ЕТИЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ІДЕЙНО-ЦІННІСНА МОТИВАЦІЯ ТА ВИМОГИ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Ірина Горохолінська Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. М. Коцюбинського, 2, 58012 Чернівці, Україна https://orcid.org/0000-0001-7921-8245
  • Олександр Бродецький Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. М. Коцюбинського, 2, 58012 Чернівці, Україна https://orcid.org/0000-0002-1769-9036

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2021.102

Ключові слова:

етика, етична компонента освіти, стандарти вищої освіти, критерії морально належного, університетська освіта

Анотація

Автори здійснюють актуалізацію доцільності вивчення дисциплін світоглядно- аксіологічного спрямування, передусім етики, в системі вищої освіти, апелюючи як до конкретних ціннісних викликів сьогодення, так і до тих цілей системи навчання та цілісного формування особистості, котрі закладені в ідею університетської освіти як такої. На ґрунті аналізу європейського дискурсу щодо значущості вивчення етики здобувачами різних спеціальностей констатується, що в українських реаліях дисципліни, покликані формувати навички прийняття морально слушних рішень (у міжособистісному і в професійному контексті спілкування), інтенсивно зникають з навчальних планів багатьох освітніх програм. Осмислюючи нагальну потребу долучення студентів до осмисленого аналізу критеріїв морально належного, а також до вивчення основ корпоративної й професійної етики, автори аргументують як концептуальну, так і методичну виправданість активнішого повернення / впровадження етичної компоненти в освітні програми підготовки фахівців і гуманітарних, і природничо-технічних спеціальностей. Аналіз враховує й компетентності, які програмуються затвердженими в Україні стандартами вищої освіти ряду спеціальностей.

Біографії авторів

Ірина Горохолінська, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. М. Коцюбинського, 2, 58012 Чернівці, Україна

Доктор філософських наук, доцент кафедри філософії та культурології

Олександр Бродецький, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. М. Коцюбинського, 2, 58012 Чернівці, Україна

Доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та культурології

Посилання

Аксіосфера освіти: історичні тенденції та пріоритети сьогодення: колективна монографія / за ред. члена-кореспондента НАПН України В.О. Балуха. Чернівці : Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2018. 219 с.

Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку : Колективна монографія / За ред. Калінічевої Г. І. Київ : Фенікс, 2020. 400 с.

Гільдебранд Д. фон. Етика. Львів : Видавництво Українського Католицького Університету, 2002. 445 с.

Затверджені Стандарти вищої освіти. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti (дата звернення: 03.10.2021)

Кант И. Основы метафизики нравственности. Сочинения в 6 т. Москва : Мысль, 1965. Т. 4 (1). С. 219–310.

Маккормак М. Чему не учат в Гарвардской школе бизнеса? Минск : Попурри, 2004. 384 с.

Cunha M., Martins R., André S. and others. Ethical-Moral Courses of Action and Active Citizenship in Health Students. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2016. Vol. 217. P. 329–336. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.02.096

Ozbek V., Alniaçik U., Akkiliç M. E. et al. The Impact Of Business Ethics Course On Ethical Perceptions And Intentions Of University Students. Journal of Global Strategic Management. 2015. № 2 (9). P. 79–88. DOI: http://dx.doi.org/10.18374/IJSM-15-2.4

Zagroda A. Business Ethics in Poland: A metatheoretical analysis. Annales Etyka w życiu gospodarczym. 2017. № 20 (8). P. 19–32. DOI: https://doi.org/10.18778/1899-2226.20.8.02

Balukh, V. (Ed.) (2018). Aksiosfera osvity: istorychni tendentsii ta priorytety sohodennia : kolektyvna monohrafiia [Axiosphere of education: historical trends and current priorities: a collective monograph]. Cherniveckij nacionalnij universitet imeni Yu. Fedkovicha.

Kalinicheva, H. I. (Ed.) (2020). Vyshcha osvita Ukrainy v konteksti tsyvilizatsiinykh zmin ta vyklykiv: stan, problemy, perspektyvy rozvytku : Kolektyvna monohrafiia [Higher education in Ukraine in the context of civilization changes and challenges: conditions, problems, prospects: Collective monograph]. Feniks.

Hildebrand, D. fon (2002). Etyka [Ethics]. Vydavnytstvo Ukrainskoho Katolytskoho Universytetu.

Zatverdzheni Standarty vyshchoi osvity. Ofitsiinyi sait Ministerstva osvity i nauky Ukrainy [Higher Education Standards approved. Official site of the Ministry of Education and Science of Ukraine]. https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti

Kant, I. (1965). Osnovy metafiziki nravstvennosti [Foundations of the Metaphysics of Morality]. Sochineniya v 6 t. Mysl. T. 4 (1).

Makkormak, M. (2004). Chemu ne uchat v Garvardskoy shkole biznesa? [What is not taught at Harvard Business School?]. Popurri.

Cunha, M. & Martins, R. & André, S. et al. (2016). Ethical-Moral Courses of Action and Active Citizenship in Health Students. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 217, 329–336. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.02.096

Ozbek, V. & Alniaçik, U. & Akkiliç, M. E. & others (2015). The Impact Of Business Ethics Course On Ethical Perceptions And Intentions Of University Students. Journal of Global Strategic Management, 2 (9), 79–88. http://dx.doi.org/10.18374/IJSM-15-2.4

Zagroda, A. (2017). Business Ethics in Poland: A metatheoretical analysis. Annales Etyka w życiu gospodarczym, 20 (8), 19–32. https://doi.org/10.18778/1899-2226.20.8.02

Downloads


Переглядів анотації: 30

Опубліковано

2021-10-31

Як цитувати

Горохолінська, І., & Бродецький, О. (2021). ЕТИЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ІДЕЙНО-ЦІННІСНА МОТИВАЦІЯ ТА ВИМОГИ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. ОСВІТОЛОГІЯ, (10), 15–23. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2021.102

Номер

Розділ

Історія та філософія освіти