ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ ОСВІТОЮ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ У ЛЮКСЕМБУрЗІ

Автор(и)

  • Олеся Самохвал Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбиського, вул. Острозького, 32, 21100 Вінниця, Україна https://orcid.org/0000-0001-7958-945X

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.181186

Ключові слова:

Болонський процес, державне управління, німецькомовні країни, освітня політика Люксембургу, освітня система Люксембургу, практична підготовка, професійна освіта, професійна підготовка, фахівці туристичної галузі

Анотація

У статті розглянуто сутність формування та реалізації державного управління професійною освітою майбутніх фахівців туристичної сфери діяльності у Люксембурзі як передумова для оптимального функціонування і розвитку національної економіки, реалізації її мети, переходу в якісно новий стан та інтеграції до європейського освітнього простору. Визначено основні тенденції формування державно- го управління та особливості впровадження громадсько-державного управління професійною освітою Люксембургу. Проаналізовано законодавчі та нормативно-правові документи, які спрямовані на забезпечення адаптації управління національною професійною освітою до економічних та освітніх вимог сучасності.

Біографія автора

Олеся Самохвал, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбиського, вул. Острозького, 32, 21100 Вінниця, Україна

Кандидат педагогічних наук, докторант кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті

Посилання

Історія держави та права зарубіжних країн та правові системи світу. Люксембург/ Історично-правовий портал – zen.in.ua. URL: http://www.zen.in.ua/l/lyuksemburg-velike-gercogstvo-lyuksemburg/ derzhavnij- ustr%D1%96j (дата звернення: 23.04.2017).

Конституция Великого Герцогства Люксембургского. Конституции государств Европы: в 3 т. / общая ред.

Окунькова Л. А. Москва : Норма, 2001. Т.2. 2001. С. 395–418.

Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training). Vocational education and training in Luxembourg: short description. Luxembourg : Publications Office. Cedefop information series, 2015. URL: http://dx.doi.org/10.2801/741212 (дата звернення: 23.04.2017).

Chambre des Metiers. Luxembourg. URL: http://www.cdm.lu (дата звернення: 26.04.2017).

Luxembourg Tourism Policies and Trends. Etravel week for professionals by professionals. Дата оновлення: 3.03.2017. URL: https://etravelweek.com/imported/luxembourg-tourism-policies-and-trends (дата звернення: 23.04.2017).

OECD. Education Policy Outlook: Luxembourg (2016). URL: www.oecd.org/education/ policyoutlook.htm (дата звернення: 26.04.2017).

Reforme de la Formation Professionnelle. Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. № 220.

P. 3273–3285. URL: http:// eli.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi /2008/12/19/n19 (дата звернення: 24.04.2017).

The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015. Growth through Shocks: Insight Report. World Economic Forum. Geneva, 2015. 519 p. URL: http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel& Tourism_ Report_2015.pdf (дата звернення: 23.04.2017).

University of Luxembourg. URL: http://wwwen.uni.lu/ university/about_the_university/governance (дата звернення: 23.04.2017).

Verfassung des Großherzogtums Luxemburg vom 9 Juli 1848 in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Oktober 1868. URL: http://www.verfassungen.eu/lu/luxemb68.htm (дата звернення: 24.04.2017).

Istorija derzhavy ta prava zarubizhnykh krajin ta pravovi systemy svitu. Ljuksemburgh [History of State and Law of Foreign Countries and Legal Systems of the World. Luxembourg]. (2017). Istorychno-pravovyj portal – zen.in.ua. Retrieved from http://www.zen.in.ua/l/lyuksemburg-velike-gercogstvo-lyuksemburg/derzhavnij- ustr%D1%96j (ukr).

Konstitucija Velikogo Gercogstva Ljuksemburgskogo [Constitution of the Grand Duchy of Luxembourg]. (2001). L. A.

Okun’kova (Ed.). Konstitucii gosudarstv Evropy: v 3 t. Moscow, Russian Federation: Norma, T. 2, 395–418 (rus).

Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training). (2015). Vocational education and training in Luxembourg: short description. Luxembourg: Publications Office. Cedefop information series. Retrieved from http:// dx.doi.org/10.2801/741212 (eng).

Chambre des Metiers. Luxembourg. Retrieved from http://www.cdm.lu (fre).

Luxembourg Tourism Policies and Trends. (2017). Etravel week for professionals by professionals. Retrieved from https://etravelweek.com/imported/luxembourg-tourism-policies-and-trends (eng).

OECD. Education Policy Outlook: Luxembourg (2016). Retrieved from https://www.oecd.org/education/policyout- look.htm (eng).

Reforme de la Formation Professionnelle. (2008). Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, 220, 3273–3285.

Retrieved from http://eli.legilux.public.lu/eli/etat/leg/ loi/2008/12/19/n19 (fre).

The Travel & Tourism Competitiveness Report. (2015). Growth through Shocks: Insight Report. World Economic Forum. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/TT15/ WEF_Global_Travel&Tourism_Report_ 2015.pdf (eng).

University of Luxembourg. Retrieved from http://wwwen.uni.lu/university/ about_the_university/governance (eng).

Verfassung des Großherzogtums Luxemburg vom 9 Juli 1848 in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Oktober 1868. Retrieved from http://www.verfassungen.eu/lu/luxemb68.htm (deu).

Downloads


Переглядів анотації: 229

Опубліковано

2017-10-01

Як цитувати

Самохвал, О. (2017). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ ОСВІТОЮ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ У ЛЮКСЕМБУрЗІ. ОСВІТОЛОГІЯ, (6), 181–186. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.181186

Номер

Розділ

Економіка освіти та управління освітою