ПІДГОТОВКА І ПРОФЕСІЙНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ – ОБРАНІ ПИТАННЯ

Автор(и)

  • Аліса Хрузд-Матущик Сілезький університет в Катовіцах, вул. Бєльська, 62, 43-400 Цешин, Республіка Польща https://orcid.org/0000-0001-7731-7979

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.149155

Ключові слова:

вчитель, навчання, освіта, професійне вдосконалення

Анотація

Проблематика навчання і професійного вдосконалення вчителів вимагає особливої уваги та схиляє до роздумів щодо актуальних можливостей професійного розвитку вчителів, а також їх підготовки до виконання професійної діяльності. Професійне становлення у ролі педагога вимагає часу, але це не найважливіший чинник професійного розвитку. Під час навчання та протягом усієї професійної діяльності вчитель здобуває певний досвід. Проте, майстерність вчителя не повинна будуватися тільки на основі досвіду. Професійне вдосконалення є саме тим простором, завдяки якому вчитель поповнює свої знання і набуває нові вміння, які стають необхідними в динамічній і вимогливій роботі педагога – вчителя –вихователя.
У даному дослідженні розглянуто проблематику функціонування в учительскій професії – від навчання студентів до викликів, пов’язаних з професійною діяльністю. Стаття складається з декількох частин.
Перша присвячена тематиці навчання педагогів. У наступній описано значення професійних практик у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів. У третій частині охарактеризовано обрані сфери професійного вдосконалення вчителів та різні можливості розвитку професійних і особистісних компетенцій. Дослідження завершується висновками.

Біографія автора

Аліса Хрузд-Матущик, Сілезький університет в Катовіцах, вул. Бєльська, 62, 43-400 Цешин, Республіка Польща

Магістр, асистент, Факультет етнології і наук про освіту в Цешині

Посилання

Chodkowski, Z. (2012). Funkcjonowanie zawodowe słuchaczy studiów podyplomowych. Rzeszów, Polska: Wyd.

URZ (pol).

Cyrańska, E. (2012). Konteksty przygotowania i organizowania praktyk pedagogicznych. W: E. Cyrańska, D. Urbaniak-Zając, J. Piekarski (red.): Studenckie praktyki pedagogiczne w szkole. Łódź, Polska: Wyd.

UŁ (pol).

Denek, K. (2000). Kształcenie nauczyciela w kontekście reformy systemu edukacji. W: R. Parzęcki, R. Cierzniewska (red.): Doświadczenie i projekcja przyszłości w treściach pedagogicznego kształcenia nauczycieli. Bydgoszcz- Kraków, Polska: Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie (pol).

Dybek, H. (2000). Doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Kraków, Polska: Oficyna Wydawni- cza «Impuls» (pol).

Grzymkowska, A. (2014). Coaching w pracy z zespołami nauczycielskimi. ORE. Pobrano z: http://www.ore.edu.pl/ strona-ore/index.php?option=com_phocadownload&view= category&download=1518:coaching-w-pracy- z-zespoami-nauczycielskimi&id=84:praca-zespoowa-w-szkole&Itemid=1661 (pol).

Hruzd, A., & Minczanowska, A. (2012). Kształtowanie kompetencji i umiejętności pedagogicznych przyszłych na- uczycieli w trakcie praktyk pedagogicznych – analiza wybranych zagadnień. W: E. Cyrańska, D. Urbaniak- Zając, J. Piekarski (red.): Studenckie praktyki pedagogiczne w szkole. Łódź, Polska. Wyd. UŁ. www-1: http://www.szkolenia.dla.nauczycieli.net/e-nauczanie/ (5.05.2017). www-2: http://inspired.pl/coaching/ (5.05.2017) (pol).

Kiszczak, M. T. (1990). Samokształcenie a rozwój zawodowy nauczycieli. Warszawa, Polska: PWN (pol).

Kosiba, G. (2012). Doskonalenie zawodowe nauczycieli – kategorie, kompetencje, praktyka. Forum Oświatowe, 2(47). Pobrano z: http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/17/30 (5.05.2017) (pol).

Lewowicki, T. (1994). Przemiany oświaty: Szkice o ideach i praktyce edukacyjnej. Warszawa, Polska: Wydawnictwo Akademickie «Żak» (pol).

Łach, T. (1999). Rola praktyk studenckich w przygotowaniu nauczycieli do zawodu. W: K. Duraj-Nowakowa (red.): Nauczyciele akademiccy w procesie kształtowania pedagogów. Kraków-Łowicz, Polska: Oficyna Wydawnicza «Impuls» (pol).

Moroz, H. (2005). Przygotowanie zawodowe nauczyciela. W: H. Moroz (red.): Rozwój zawodowy nauczyciela. Kra- ków, Polska: Oficyna Wydawnicza «Impuls» (pol).

Parzęcki, R. (1998). Kwalifikacje i kompetencje zawodowe nauczycieli. W: R. Parzęcki (red.): Współczesne przemiany kształcenia i doskonalenia pedagogicznego nauczycieli. Bydgoszcz, Polska: Wyd. Uczelniane WSP w Bydgoszczy (pol).

Perry, R. (2000). Teoria i praktyka. Proces stawania się nauczycielem. Warszawa, Polska: WSiP S.A. (pol).

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) (10.03.2014) (pol).

Downloads


Переглядів анотації: 102

Опубліковано

2017-10-01

Як цитувати

Хрузд-Матущик, А. (2017). ПІДГОТОВКА І ПРОФЕСІЙНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ – ОБРАНІ ПИТАННЯ. ОСВІТОЛОГІЯ, (6), 149–155. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.149155

Номер

Розділ

Забезпечення якості вищої освіти: українсько-польський досвід

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають