СУБ’ЄКТИВНІСТЬ В ОСВІТІ – РОЗДУМИ ПРО ВІДНОСИНИ УЧИТЕЛЬ – УЧЕНЬ

Автор(и)

  • Олександра Мінчановська Сілезький університет в Катовіцах, вул. Бєльська, 62, 43-400 Цешин, Республіка Польща https://orcid.org/0000-0001-5833-4300

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.5964

Ключові слова:

взаємодія, відносини учитель – учень, суб’єктивність в освітньому діалозі

Анотація

У статті розглянуто освітній діалог як модель суб’єктивної взаємодії, своєрідну ідею, яка визначає спосіб мислення про освіту. Освітній діалог сприяє створенню можливостей самовираження для усіх учасників.
Однак це може відбутися тільки в тому випадку, якщо для учасників передбачено відповідні умови, а вчителі усвідомлюють, що вони є моделями поведінки для своїх учнів.

Біографія автора

Олександра Мінчановська, Сілезький університет в Катовіцах, вул. Бєльська, 62, 43-400 Цешин, Республіка Польща

Доктор наук, доцент, Факультет етнології і освітніх наук

Посилання

Brzezińska, A. (1994). Czym może być aktywne uczestnictwo ucznia i nauczyciela? [w]: Uczyć inaczej, G. Lutomski (red.). Poznań, Polska (pol).

Daniecki, W. (1983). Poczucie podmiotowości i jego uwarunkowania organizacyjne. [w]: Podmiotowość jednostki w koncepcjach psychologicznych i organizacyjnych, K. Korzeniowski i in. (red.). Wrocław, Polska (pol).

De Martini, N. (1996). Wychowanie jest piękne. Warszawa, Polska (pol).

Feiner, M. (1995). Ku nowym sposobom myślenia i praktykowania pedagogicznego. Edukacja. Studia. Badania. In- nowacje, 3 (pol).

Gurycka, A. (1985). Podmiotowość w wychowawczych doświadczeniach dzieci i młodzieży. Warszawa, Polska (pol).

Hajnicz, W. (1998). Wolność jako wartość w sytuacjach edukacyjnych. [w]: Dylematy wczesnej edukacji, D. Klus-Stańska і M. Suświłło (red.). Olsztyn, Polska (pol).

Kofta, M. (1985). Orientacja podmiotowa: zarys modelu. [w]: Podmiotowość w wychowawczych doświadczeniach dzieci i młodzieży, A. Gurycka (red.). Warszawa, Polska (pol).

Korzeniowski, K. (1983). Podmiotowość człowieka. Metateoretyczne ramy teorii. [w]: Podmiotowość jednostki w koncepcjach psychologicznych i organizacyjnych, K. Korzeniowski i in. (red.). Wrocław, Polska (pol).

Kotusiewicz, A. A. (1995). Nowe kategorie edukacyjne. [w]: Nauczyciel i uczniowie w sytuacjach szkolnych, G. Koć – Seniuch (red.). Białystok, Polska (pol).

Kukołowicz, T. (1993). Zasada podmiotowości w procesie nauczania. [w]: Współczesne kierunki modernizacji dydak- tyki, J. Półturzycki & E. A. Wesołowska (red.). Toruń, Polska (pol).

Puślecki, Wł. (1996). Kształcenie wyzwalające w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków, Polska (pol).

Sośnicki, K. (1973). Teoria środków wychowania. Warszawa, Polska (pol).

Strelau, J. (2007). Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 3. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stoso- wanej. Gdańsk, Polska (pol).

Szempruch, J. (2004). Dylematy przemian polskiej szkoły i edukacji w kontekście tendencji europejskich. [w]: Edu- kacja jutra. X Tatrzańskie Seminarium Naukowe, K. Denek, T. Koszczyc і M. Lewandowski (red.). Wrocław, Polska (pol).

Śnieżyński, M. (2001). Dialog edukacyjny. Kraków, Polska (pol).

Śnieżyński, M. (2005). Sztuka dialogu. Teoretyczne założenia a szkolna rzeczywistość. Kraków, Polska (pol).

Więckowski, R. (1993). Edukacja wczesnoszkolna. [w]: Encyklopedia pedagogiczna, W. Pomykało (red.). Warszawa, Polska (pol).

Downloads


Переглядів анотації: 117

Опубліковано

2017-10-01

Як цитувати

Мінчановська, О. (2017). СУБ’ЄКТИВНІСТЬ В ОСВІТІ – РОЗДУМИ ПРО ВІДНОСИНИ УЧИТЕЛЬ – УЧЕНЬ. ОСВІТОЛОГІЯ, (6), 59–64. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.5964

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти