ПОДАННЯ СТАТЕЙ ДО НАУКОВОГО ФАХОВОГО ЖУРНАЛУ «ОСВІТОЛОГІЯ»

2022-02-08

Науково-дослідна лабораторія освітології Київського університету імені Бориса Грінченка запрошує науково-педагогічних працівників, науковців, здобувачів вищої освіти до подання статей до наукового фахового журналу «Освітологія» (випуск ХІ, 2022р.).

 

Українсько-польський журнал «Освітологія» включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії за спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні науки (Наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019); 033 Філософія (Наказ МОН України № 886 від 02.07.2020).

 

Журнал входить до реферативних і наукометричних баз: DOAJ, Ulrichsweb, ERIH PLUS, Index Copernicus, Google Scholar, Research Bible, Eurasian Scientific Journal Index, WorldCat, Open Ukrainian Citation Index, MIAR, BASE, DRJI, Eurasian Scientific Journal Index,  Dimensions, Journal Factor, Polska Bibliografia Naukowa та ін.

 

DOI: 10.28925/2226-3012

 

Сайт журналу «Освітологія»:

https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia

Вимоги до оформлення статей містяться за посиланням:

https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/Requirements_for_the_design_of_articles

 

Кінцевий термін прийому рукописів до випуску ХІ, 2022р. – 1 червня 2022 року.