ОСВІТА ДЛЯ ЖИТТЯ: ДОСВІД ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Автор(и)

  • Вероніка Приходько Одеський державний екологічний університет, вул. Львівська, 15, 65016 м. Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0003-3854-6693
  • Тамерлан Сафранов Одеський державний екологічний університет, вул. Львівська, 15, 65016 м. Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0003-0928-5121
  • Тетяна Шаніна Одеський державний екологічний університет, вул. Львівська, 15, 65016 м. Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-4853-4808
  • Владислав Михайленко Одеський державний екологічний університет, вул. Львівська, 15, 65016 м. Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0001-6667-2457

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.8996

Ключові слова:

здобувачі освіти, компетентність, Одеський державний екологічний університет, управління та поводження з твердими побутовими відходами

Анотація

Стаття презентує огляд освітньої складової системи управління та поводження з твердими побутовими відходами. В роботі окреслені особливості формування компетентностей у сфері управління та поводження з твердими побутовими відходами за оновленим переліком ключових компетентностей країн Європейського Союзу. Освіта з питань відходів має бути безперервною та охоплювати усі категорії здобувачів — від громадян до спеціалістів з поступовим підвищенням рівня екологічної компетентності та зрілості. В роботі представлений досвід Одеського державного екологічного університету з освіти у сфері управління та поводження з твердими побутовими відходами. На базі університету реалізуються формальна, неформальна та інформальна освіта для всіх категорій здобувачів. Показано, що основним суб’єктом освітнього процесу є викладач. Підкреслюється важливість постійної самоосвіти викладача за рахунок науково-дослідної роботи, підвищення кваліфікації та практичного досвіду.

Біографії авторів

Вероніка Приходько, Одеський державний екологічний університет, вул. Львівська, 15, 65016 м. Одеса, Україна

Кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри екології та охорони довкілля

Тамерлан Сафранов, Одеський державний екологічний університет, вул. Львівська, 15, 65016 м. Одеса, Україна

Доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач кафедрою екології та охорони довкілля

Тетяна Шаніна, Одеський державний екологічний університет, вул. Львівська, 15, 65016 м. Одеса, Україна

Кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри екології та охорони довкілля

Владислав Михайленко, Одеський державний екологічний університет, вул. Львівська, 15, 65016 м. Одеса, Україна

Аспірант кафедри екології та охорони довкілля, молодший науковий співробітник

Посилання

Іванова Т. В. Екологічна освіта як базова складова екологічної політики держави. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: «Педагогіка, психологія». 2017. № 11.

С.53-58. DOI: 10.18372/2411-264X.11.12553

Концепція екологічної освіти України: Рішення МОН України №13/6-19 від 20.12.2001. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/rada/show/v6-19290-01 (дата звернення 15.08.2019) Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року: схвалено розпорядженням КМУ №820-р від 7.11.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80 (дата звернення 15.08.2019) Приходько В. Ю. Процесс образования твердых бытовых отходов в контексте обеспечения устойчивого развития. Геофилософия устойчивого развития Евразии: сб. научных трудов. Улан- Удэ : Издательство ВСГУТУ, 2017. С. 153-162.

Приходько В. Ю., Шаніна Т. П. Науково-дослідна робота студентів за напрямом «Управління та поводження з відходами». Екологічні дослідження в закладах вищої освіти: збірка наукових праць. Херсон : ФОП Вишемирський В.С., 2018. С. 301-305.

Приходько В. Ю., Шаніна Т. П., Сафранов Т. А., Михайленко В. І. Екологічна складова освітньої діяльності в сфері поводження з відходами. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта — наука — виробництво — 2019: збірник тез доповідей XXII Міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 17-18 квітня 2019 року. Харків : ХНУ, 2019. С. 144-146.

Про освіту: Закон України № 2145-VIII від 05.09.2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145- 19 (дата звернення 15.08.2019) Рамкова програма оновлених ключових компетентностей для навчання протягом життя ЄС (2018).

Наведено за URL: http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/53#1 Сафранов Т. А., Шаніна Т. П., Губанова О. Р., Приходько В. Ю. Актуальність підготовки фахівців-екологів у сфері управління та поводження з відходами. Сучасний стан навчально-методичного забезпечення підготовки екологів: Мат. навчально-методичного семінару. Херсон, 28-30 травня 2014 року. Херсон : Видавець Грінь Д.С., 2014. С. 228-234.

Еnvironment monographs № 83: OECD core set of indicators for environmental performance reviews. Paris : OECD, 1993. 38 p.

Downloads


Переглядів анотації: 29

Опубліковано

2019-10-01

Як цитувати

Приходько, В., Сафранов, Т., Шаніна, Т., & Михайленко, В. (2019). ОСВІТА ДЛЯ ЖИТТЯ: ДОСВІД ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. ОСВІТОЛОГІЯ, (8). https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.8996

Номер

Розділ

Забезпечення якості вищої освіти: українсько-польський досвід