ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ ОСВІТИ ПОЛЬЩІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • Андрій Філатов Київський національний лінгвістичний університет, вул. Велика Васильківська, 73, 0315 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-1921-213X

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2021.1011

Ключові слова:

корпоративна освіта, освіта, освіта дорослих, неформальна освіта, нормативно-правове забезпечення, періоди становлення і розвитку корпоративної освіти

Анотація

Стаття презентує обґрунтування особливостей становлення і розвитку корпоративної освіти Польщі у другій половині ХХ – початку ХХІ століття.
З’ясовано визначення дефініції «корпоративна освіта» в контексті освіти дорослих. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення корпоративної освіти у Польщі. Встановлено такі особливості становлення та розвитку корпоративної освіти у Польщі другої половини ХХ – початку ХХІ століття як: прослідковується централізація управління закладів освіти та ідеологічна заангажованість змісту навчання; відбувається відхід від адміністративно-командного методу в управлінні закладами формальної освіти, розповсюджується децентралізація освіти, закладаються підвалини демократизації корпоративної освіти у Польщі; виникає нормативна база щодо широкої автономії закладів неформальної корпоративної освіти, проходить адаптація нормативно-правових основ освітньої галузі до норм Європейського Союзу, корпоративна освіта Польщі стає орієнтованою на європейські освітні норми та професійні стандарти.

Біографія автора

Андрій Філатов, Київський національний лінгвістичний університет, вул. Велика Васильківська, 73, 0315 Київ, Україна

Аспірант кафедри психології, педагогіки і туризму

Посилання

Волярська О. С., Пастушок О. І. Освіта дорослих у Польщі: теорія і практика (друга половина ХХ – початок ХХІ століття): монографія. Никополь: ТОВ «Принтхаус «Римм». 2018. 172 с.

Заскалєта С. Тенденції професійної підготовки фахівців у країнах Європейського простору : забезпечення якості освіти. Освітологія. 2019. № 8. С. 111–116. DOI: 10.28925/2226-3012.2019.8.111116

Лук’янова Л. Б. Законодавче забезпечення освіти дорослих: зарубіжний досвід. Київ: ДКС-Центр, 2017. 147 с.

Banit O. The Influence of External and Internal Factors on Forming the System of Managers’ Professional Development at Transnational Corporations in Poland. Comparative Professional Pedagogy. 2017. № 3 (7). Р. 62–69. DOI: 10.1515/rpp-2017-0037

Bednarczyka Н. Edukacja dorosłych – sluzba spoleczna. Edukacja Dorosłych. 2002. № 3 (38). S. 7–9.

Osiecka-Chojnacka J. Kształcenie ustawnicze i kształcenie dorosłych w Polsce. Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych. Warszawa : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, sierpień. 2003. 16 s.

Lytovchenko І. Corporate university as a form of employee training and development in American companies. Advanced education. 2016. № 5. Р. 35–41. DOI: https://doi.org/10.20535/2410-8286.62280

Parubchak I., Smolinska O., Marszałek-Kawa J. Social Aspects of the Development of the Management Systems of Eastern European Universities in the Transformation Period. The New Educational Review. 2019. Vol. 58 P. 109–121. DOI: 10.15804/tner.2019.58.4.08

Piątkowski M. Polacy awansują w międzynarodowych koncernach. Czym wygrywają? 2015. URL: https://www.wnp.pl/artykuly/polacy-awansuja-w-miedzynarodowych-koncernach-czym-wygrywaja,261196.html (дата звернення: 20.07.2021)

Polska. Rada Ministrów. Rozporządzenie. W sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności «Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP)». 1959. URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19590680420 (дата звернення: 02.08.2021)

Polska. Rada Ministrów. Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010. 2003. URL: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000000116026 (дата звернення: 04.08.2021)

Polska. Ustawa kodeks pracy. 1974. URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141 (дата звернення: 10.08.2021)

Polska. Ustawa o systemie oświatу. 1991. URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ DocDetails.xsp?id=WDU19910950425 (дата звернення: 15.08.2021)

Polska. Ustawa o zatrudnieniu. 1989. URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19890750446 (дата звернення: 15.08.2021)

Szymańska A. I. Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego. Prace Komisji Geografii Przemysłu. 2011. № 17. S. 243–260.

Volyars'ka, O. S. & Pastushok, O. I. (2018). Osvita doroslykh u Pol'shchi: teoriya i praktyka (druha polovyna ХХ – pochatok ХХI stolittya) [Of Adult Education in Poland: Theory and Practice (second half of the 20th – beginning of the 21st century)]. Prynthaus «Rymm».

Zaskalуeta, S. (2019). Tendentsiyi profesiynoyi pidhotovky fakhivtsiv u krayinakh Yevropeys'koho prostoru : zabezpechennya yakosti osvity [Trends of Professional Training of Specialists in Europen Countries: Quality Assurance (IQA) System in Higher Education]. Osvitolohiya, 8, 111–116. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.111116

Luk’yanova, L. B. (2017). Zakonodavche zabezpechennya osvity doroslykh: zarubizhnyy dosvid [Legislative Regulation of Adult Education: Foreign Experience]. DKS-Tsentr.

Banit, O. (2017). The Influence of External and Internal Factors on Forming the System of Managers’ Professional Development at Transnational Corporations in Poland Comparative Professional Pedagogy, 3 (7), 62–69.

Bednarczyka, Н. (2002). Edukacja dorosłych – sluzba spoleczna. Edukacja Dorosłych. 3 (38), 7–9.

Osiecka-Chojnacka, J. (2003). Kształcenie ustawnicze i kształcenie dorosłych w Polsce. Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych. KS Biuro Studiów i Ekspertyz, sierpień.

Lytovchenko, І. (2016). Corporate university as a form of employee training and development in American companies. Advanced education, 5, 35–41. https://doi.org/10.20535/2410-8286.62280

Parubchak I., Smolinska O. & Marszałek-Kawa J. (2019). Social Aspects of the Development of the Management Systems of Eastern European Universities in the Transformation Period. The New Educational Review, 58, 109–121. https://doi.org/10.15804/tner.2019.58.4.08

Piątkowski, M. (2015). Polacy awansują w międzynarodowych koncernach. Czym wygrywają? https://www.wnp.pl/artykuly/polacy-awansuja-w-miedzynarodowych-koncernach-czym-wygrywaja,261196.htm l

Polska. Rada Ministrów. Rozporządzenie (1959). W sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności «Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP)». https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19590680420.

Polska. Rada Ministrów (2003). Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010. http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000000116026

Polska. Ustawa kodeks pracy (1974). http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141

Polska. Ustawa o systemie oświatу (1991). https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ DocDetails.xsp?id=WDU19910950425

Polska. Ustawa o zatrudnieniu. (1989). https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19890750446

Szymańska, A. I. (2011). Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego. Prace Komisji Geografii Przemysłu, 17, 243–260.

Downloads


Переглядів анотації: 34

Опубліковано

2021-10-31

Як цитувати

Філатов, А. (2021). ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ ОСВІТИ ПОЛЬЩІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ. ОСВІТОЛОГІЯ, (10), 98–105. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2021.1011

Номер

Розділ

Компаративістика у сфері освіти