АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПОВОРОТ В МИСТЕЦЬКІЙ ПЕДАГОГІЦІ – «ЗОЛОТИЙ» ПЕРЕТИН СТОЛІТЬ

Автор(и)

  • Ольга Олексюк Київський університет імені Бориса Грінченка, бул. Давидова, 18/2, 02152 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-7785-1239

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.152157

Ключові слова:

антропологічний поворот, мистецька педагогіка, парадигма освіти, постнекласична педагогіка, духовний розвиток

Анотація

Постнекласичні ідеї антропологічної педагогіки тісно взаємопов’язані з модернізаційними процесами у вищій мистецькій освіті. Евристичні перспективи антропологічних принципів є плідними при вивченні механізмів духовного потенціалу майбутніх фахівців.
Антропологічний поворот у мистецькій педагогіці ініціює сучасну форму її фундаментальності, викликаної необхідністю інтеграції та гуманізації знання про людину в різних культурних контекстах.

Біографія автора

Ольга Олексюк , Київський університет імені Бориса Грінченка, бул. Давидова, 18/2, 02152 Київ, Україна

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва

Посилання

Асадуллин Р. М. Пути познания сущности человека / Р. М. Асадуллин // Педагогика. – 2011. – № 8.

Бим-Бад Б. М. Аксиомы педагогики / Б. М. Бим-Бад // Педагогика, 2010. – № 2. – С. 19-23.

Вербицький А. А. Методологические основы реализации новой образовательной парадигмы / А. А. Вербицький, Н. А. Рыбакина // Педагогика. – 2014. – №2. – С. 3-14.

Днепров Э. Д. Феномен Ушинского [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.bim-bad.ru/ biblioteka/article_full.php?aid=705

Зинченко В. П. Аффект и интеллект в образовании / В. П. Зинченко. – М.: Тривола, 1995. – 64 с.

Зинченко В. П. О душе и ее воспитании / В. П. Зинченко // Развитие личности. – 2002. – № 1. – С. 54-83.

Иванов В. В. Место семиотики культуры среди наук о человеке в ХХІ ст. / В. В. Иванов // Человек в истории, история в сослагательном наклонении. – М., 2014 – С. 86-87.

Кукушин В. С. Общие основы педагогики : учеб. пособ. для студ. пед. вузов / В.С. Кукушин. – Ростов-на-Дону : МарТ, 2002. – 224 с.

Липская Л. А. Философско-антропологический фундамент современного образования / Л. А. Липская // Педагогика. – 2006. – №2. – С. 23-28.

Мишатина Н. Л. Какие образовательные результаты мы формируем и оцениваем? / Н. Л. Мишатина, И. П. Цыбулько. – Педагогіка. – 2014. – № 2.

Олексюк О. М. Концептуальні основи постнекласичної мистецької педагогіки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Ніжин, 24-25 квітня 2015 р.) / відп. Ред. В. В. Ревенчук. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 125 с. – С. 3-4.

Олексюк О. М. Музична педагогіка : навч. посіб. / О. М. Олексюк. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 448 с. – С. 218-219.

Олексюк О. М. Педагогічні засади реалізації духовного потенціалу вищої мистецької освіти / О. М. Олексюк // Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис. – Київ, Інститут вищої освіти України, 2010. – 0,5 д.а.

Пичугина В. К. Гуманитарная парадигма как перспектива преодоления методологического кризиса в педагогике / В. К. Пичугина, В. В. Сериков // Педагогика. – 2016. – № 1. – С. 19-30.

Тульчинский Г. Л. Новая антропология: личность в перспективе постчеловечности / Г. Л. Тульчинский // Вопросы философии. – 2009. – № 4. – С. 41-56.

Ушинский К. Д. Педагогическая антропология: Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. Ч. 2. / К. Д. Ушинский. – М.: Изд-во УРАО, 2002. – 496 с.

Хоружий С. С. Театр ситуацій / С. С. Хоружий // Библиотека «Института Синергийной Антропологии». – 2008. – С. 430. – Режим доступа: http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H

Johnson Ph. A metacognitive affective approach to values education. – Melbourne, 2002.

Downloads


Переглядів анотації: 186

Опубліковано

2016-10-30

Як цитувати

Олексюк , О. (2016). АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПОВОРОТ В МИСТЕЦЬКІЙ ПЕДАГОГІЦІ – «ЗОЛОТИЙ» ПЕРЕТИН СТОЛІТЬ. ОСВІТОЛОГІЯ, (5), 152–157. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.152157

Номер

Розділ

Педагогічні витоки освітології