Про журнал

Засновник: Київський столичний університет імені Бориса Грінченка

Видавництво: Київський столичний університет імені Бориса Грінченка.

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка утворений 26 грудня 2023 року шляхом злиття Київського університету імені Бориса Грінченка і Муніципального закладу вищої освіти «Київської Академії мистецтв» та є їх правонаступником (на підставі рішення Київської міської ради від 23.06.2022 р. №4754/4795). 

Країна видавництва: Україна. 

Періодичність : 1 раз на рік (листопад)

Науковий журнал «Освітологія» є українсько-польським виданням, заснованим з метою розвитку нового наукового напряму інтегрованого дослідження освіти – освітології.

Тематика журналу. Дослідження, висвітлені у даному виданні, розкривають методологічні засади освітології, а також ті галузі наукового знання, що складають зміст освітологічної підготовки, а саме: філософію освіти, історію освіти, соціологію освіти, культурологію освіти, освітнє право, освітню політику, управління освітою, економіку освіти.

Цілі журналу: оприлюднення, підтримка та популяризація наукових досліджень в галузі освітології та створення відкритої міждисциплінарної платформи для обміну думками щодо новітніх досліджень за тематикою журналу.

Журнал адресовано керівникам освітніх закладів всіх рівнів, науковцям, науково-педагогічним працівникам, аспірантам, магістрантам, докторантам, слухачам закладів післядипломної освіти, вчителям, здобувачам вищої освіти, усім, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної освіти та її впливом на соціально-економічний, духовний та культурний розвиток суспільства.

З 2023 року на підставі Рішення Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол № 1 від 16 лютого 2023 р.) науковий журнал «Освітологія» продовжує функціонувати як електронне наукове фахове видання.

Наукове фахове видання «Освітологія» переведено до переліку електронних фахових видань категорії «Б» за спеціальностями 011 – Освітні, педагогічні науки, 033 – Філософія відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 768 від 20 червня 2023 р.

e-ISSN 2412-124X (Online),

DOI журналу 10.28925/2226-3012

УДК 37

Видання засновано у 2012 році.

Реєстраційне свідоцтво: № 20387-10187 Р від 28.11.2013 р.

Журнал видається та розповсюджується безкоштовно.

 

Архівна версія журналу  розміщена тут

Анонси

Шановні науковці, автори, рецензенти нашого журналу!

2023-06-27

Наукове фахове видання «Освітологія» переведено до переліку електронних фахових видань категорії «Б» за спеціальностями 011 – Освітні, педагогічні науки, 033 – Філософія відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 768 від 20 червня 2023 р.

Читати більше про Шановні науковці, автори, рецензенти нашого журналу!