ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ЇЇ (САМО)ФОРМУВАННЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ – ПИТАННЯ ПРО ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Аліна Щурек-Борут

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2014.3.3440

Ключові слова:

ідентичність, навчання, конструктивізм, міжкультурна освіта, освітологія, когенерація

Анотація

Розглянуто деякі часткові результати багатомірних досліджень, проведених у 2011 – 2014 рр. у декількох академічних середовищах, що варіювалися як розміщенням (центр – периферія), так і соціально-економічним потенціалом. Ці дослідження були присвячені ідентичності та її (само)формуванню у процесі навчання. Навчання в процесі когенерації розглядається автором як сприятливий фон для набуття ідентичності, а також для формування соціальної згуртованості та інтеграції.

Посилання

Barker Ch. (2005): Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Tłum. A. Sadza. Wyd. UJ, Kraków.

Berger P., Luckmann T. (1983): Społeczne tworzenie rzeczywistości. Tłum. J. Niżnik. PIW, Warszawa.

Bruner J. (2006): Kultura edukacji. Tłum. T. Brzostowska-Tereszkiewicz. UNIVERSITAS, Kraków.

Brzeziński J. (2002): Metodologia badań psychologicznych. PWN, Warszawa.

Chochowski A. (2012): Energia. Difin, Warszawa.

Cattell R. B. (ed.) (1966): Handbook of multivariate experimental psychology. Rand-McNally, Chicago.

Day Ch. (2004): Rozwój zawodowy nauczyciela. Uczenie się przez całe życie. Tłum. J. Michalak. GWP, Gdańsk.

Guilford J.P. (1960): Podstawowe metody statystyki w psychologii i pedagogice. PWN, Warszawa.

Habermas J. (1999): Teoria działania komunikacyjnego. T. 1: Racjonalność działania a racjonalność społeczna. Tłum. A.M. Kaniowski. PWN, Warszawa.

Illeris K. (2006): Trzy wymiary uczenia się. Tłum. A. Jurgiel, E. Kurantowicz, M. Malewski, A. Nizińka, T. Zarębski. WN TWP we Wrocławiu, Wrocław.

Kopaliński Wł. (1989): Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. WP, Warszawa.

Kwiatkowska H. (1997): Edukacja nauczycieli. Konteksty – Kategorie – Praktyki. IBE, Warszawa.

Kwiatkowska H. (2008): Pedeutologia. WAiP, Warszawa.

Kwiatkowska H., Lewowicki T. (red.) (1997): Źródła współczesnej edukacji nauczycielskiej. Wyd. WSP ZNP, Warszawa . Kwiatkowska H., Lewowicki T., Dylak S. (red.) (2000): Współczesność a kształcenie nauczycieli. Wyd.

WSP ZNP, Warszawa.

Kupisiewicz Cz. (2000): System kształcenia nauczycieli – stan obecny i perspektywy przebudowy. „Ruch Pedagogiczny”, nr 3–4.

Lewowicki T. (1991): Koncepcje kształcenia nauczycieli a związki teorii i praktyki w edukacji nauczycielskiej. W: M. Jakowicka (red.): Relacje między teorią i praktyką w kształceniu nauczycieli. Wyd. WSP, Zielona Góra.

Lewowicki T. (1995): Przemiany oświaty. Wyd. II. Wyd. „Żak”, Warszawa.

Lewowicki T. (2007): Problemy kształcenia i pracy nauczycieli. Wyd. ITE – PIB, Warszawa–Radom.

Lewowicki T. (2010a): Wielokulturowość i edukacja. „Ruch Pedagogiczny”, nr 3–4.

Lewowicki T., (2010b): O podstawowych warunkach pomyślnej pracy nauczycieli w sytuacji wielokulturowości. W: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (red.): Praca nauczyciela w warunkach wielokulturowości – studia i doświadczenia z pogranicza polsko-czeskiego. Wyd. Adam Marszałek, Cieszyn-Warszawa-Toruń.

Lewowicki T. (2011): Wprowadzenie. W: T. Lewowicki, O.W. Ogniewniuk, S.O. Sysojewa (red.): Całościowe ujęcia edukacji – ku spotkaniu z oświatologią. WSZ ZNP, Warszawa.

Lewowicki T. (2011): Szkic do dziejów całościowych ujęć zagadnień oświaty – ku spotkaniu z oświatologią.

W: T. Lewowicki, O.W. Ogniewniuk, S.O. Sysojewa (red.): Całościowe ujęcia edukacji – ku spotkaniu z oświatologią.

WSZ ZNP, Warszawa.

Lewowicki T. (2012): Edukacja międzykulturowa – bilans otwarcia 2012. „Edukacja Międzykulturowa”, nr 1.

Matsumoto, D., Juang, L. (2007): Psychologia międzykulturowa. Tłum. A. Niwak. GWP, Gdańsk.

Moskowitz G.B. (2009): Zrozumieć siebie i innych. Psychologia poznania społecznego. Psychologia XXI wieku. Tłum. A. Sawicka-Chrapowicz, J. Suchecki. GWP, Gdańsk.

Nikitorowicz. J. (2009): Edukacja regionalna i międzykulturowa. WAiP, Warszawa.

Nikitorowicz J. (2012): Fenomen wielokulturowości i prognozy rozwoju ku międzykulturowości. „Edukacja Międzykulturowa”, nr 1.

Okoń W. (1991): Rzecz o edukacji nauczycieli. WSiP, Warszawa.

Ogniewniuk W.O. (2011): Filozofia oświaty oraz jej rola w strukturze badań naukowych fenomenu oświaty.

W: Lewowicki T., Ogniewniuk O.W., Sysojewa S.O (red.): Całościowe ujęcia edukacji – ku spotkaniu z oświatologią.

WSZ ZNP, Warszawa.

Speck O. (2005): Być nauczycielem. Trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno-kulturowych.

Tłum. E. Cieślik. GWP, Gdańsk.

Sycsojewa S.O. (2011): Oświata jako obiekt badania. W: T. Lewowicki, O.W. Ogniewniuk, S.O. Sysojewa (red.): Całościowe ujęcia edukacji – ku spotkaniu z oświatologią. WSZ ZNP, Warszawa.

Szczurek-Boruta A. (2013): Doświadczenia społeczne w przygotowaniu przyszłych nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości. Wyd. Adam Marszałek, Toruń.

Szczurek-Boruta A. (2014): O przygotowaniu nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości – konteksty, opinie studentów, propozycje. Wyd. Adam Marszałek, Toruń.

Wenger E. (1998): Communites of Practice. Cambridge University Press, Cambridge.

Downloads


Переглядів анотації: 1

Опубліковано

2022-09-23

Як цитувати

Щурек-Борут, А. (2022). ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ЇЇ (САМО)ФОРМУВАННЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ – ПИТАННЯ ПРО ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ. ОСВІТОЛОГІЯ, (3), 34–40. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2014.3.3440

Номер

Розділ

Педагогічні витоки освітології