УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Автор(и)

  • Анна Шафранська-Гайдзіца Сілезький університет в Катовіцах, вул. Бєльська, 62, 43-400 Цешин, Республіка Польща

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.6369

Ключові слова:

міжкультурна освіта, політика, освітня політика, полікультурне середовище

Анотація

Політика є концепцією, яка постійно перебуває в розгляді науки. Політика описується як мистецтво управління і узгодження інтересів різних соціальних груп і в той же час розглядається як свого роду стратегія гри, яка є основою перемоги та поразки. Важливо розуміти, що жодна політична система, навіть зовсім демократична, не забезпечує все для всіх людей. Реалізовуючи певні політичні дії, завжди надається перевага одним інтересам над іншими. Важливим елементом політики є її аксіологічна складова, пов’язана зі створенням конкретних ідей, ідеологій і політичних доктрин, які визначають погляд на світ з певної точки зору. Функціонування політичної влади часто провокує конфлікти, які виникають у зв’язку з необхідністю захисту власної гідності, вірування, системи переконань тощо. Освітня політика грунтується на адекватному знанні щодо реалізації мистецтва управління освітою, що уможливлює врахування інтересів різних соціальних груп. Особливої уваги потребують механізми реалізації освітньої політики в полікультурному середовищі.

Біографія автора

Анна Шафранська-Гайдзіца, Сілезький університет в Катовіцах, вул. Бєльська, 62, 43-400 Цешин, Республіка Польща

Доктор габілітований, доцент, Факультет етнології і наук про освіту

Посилання

Arystoteles (2006), Polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Bogacz I. (1996), Swoistość polskiego szkolnictwa mniejszościowego na Zaolziu, W: T. Lewowicki, B. Grabowska (red.), Społeczności pogranicza – Wielokulturowość – Edukacja, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, UŚ – Filia w Cieszynie, Cieszyn.

Buttolph Johanson J., Reynolds H. T., Mycoff J. D. (2010), Metody badawcze w naukach politycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Gajdzica A. (2005), Polityka oświatowa – watek zaniechany czy niedoceniany – na przykładzie działań prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego, W: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur (red.), Polityka społeczna i oświatowa a edukacja międzykulturowa, UŚ – Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Cieszyn – Warszawa.

Gajdzica A. (2010), Kapitał społeczny – ku (prze)trwaniu mniejszości w środowiskach wielokulturowych, W: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur (red.), Edukacja międzykulturowa – teorie, poglądy, doświadczenia społeczne, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Warszawa – Toruń.

Gajdzica A. (2011), Polityka oświatowa i społeczna w środowisku wielokulturowym – tendencje, dylematy, rozwiązania, W: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (red.), Edukacja międzykulturowa – doko- nania, problemy, perspektywy, Wydawnictwo Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Grabowska B. (2005), Edukacja wobec zagrożenia młodzieży wykluczeniem społecznym. Polityka oświatowa jako czynnik przeciwdziałania ekskluzji społecznej, W: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur (red.), Polityka społeczna i oświatowa a edukacja międzykulturowa, UŚ – Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Cieszyn – Warszawa.

Grzybowski P. P. (2008), Tożsamość tułacza – dylematy identyfikacyjne współczesnych emigrantów, W: T. Lewowicki, B. Grabowska, A. Różańska (red.), Socjalizacja i kształtowanie się tożsamości – problemy i sugestie rozwiązań, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Warszawa – Toruń.

Kurzępa J. (2002), Polska szkoła na Wileńszczyźnie – w kierunku wielokulturowości, W: T. Lewowicki, J. Nikitorowicz, T. Pilch, S. Tomiuk (red.), Edukacja wobec ładu globalnego, Wyd. Akademickie «Żak», Warszawa.

Lewowicki T. (2000), W poszukiwaniu modelu edukacji międzykulturowej, W: T. Lewowicki, E. Ogrodzka- Mazur, A. Szczurek-Boruta (red.), Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie, Wyd. UŚ, Katowice.

Lewowicki T. (2005), Polityka – Społeczeństwo – Edukacja. O skomplikowanych uwarunkowaniach edukacji międzykulturowej, W: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur (red.), Polityka społeczna i oświatowa a edukacja międzykulturowa, UŚ – Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Cieszyn – Warszawa.

Lewowicki T. (2014), Edukacja wielokulturowa i międzykulturowa – konteksty rodzime (polskie), europejskie i globalne, W: T. Lewowicki, W. Ogniwjuk, E. Ogrodzka-Mazur, S. Sysojewa (red.), Wielokulturowość i edukacja Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytet im. Borysa Grinczenki, Warszawa – Cieszyn – Kijów.

Lewowicki T., Nikitorowicz J., Szczurek-Boruta A. (red.) (2013), Szkoły dla mniejszości narodowych i społeczności kaszubskiej w Polsce – stan, problemy, perspektywy, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytet w Białymstoku, SWEM, Warszawa – Cieszyn – Białystok.

Lewowicki T., Ogrodzka-Mazur E. (red.) (2005), Polityka społeczna i oświatowa a edukacja międzykulturowa, UŚ – Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Cieszyn – Warszawa.

Nikitorowicz J. (2002), Edukacja międzykulturowa wobec dylematów kształtowania tożsamości w społe- czeństwach wielokulturowych, W: T. Lewowicki, J. Nikitorowicz, T. Pilch, S. Tomiuk (red.), Edukacja wobec ładu globalnego, Wyd. Akademickie «Żak», Warszawa.

Paszko A. (2000), Wychowanie dla przyszłości. Poglądy pedagogiczne narodowych radykałów okresu II wojny światowej a personalizm katolicki, W: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (red.), Edu- kacja międzykulturowa w Polsce i na świecie, Wyd. UŚ, Katowice.

Piechaczek-Ogierman G. (2009), Postawy zdrowotne uczniów i ich socjokulturowe uwarunkowania, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Toruń.

Rabczuk W. (2006), Ewaluacja programów szkolnych edukacji międzykulturowej w ujęciu Erika de Vreede, W: T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, E. Ogrodzka-Mazur (red.), Teorie i modele badań międzykulturowych, Wyd.

UŚ, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Cieszyn – Warszawa.

Sobecki M. (2005), Szkoły mniejszości narodowych w warunkach przemian cywilizacyjnych i politycznych a kwestia tożsamości społeczno-kulturowej, W: T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, B. Grabowska (red.), Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna – problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości, Wyd. UŚ, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Cieszyn – Warszawa – Kraków.

Urban J. (1994), Edukacyjne i społeczne uwarunkowania dróg życiowych absolwentów polskiego gimnazjum w Orłowej, W: T. Lewowicki (red.), Kulturowe, społeczne i edukacyjne wyznaczniki dróg życiowych młodzieży z Zaolzia, Wyd. UŚ, Katowice.

Urban J. (2000), Szkoły z polskim językiem nauczania na Zaolziu, W: T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta (red.), Szkoła na pograniczach, Wyd. UŚ, Katowice.

Wnuk-Lipiński E. (2000), Polityka, W: Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Wojakowski D. (2000), Wielokulturowość pogranicza wyzwaniem dla edukacji (z badań na pograniczu polsko-ukraińskim), W: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (red.), Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie, Wyd. UŚ, Katowice.

Wosińska W. (2004), Psychologia życia społecznego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Downloads


Переглядів анотації: 75

Опубліковано

2016-10-30

Як цитувати

Шафранська-Гайдзіца, А. (2016). УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. ОСВІТОЛОГІЯ, (5), 63–69. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.6369

Номер

Розділ

Освітня політика та освітнє право