ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автор(и)

  • Барбара Грабовска

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2014.3.4045

Ключові слова:

маргіналізація педагогічної та психологічної підготовки, освітня політика, підготовка вчителів, країни Європейського Союзу

Анотація

Проаналізовано освітню політику у здійсненні підготовки вчителів. Охарактеризовано освітні стандарти, сформовані для вчительської діяльності в Республіці Польща; використовуючи результати звіту «Ключова інформація про вчителів та шкільних лідерів в Європі», обговорено параметри підготовки вчителів в Європі. Вказано на маргіналізацію психолого-педагогічної та дидактичної підготовки майбутніх вчителів у Республіці Польща.

Посилання

Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia – wspólne cele do roku 2010. Luksemburg 2002, Biuro Urzędowych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Kluczowe dane dotyczące nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie. (Key Data on Teachers and School Leaders in Europe). Raport Eurydice. Luksemburg 2013, Komisja Europejska/E АСЕ A/Eurydice, Urząd Publikacji Unii Europejskiej. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key data series/ 151PL.pdf.

Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020»). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG052 8%2801%29&from=PL.

Lewowicki Т., O podstawowych warunkach pomyślnej pracy nauczycieli w sytuacji wielokulturowości, w: T.Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (red.), Praca nauczyciela w warunkach wielokulturowości – studia i doświadczenia z pogranicza polsko-czeskiego, Toruń 2008, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Lewowicki Т.: Przemiany doktryn kształcenia nauczycieli. W: T. Lewowicki: Problemy kształcenia i pracy nauczycieli. Warszawa – Radom 2007, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.

Poprawa jakości kształcenia nauczycieli, Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, dnia 3.8.2007, http://eur-lex.europa.eu/ Notice.do?mode=dbl&lang=en&lngl=en,pl&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt, ro,sk,sl,sv,&val= 453792:cs, (data dostępu 15.10.2014).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Dz. U. 2012 poz. 131, http://isap.sejm.gov.pl/De tailsServlet?id=WDU20120000131.

Traktat o Unii Europejskiej, Maastricht 1992. http://europa.eu/legislation_summaries/ institutional_affairs/ treaties/treaties_maastricht_pl.htm.

Zapewnianie jakości w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczyciełi w Europie. Tłum. E. Kolanowska.

Bruksela 2006, Europejskie Biuro Eurydice, http://www.eurydice.org.p1/sites/eurydice.org.pl/files/Quality_0.pdf.

Downloads


Переглядів анотації: 47

Опубліковано

2022-09-23

Як цитувати

Грабовска, Б. (2022). ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. ОСВІТОЛОГІЯ, (3), 40–45. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2014.3.4045

Номер

Розділ

Педагогічні витоки освітології