. 2020. № 52 (2). Р. 145–158. DOI: https://doi.org/10.1007/s13158-020-00272-6

Pérez-Jorge D., Rodríguez-Jiménez M. D. C., Ariño-Mateo E., & Barragán-Medero F. The effect of COVID-19 in university tutoring models. Sustainability. 2020. № 12 (20). Art. 8631. DOI: https://doi.org/10.3390/su12208631

UNESCO ICT Competency Framework for Teachers. Version 3. 2018. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265721 (дата звернення: 15.09.2022).

References

Buinytska, O., & Vasylenko, S. (2022). Korporativnij standart cifrovoyi kompetentnosti vikladacha universitetu [Corporate standard for university lecturer’s digital competence]. Open educational e-environment of modern university, 12, 1–20. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2022.121

Litichenko, O. D., Harashchenko, L. V. (2020). Pidgotovka bakalavriv doshkilnoyi osviti do hudozhno-tvorchoyi diyalnosti v ZDO [Preparation of bachelors of preschool education for artistic and creative activity in preschool educational institutions]. Innovative pedagogy, 28, 176–179. https://doi.org/10.32843/2663- 6085/2020/28.32

Morze, N., & Vasylenko, S. (2020). Zvit 1. Innovacijne navchannya ta najkrashi praktiki: ukrayinski universiteti [Report 1_innovative teaching and best practices: ukrainian universities]. Open educational e-environment of modern university: Spesial Edition «UA Pedagogical Higher Education: Profound Analysis and Study», 1–68. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020spv1

Bielienka, A., Polovina, O., Kondratets, I., Shynkar, T. & Brovko, K. (2021). The Use of ICT for Training Future Teachers: An Example of the Course on «Art Education of Preschool Children». ICTERI 2021 ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer 2021: Proceedings of the 17th International Conference (pp. 361–370). https://ceur-ws.org/Vol-3013/

Akinci, M. S. (2021). Pre-School Teaching Students’ Opinions on Distance Education: Preferences and Emotional States. Cypriot Journal of Educational Sciences, 16 (6), 2901–2915. https://doi.org/10.18844/cjes.v16i6.6460

Jalongo, M. R. (2021). The effects of COVID-19 on early childhood education and care: Research and resources for children, families, teachers, and teacher educators. Early Childhood Education Journal, 49 (5), 763–774. https://doi.org/10.1007/s10643-021-01208-y

Kim, J. (2020). Learning and teaching online during Covid-19: Experiences of student teachers in an early childhood education practicum. International Journal of Early Childhood, 52 (2), 145–158. https://doi.org/10.1007/s13158-020-00272-6

Pérez-Jorge, D., Rodríguez-Jiménez, M. D. C., Ariño-Mateo, E., & Barragán-Medero, F. (2020). The effect of COVID-19 in university tutoring models. Sustainability, 12 (20), 8631. https://doi.org/10.3390/su12208631

UNESCO ICT Competency Framework for Teachers. Version 3 (2018). https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265721

Downloads


Переглядів анотації: 82

Опубліковано

2022-12-18

Як цитувати

Літіченко, О., Шинкар, Т., & Гаращенко, Л. (2022). НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ФОРМАТУ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ . ОСВІТОЛОГІЯ, 11(11). https://doi.org/10.28925/2226-3012.2022.11.9

Номер

Розділ

Інформатизація освіти