ІДЕЯ СВОБОДИ В ОСВІТІ: МИСЛЕННЯ, НАВЧАННЯ, ЦІННІСНИЙ ВИБІР

Автор(и)

  • Максим Гальченко Інститут обдарованої дитини НАПН України, вул. Січових Стрільців, 52-д, 04053 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-8151-530X

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.814%20

Ключові слова:

мислення, норма, освіта, особистість, розум, свобода, соціальний конструкціонізм

Анотація

В статті досліджується проблема свободи й автономності особистості в умовах навчання і виховання. В контексті свободи вирішується проблема формування і розвитку людини, яка повинна стати автором свого життя. Свобода проявляється не лише в актах морального і ціннісного вибору, а у всіх процесах діяльності, включаючи діяльність мислення. Свобода мислення передбачає відповідальність індивідів за те, що вони думають, оскільки думка з часом набуває предметності. Цей процес вимагає контролю, який здійснюється за рахунок критичної рефлексії мислення. Вона, в свою чергу, породжує інтелектуальну свободу, яка постає важливою частиною впливу на уявлення і переконання індивіда.
Особиста автономність розуміється як здатність робити усвідомлений вибір. Автор аналізує проблему нормативності, важливої для рефлексивної діяльності і формування ідентичності. Свобода знаходить свій найбільш повний вираз там і тоді, коли людина думає і діє в гармонії з раціональною необхідністю, яка орієнтує насамперед на позитивні цінності. Для цього потрібне звільнення творчої думки, діяльність якої не позбавляє від обумовленості нормами і правилами. Розумною людиною є та, котра знає, як мислити і діяти в різних ситуаціях соціального життя і здійснення вибору. Людина вільна лише в тій мірі, в якій адекватно реагує на раціональні вимоги: чим більше розуміє те, що повинна думати і робити, тим більша її свобода. Навчання автономності передбачає раціональну організацію освітньої системи.
На неї покладається зобов’язання надання індивідам ресурсів для здійснення вільного вибору з позицій усвідомленої необхідності і визначення перспектив подальшого життя, принципів та ідей соціального розвитку.

Біографія автора

Максим Гальченко, Інститут обдарованої дитини НАПН України, вул. Січових Стрільців, 52-д, 04053 Київ, Україна

Кандидат філософських наук, директор

Посилання

Бекхёрст Д. Формирование разума. Москва : «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2014. 169 c.

Кант И. Критика чистого разума. Москва : Эксмо, 2006. 736 с.

Михайлов Р. Т. Самоопределение культуры. Москва : Индрик, 2003. 273 с.

Korsgaard C. Realism and constructivism in twentieth century moral philosophy. The Constitution of Agency.

Oxford : Oxford University Press, 2008. P. 308–326. doi:10.1093/acprof:oso/9780199552733.001.0001 Macintyre A. After Virtue. London : Duckworth, 1981. 285 p.

Mc Dowell J. Responses. On mind and world. London : Routledge, 2002. P. 269–305.

Moran R. Authority and Estrangement: An Essay on Self-Knowledge. Princeton, NJ; Princeton University Press, 2001. 256 p.

Owens D. Reason Without Freedom: The Problem of Epistemic Normativity. London : Routledge, 2000. 208 p.

Rodl S. Self-Consciousness. Cambridge, MA, Harvard University Press, 2007. 222 p.

Standish P. The Ends of Education. A Companion to the Philosophy of Education. Oxford, UK : Wiley-Blackwell, 2003. P. 221–231. doi:10.1002/9780470996454 White J. Education and the Good Life. London : Kogan Page, 1990. 190 p.

Bekhjorst, D. (2014). Formirovanie razuma [Formation of the mind]. Moskow, Russian Federation: «Kanon+» ROOI «Reabilitacija» (rus).

Kant, I. (2006). Kritika chistogo razuma [The Critique of Pure Reason]. Moskow, Russian Federation: Jeksmo (rus).

Korsgaard, C. M. (2008). Realism and constructivism in twentieth century moral philosophy. In The Constitution of Agency. Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780199552733.001.0001 (eng).

Macintyre, A. (1981). After Virtue. London, UK: Duckworth (eng).

Mc Dowell, J. (2002). Responses. On mind and world. In N. H. Smith (Ed.). London, UK: Routledge (eng).

Mihajlov, R. T. (2003). Samoopredelenie kul’tury [Self-determination of culture]. Moskow, Russian Federation: Indrik (rus).

Moran, R. (2001). Authority and Estrangement: An Essay on Self-Knowledge. Princeton, USA, NJ: Princeton University Press (eng).

Owens, D. (2000). Reason Without Freedom: The Problem of Epistemic Normativity. London, UK: Routledge (eng).

Rodl, S. (2007). Self-Conscionsness. Cambridge, UK, MA: Harvard University Press (eng).

Standish, P. (2003b). The Ends of Education. In R. Curren (Ed.), A Companion to the Philosophy of Education.

Oxford, UK: Wiley-Blackwell. doi:10.1002/9780470996454 (eng).

White, J. (1990). Education and the Good Life. London, UK: Kogan Page (eng).

Downloads


Переглядів анотації: 10

Опубліковано

2018-10-01

Як цитувати

Гальченко, М. (2018). ІДЕЯ СВОБОДИ В ОСВІТІ: МИСЛЕННЯ, НАВЧАННЯ, ЦІННІСНИЙ ВИБІР. ОСВІТОЛОГІЯ, (7), 8–14. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.814

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти