ПРОБЛЕМИ ВЗАЭМОДІЇ ФІЛОСОФІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ В ПЕДАГОГІЦІ

Автор(и)

  • Володимир Бондар Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9, 01601 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5259-4870

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.2025

Ключові слова:

логіка науки, методологія, наукова філософія, рівні методологічного і філософського пізнання, філософія мислення, формальна логіка

Анотація

У статті здійснено екскурс становлення та поетапного розвитку методології наукового пізнання як науки в безпосередній взаємодії з науковою філософією: її статусом, функціями, подібністю і відмінністю в їх методологічній значущості. Розкривається вплив філософії, логіки науки і наукового пізнання на подальший розвиток методології як науки. Здійснено порівняльний аналіз предмета, методу, структури та функцій філософії та методології як наук, розкрито роль їх взаємопроникнення як фактора взаємозбагачення. Дискусії з цих питань досих пір тривають на користь цих наук та їх застосування у здійсненні теоретичних, емпіричних і прикладних досліджень.

Біографія автора

Володимир Бондар, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9, 01601 Київ, Україна

Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, декан факультету педагогіки і психології

Посилання

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2 изд. Т. 20. Москва : Политиздат, 1961. С. 366–367.

Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. Москва, 1961. С. 11, 115, 125.

Мостепаненко М. В. Методология научного познания, ее предмет и сущность. Сб. … Методология научного познания: естественные и технические науки. 1974. Вып. 1. С. 8–9; 11–12.

Копнин П. В. Логические основы науки. Киев, 1968. С. 258–259.

Штофф В. А. Введение в методологию научного познания. Ленинград, 1972. С. 4; 110–115.

Marks, K., & Jengel’s, F. (1961). Sochinenija [Compositions]. izd. 2. T. 20. Moscow, Russian Federation: Politizdat (rus).

Bor, N. (1961). Atomnaja fizika i chelovecheskoe poznanie [Atomic Physics and Human Knowledge]. Moscow, Russian Federation (rus).

Mostepanenko, M. V. (1974). Metodologija nauchnogo poznanija, ee predmet i sushhnost’ [Methodology of scientific knowledge, its subject and essence]. Metodologija nauchnogo poznanija: estestvennye i tehnicheskie nauki [Methodology of scientific knowledge: natural and technical sciences], 1, 8–9; 11–12 (rus).

Kopnin, P. V. (1968). Logicheskie osnovy nauki [Logical foundations of science]. Kyiv, Ukraine (rus).

Shtoff, V. A. (1972). Vvedenie v metodologiju nauchnogo poznanija [Introduction to the methodology of scientific knowledge]. Leningrad, Russian Federation (rus).

Downloads


Переглядів анотації: 86

Опубліковано

2017-10-01

Як цитувати

Бондар, В. (2017). ПРОБЛЕМИ ВЗАЭМОДІЇ ФІЛОСОФІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ В ПЕДАГОГІЦІ. ОСВІТОЛОГІЯ, (6), 20–25. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.2025

Номер

Розділ

Філософсько-педагогічні витоки освітології