ВАЖЛИВІСТЬ БАБУСЬ І ДІДУСІВ ДЛЯ ТРЕТЬОГО ПОКОЛІННЯ У СІМ’Ї З ДЕКІЛЬКОХ ПОКОЛІНЬ

Автор(и)

  • Катажина Олевничак Міська вітальня Мазовецького стягу Польської скаутської асоціації у Плоцьку

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2021.107

Ключові слова:

велика родина, дідусь, бабуся, онуки, виховання

Анотація

Незважаючи на зміни в моделі сучасної сім’ї, великі сім’ї продовжують функціонувати. Їх роль та функції є значними завдяки контактам між поколіннями, які опираються на взаємодію. Предметом міркувань, викладених у цьому дослідженні, є важливість третього покоління в житті першого в когнітивній, поведінковій, емоційній та соціально-економічній сферах. Значення бабусь і дідусів для онуків полягає у взаємній користі та задоволенні від присутності у житті найближчих людей.

Біографія автора

Катажина Олевничак, Міська вітальня Мазовецького стягу Польської скаутської асоціації у Плоцьку

Магістр педагогіки в галузі догляду та дошкільної педагогіки, диплом бакалавра з дошкільної освіти, педагог Міської вітальні Мазовецького стягу Польської скаутської асоціації у Плоцьку.

Посилання

Balcerzak-Paradowska, B. (2004). Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Baranowicz, S. (2005). Obraz babci i dziadka z perspektywy wnuków. W: A. Fabiś (Red.), Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu.

Brzezińska, A. (2006). Dziadkowie dobrzy na wszystko. Charaktery, 1, 31–32.

Chmielewska, M. (2002). Rola dziadków w procesie socjalizacji. Wychowanie na co dzień, 7–8.

Dyczewski, L. (2003). Rodzina twórcą i przekazicielem kultury. Towarzystwo Naukowe KUL.

Falkowska, J. (2002). Do czego są potrzebni dziadkowie? Edukacja i Dialog, 5.

Izdebska, J. (2006). Dom rodzinny postrzegany przez dzieci. Trans Humana.

Jan Paweł II (1999). List Ojca Świętego Jana Pawła II do osób w podeszłym wieku. L’ osservatore Romano, 12.

Jan Paweł II (1994). Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości. Orędzie Papieże Jana Pawła II na XXVII Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1994 rok. L’osservatore Romano, 1.

Kowalczyk, D. (2001). Opieka nad wnukami jako forma aktywności rodzinnej generacji III wieku. Edukacja Dorosłych, 3.

Kukołowicz, T. (2001). Wartości wnoszone do rodziny przez dziadków. W: D. Kornas-Biela (Red), Rodzina: źródło życia i szkoła miłości. Towarzystwo Naukowe KUL.

Kuś, E. (1995). Rodzice rodziców. Edukacja i Dialog, 1.

Marchow, M. (2005). Dziadkowie. Remedium, 2.

Pepol, L. (2005). Olsztyńscy uczniowie o swoich dziadkach. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze, 9.

Sendyk, M. (2008). Osoby starsze w roli dziadków. W: A. Nowicka (Red.), Wybrane problemy osób starszych. Impuls.

Śliwerski, B. (1992). «Trzecia siła» edukacyjnych rewolucji. Edukacja i Dialog, 6.

Szatur-Jaworska, B., Błędowski, P., Dzięgielewska, M. (2006). Podstawy gerontologii społecznej. ASPRA-JR.

Tyszkowa, M. (1992). Relacje dorastających wnuków z dziadkami i wnukami. Problemy rodziny, 1.

Tyszkowa, M. (1991). Społeczne role dziadków i babć w rodzinie. Problemy Rodziny, 1.

Tyszka, Z. (1979). Socjologia rodziny. PWN.

Downloads


Переглядів анотації: 20

Опубліковано

2021-10-31

Як цитувати

Олевничак, К. (2021). ВАЖЛИВІСТЬ БАБУСЬ І ДІДУСІВ ДЛЯ ТРЕТЬОГО ПОКОЛІННЯ У СІМ’Ї З ДЕКІЛЬКОХ ПОКОЛІНЬ. ОСВІТОЛОГІЯ, (10), 66–72. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2021.107

Номер

Розділ

Соціологія та культурологія освіти