УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ ПАРАДИГМИ ЛІДЕРСТВА

Автор(и)

  • Костянтин Линьов Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка, 13-б, 04212 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3162-3900

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.5056

Ключові слова:

заклад середньої освіти;, лідер, лідерство

Анотація

Стаття присвячена проблематиці управління закладом середньої освіти на засадах лідерства. Окрес- люються напрями еволюції поглядів на сутність та зміст понять «лідер» та «лідерство», які є зосередженими або на домінуючій ролі особистості лідера, або на визнанні пріоритету колективної співпраці в процесі життєдіяльності закладу освіти. Зазначається, що лідерство є новою парадигмою управління з акцентом уваги на зміни в організації, яке виникає через взаємодію лідера та послідовників і є результатом міжособистісних стосунків. Лідерство створює загальнокомандну культуру у закладі середньої освіти на основі спільно виробленої візії та спільних цінностей.

Біографія автора

Костянтин Линьов, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка, 13-б, 04212 Київ, Україна

Кандидат наук державного управління, доцент, професор кафедри управління

Посилання

Bass B. The Bass Handbook of Leadership: Theory, Research, and Managerial Applications [Text] / B. Bass. – 4-th ed. – Free Press, 2008. – 1536 p.

Bush T. Theories of Educational Leadership and Management [Text] / T. Bush. – 4-th ed. – London: SAGE Publications, Inc., 2011. – 232 p.

Conger J. The Charismatic Leader: Behind the Mystique of Exceptional Leadership [Text] / J. Conger. – San Francisco: Jossey-Bass, 1989. – 211 p.

Day D. The nature of leadership [Text] / D. V. Day, J. Antonakis (Eds.). – 2-nd ed. – SAGE Publications, 2012. – 608 p.

Grint K. Leadership: A Very Short Introduction [Text] / Keith Grint. – Oxford: University Press, 2010. – 160 p.

LCLL Publications [Назва з екрану]. – Режим доступу: http://www.lcll.org.uk/publications.html

Leithwood K. Changing Leadership for Changing Times [Text] / K. Leithwood, D. Jantzi, R. Steinbach. – Buckingham: Open University Press, 1999. – 266 p.

Lynch M. A Guideto Effective School Leadership Theories [Text] / M. Lynch. – NY: Routledge, 2012. – 232 p.

Northouse P. Introduction to Leadership: Concepts and Practice [Text] / P. G. Northouse. – 3-rd ed. – SAGE Publications, Inc., 2015. – 352 p.

Rost J. Leadership for the Twenty-first Century [Text] / J. Rost. – Greenwood Publishing Group, 1993. – 220 p.

Spillane R. Philosophy of leadership: the power of authority [Text] / Robert Spillane, Jean-Etienne Joullié. – Palgrave Macmillan, 2015. – 235 p.

Western S. An Overview of the Leadership Discourses [Text] / S. Western; M. Preedy, N. Bennettand, C. Wise (Eds.) // Educational Leadership: Context, Strategy and Collaboration. – SAGE Publications, 2012. – P. 23–35.

Єфімова С. М., Королюк С. В. Лідерство та інклюзивна освіта: навч.-метод. посіб. / Єфімова С. М., Королюк С. В.; за заг. ред. Колупаєвої А. А. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2012. – 164 c.

Калашнікова С. А. Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства [Текст]: монографія / С. А. Калашнікова. – К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 380 с.

Линьов К. Концепція розвитку закладу середньої освіти на засадах лідерства // Педагогічний про- цес: теорія і практика (серія: Педагогіка). – 2016. – № 2 (53). – С. 26-31.

Линьов К. О. Лідерство у контексті еволюції підходів до осмислення феномену в освіті / Ко- стянтин Линьов // ScienceRise: Pedagogical Education. August 2016, Volume 8 (4), 29-34, DOI: http://dx.doi. org/10.15587/.2016.76221. (ukr).

Нова школа: простір освітніх можливостей [Текст]. – Міністерство освіти і науки України. Проект для обговорення. – Серпень 2016. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/Новини %202016/08/21/2016-08-17-3-.pdf

Оуэн Х. Призвание – лидер: Полное руководство по эффективному лідерству / Хилари Оуэн, Вики Ходжсон, Найджел Газзард; Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. – 384 с.

Проект Закону України «Про освіту» [Текст]. – Верховна Рада України, 2016. – № 974-VIII. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57141

Проект Концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 років [Текст]. – Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1390288033/1414672797/

Downloads


Переглядів анотації: 134

Опубліковано

2016-10-30

Як цитувати

Линьов, К. (2016). УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ ПАРАДИГМИ ЛІДЕРСТВА. ОСВІТОЛОГІЯ, (5), 50–56. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.5056

Номер

Розділ

Економіка освіти та управління освітою

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають