РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ – РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Автор(и)

  • Олександра Мінчановська Сілезький університе т в Катовіцах, вул. Бєльська, 62, 43-400 Цешин, Республіка Польща
  • Аліса Хрузд-Матущик Сілезький університет в Катовіцах, вул. Бєльська, 62, 43-400 Цешин, Республіка Польща

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.158163

Ключові слова:

професійна підготовка вчителів, педагогічні практики, професійна майстерність вчителя

Анотація

Забезпечення права на освіту дітей, молоді, а пізніше і дорослих осіб завжди було одним із основних обов’язків кожного суспільства. Сучасні перетворення, що відбуваються в суспільстві та реформи системи освіти в нашій країні, піднімають питання про нову модель підготовки майбутніх учителів – вихователів.
Навчання учителів – вихователів здійснюється відповідно до навчальних планів і програм, які містять тео- ретичний і практичний блоки. Теорія і практика являють собою взаємопов’язане джерело знань, необхідне в процесі професійної підготовки майбутніх вчителів.
Предметом дослідження даної статті є навчання студентів педагогіки з особливим врахуванням значення педагогічних практик у підготовці до професійної діяльності. Стаття складається з декількох частин. У першій частині ми характеризуємо роль педагогічних практик у формуванні професійних навичок майбутніх вчителів, а також описуємо сфери педагогічної діяльності вчителів. Друга частина являє собою презентацію фрагмента проведених авторських досліджень серед студентів педагогічних спеціальностей.
Стаття закінчується висновками.

Біографії авторів

Олександра Мінчановська, Сілезький університе т в Катовіцах, вул. Бєльська, 62, 43-400 Цешин, Республіка Польща

доктор наук, доцент, Факультет етнології і наук про освіту

Аліса Хрузд-Матущик, Сілезький університет в Катовіцах, вул. Бєльська, 62, 43-400 Цешин, Республіка Польща

магістр, асистент, Факультет етнології і наук про освіту

Посилання

Brycka E., Lusina M., Wyżga O.: Praktyka ogólnopedagogiczna w kształceniu nauczycieli. W: http://www.up.krakow.pl/konspekt/ konspekt6/brycka.html.

Czollek K.: Praktyka śródroczna jako forma przygotowania studentów do roli nauczycieli, Edukacja i Dialog 2001, nr 2.

Gurycka A. (red.): Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży, Warszawa 1989, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

Marzec H.: Kształcenie praktyczne studentów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. W: K. Misiołek (red.): Praktyki Pedagogiczne w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Mysłowice 2001, Wyd. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach, Prywatny Zespół Szkół P.U.H. «Derrata» Sp. z o. o. w Mysłowicach.

Olbrycht K.: Nauczyciel w społeczeństwie wychowującym, Kwartalnik Pedagogiczny 1998, nr 6.

Palka St.: Sposoby uprawiania dydaktyki ogólnej a kompetencje zawodowe nauczycieli. W: J. Kędzierska, K. Polak (red.): Horyzonty pedagogicznej wyobraźni. Nauczyciel wobec własnych kreacji. Kraków 1998, Wyd.

Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Siwek H.: Przygotowanie studentów pedagogiki – przyszłych nauczycieli – do rozwijania myślenia matematycznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym (w:) K. Kusiak, I. Nowakowska-Buryła, R. Stawinoga (red.): Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym, Lublin 2009, Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej.

Downloads


Переглядів анотації: 72

Опубліковано

2016-10-30

Як цитувати

Мінчановська, О., & Хрузд-Матущик, А. (2016). РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ – РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. ОСВІТОЛОГІЯ, (5), 158–163. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.158163

Номер

Розділ

Педагогічні витоки освітології