ПЕДАГОГІКА МАЙБУТНЬОГО

Автор(и)

  • Богуслав Сліверський Академія спеціальної педагогіки ім. М. Гжегожевської, Лодзький університет, вул. Матейки 21/23, 90-237 Лодзь, Республіка Польща https://orcid.org/0000-0003-0263-8211

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.819

Ключові слова:

безнадійна педагогіка, педагогіка майбутнього, фундаменталізм

Анотація

Погляд на педагогіку, принаймні в декількох можливих контекстах, безсумнівно, пов’язаний із відчуттям деяких станів та досвіду тих, хто є активними творцями цієї дисципліни, своїх дослідників або клієнтів.
Автор пропонує розглянути три аспекти функціонування педагогіки в академічній сфері, перші два, що ведуть до її відносної «інвалідності», руйнування або аномалії з негативними наслідками цього процесу.
Схожість умов наукової роботи та академічної позиції педагогів не забезпечують автоматичного їхнього співробітництва в останній з пропонованих вимірів педагогіки – педагогіки надії чи надії, пов’язаної з педагогікою.

Біографія автора

Богуслав Сліверський, Академія спеціальної педагогіки ім. М. Гжегожевської, Лодзький університет, вул. Матейки 21/23, 90-237 Лодзь, Республіка Польща

Професор звичайний, почесний доктор, голова Комітету педагогічних наук Польщі

Посилання

Śliwerski, B. (2011). Klinika akademickiej pedagogiki. Kraków, Polska: Oficyna Wydawnicza «Impuls» (pol).

Zob Z., Bauman. (2001). Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie, przeł. Janusz Margański.

Kraków, Polska: Wydawnictwo Literackie (pol).

Bauman, Z. (2000). Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa, Polska: Wydawnictwo Sic (pol).

Tischner, J. (1990). Filozofia dramatu. Wprowadzenie. Paris, France: Ėditions du Dialogue. Société d’Ėditions Internationales (pol).

Interdyscyplinarnie i interdyscyplinarności. (2012). Między ideą a praktyką. Adam Chmielewski, Maria Dudzikowa, Adam Grobler (red.). Kraków, Polska: Oficyna Wydawnicza «Impuls» (pol).

Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność pedagogiki – wymiar teoretyczny i praktyczny. (2011). Rafał Włodarczyk i Wiktor Żłobicki (red.). Kraków, Polska: Oficyna Wydawnicza «Impuls» (pol).

Nisbett, R. E. (2009). Geografia myślenia, przeł. Ewa Wojtych. Sopot, Polska: Smak Słowa (pol).

Tischner, J. (2003). O człowieku. Wybór pism filozoficznych. Wybrał i opracował Aleksander Bobko, Wrocław- Warszawa-Kraków, Polska: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo (pol).

Chmaj, L. (1963). Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku. Warszawa, Polska: PZWS (pol).

Kotłowski, K. (1976). Pedagogika filozoficzna na UŁ w 30-leciu PRL. Acta Universitatis Lodziensis, Seria I, zeszyt 14 (pol).

Muszyński, H. (1970). Wstęp do metodologii pedagogiki. Warszawa, Polska: PWN (pol).

Konarzewski, K. (1982). Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych. Warszawa, Polska: PWN (pol).

Gajdamowicz, H. (1991). Teoria wychowania i nauczania Kazimierza Sośnickiego w świetle założeń pedagogiki filozoficznej. Acta Universitatis Lodziensis. Łódź, Polska: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (pol).

Surmaczyński, M. (2002). Warsztaty metodologiczne doktorantów socjologii, (Podręcznik). Wrocław, Polska: Oficyna Wydawnicza ARBORETUM (pol).

Mizińska, J. (2012). «Człowiek to człowiek». Esej o kulturowych i światopoglądowych przesłankach problemu interdyscyplinarności [w:] Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą a praktyką.

A. Chmielewski, M. Dudzikowa, A. Groble (red.). Kraków, Polska: Oficyna Wydawnicza «Impuls» (pol).

Wróbel, S. (2006). Wstęp: Uniwersytet w opałach. S. Wróbel (red.). «Studia Pedagogiczno-Artystyczne», t. 6. Kalisz- Poznań, Polska: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Poznaniu (pol).

Machnikowski, R. M. (2002). Spór o relatywizm w XX-wiecznej socjologii wiedzy naukowej. Łódź, Polska: Wydawnictwo UŁ (pol).

Lewowicki, T. (2007). O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki. Radom, Polska: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB (pol).

Pelcová, N. (2001). Vzorce lidství. Filosofie o člověku a výchově. ISV nakladatelství. Praha, Česko (cz).

Pobłocki, K. (2013). Prawo do odpowiedzialności [w:] Markus Miessen, Koszmar partycypacji. Kraków, Polska: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana (pol).

Śliwerski, B. (2000). Edukacja steinerowska na cenzurowanym? Wszystko dla Szkoły, 5; tenże, Etyczne problemy unikania lub deprecjonowania zaangażowania eksperckiego naukowców w środowisku oświatowym, Kwartalnik Pedagogiczny, 1–2 (pol).

Chodzi o niewidzialne (2008). Z Jerzym Mierzejewskim rozmawiał Maciej Mazurek, Tygodnik Powszechny, 3, 38 (pol).

Tischner, J. (2000). Miłość nas rozumie. Rok liturgiczny z księdzem Tischnerem, Wybór i opracowanie Wojciech Bonowicz. Kraków, Polska: Wydawnictwo ZNAK (pol).

Nusbaum-Hilarowicz, J. (1910). Uczeni i uczniowie. Lwów, Ukraina: Nakładem Księgarni H. Altenberga (pol).

Tischner, J. (1992). Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975. Kraków, Polska: Wydawnictwo ZNAK (pol).

Beck, U. (2012). Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa. Warszawa, Polska: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR (pol).

Kapuściński, R. (2013). To nie jest zawód dla cyników. Warszawa, Polska: Biblioteka Gazety Wyborczej. Literatura Faktu PWN (pol).

Downloads


Переглядів анотації: 209

Опубліковано

2017-10-01

Як цитувати

Сліверський, Б. (2017). ПЕДАГОГІКА МАЙБУТНЬОГО. ОСВІТОЛОГІЯ, (6), 8–19. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.819

Номер

Розділ

Філософсько-педагогічні витоки освітології