ПРОГРАМИ ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ЗВО США

Автор(и)

  • Ярослав Слуцький Донбаський державний коледж технологій та управління, вул. Є. Седнєва, 3-а, 85200 Торецьк, Україна https://orcid.org/0000-0002-5328-7274

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2021.1010

Ключові слова:

искусійне заняття, консультант, культурна відмінність, передадаптаційний захід, приймаюча сторона, реагування на минуле, тематичне спрямування

Анотація

У статті проведено аналіз програм освітньо-культурного характеру, що застосовуються в практичній діяльності американських ЗВО під час адаптаційної підготовки іноземних студентів. Метою статті стало дослідження даних програм для формулювання потенційних напрямів розвитку системи адаптаційної підготовки іноземних студентів у ЗВО України. Акцентовано увагу на тому, що культурна підготовка представників інших держав є важливим компонентом формування компетентності міжособистісної взаємодії. Однак, найбільш ефективним є одночасне використання культурних і освітніх програм, що дозволить виконувати швидкий перехід від теоретичної складової до практичної і навпаки.
Виділено напрями освітньо-культурного характеру, що повинні імплементуватися в український освітній простір адаптаційної підготовки іноземних студентів, серед яких: розвиток навичок комунікаційної взаємодії, застосування методики історико-соціального занурення, залучення іноземних студентів до організації свят країни перебування, створення можливостей іноземним студентам старших курсів ділитися досвідом подолання соціокультурних проблем.

Біографія автора

Ярослав Слуцький, Донбаський державний коледж технологій та управління, вул. Є. Седнєва, 3-а, 85200 Торецьк, Україна

Кандидат педагогічних наук, викладач циклової комісії гуманітарних дисциплін

Посилання

Мосьондз М. В. Соціокультурна адаптація іноземних студентів в Україні. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія: Соціологія. 2014. Т. 244. Вип. 232. С. 36–39.

Пальчикова О. О. Проблема адаптації студентів-іноземців в українському середовищі. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 10: Проблеми граматики і лексикології української мови. 2012. Вип. 9. С. 220–225.

Ряднова В. В., Безега Н. М., Безкоровайна І. М. Психологічні особливості процесу адаптації й організації навчання студентів-іноземців. Актуальні питання медичної (фармацевтичної) освіти іноземних громадян: проблеми та перспективи : збірник статей навчально-наукової конференції з міжнародною участю, Полтава, 22 лист. 2018 р. Полтава: Українська медична стоматологічна академія, 2018. С. 74–76.

Соколова І. Освітня політика європейської асоціації університетів: стратегії забезпечення якості. Освітологія. 2017. № 6. Р. 143–149. DOI: https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.143149

Суслова В. О. Крос-культурна адаптація студентів-іноземців в україномовному середовищі. Психологія та соціальна робота. 2019. Вип. 2 (50). С. 163–179. DOI: https://doi.org/10.18524/2707-0409.2019.2(50).185837

Academic Courses Approved for High School Students. University of California (UCLA). URL: https://summer.ucla.edu/academiccourses/hscourselist (дата звернення: 02.02.2021).

Community Connections. First Year Friends. Office of International Students & Scholars. Yale University. URL: https://oiss.yale.edu/programs-events/community-connections (дата звернення: 02.02.2021).

Cross-Cultural Discussion Groups. International Student and Scholar Services. University of Minnesota. URL: https://isss.umn.edu/programs/disgroup/default.html (дата звернення: 02.02.2021).

Immersive International Studies Summer Institute. University of California (UCLA). URL: https://summer.ucla.edu/institutes/ImmersiveInternationalStudies (дата звернення: 02.02.2021).

International Buddy Program. International Student and Scholar Services. University of Minnesota. URL: https://isss.umn.edu/programs/interbuddy/default.html (дата звернення: 02.02.2021).

iSucess International Student Success Program. URL: https://isss.umn.edu/programs/iSuccess/Schedule.pdf (дата звернення: 02.02.2021).

Mahmood H., Galloway Burke M. Analysis of Acculturative Stress and Sociocultural Adaptation Among International Students at a Non-Metropolitan University. Journal of International Students. 2018. № 8 (1). Р. 284–307. DOI: https://doi.org/10.32674/jis.v8i1.166

Park E. Issues of International Students’ Academic Adaptation in the ESL Writing Class: A Mixed-Methods Study. Journal of International Students. 2016. № 6 (4). Р. 887–904. DOI: https://doi.org/10.32674/jis.v6i4.324

Specialized Summer Institutes. University of California (UCLA). URL: https://summer.ucla.edu/institutes (дата звернення: 02.02.2021).

Technology Leadership Summer Institute. University of California (UCLA). URL: https://summer.ucla.edu/institutes/TechnologyLeadership (дата звернення: 02.02.2021).

Thanksgiving at Home. Office of International Students & Scholars. Yale University. URL: https://oiss.yale.edu/programs-events/thanksgiving-at-home (дата звернення: 02.02.2021).

The Global Gopher Academy. International Student and Scholar Services. University of Minnesota. URL: https://isss.umn.edu/programs/iSuccess/ (дата звернення: 02.02.2021).

UCLA Summer Sessions. University of California (UCLA). URL: https://summer.ucla.edu/ (дата звернення: 02.02.2021).

Understanding America. Office of International Students & Scholars. Yale University. URL: https://oiss.yale.edu/programs-events/understanding-america (дата звернення: 02.02.2021).

Wang Y., Li T., Noltemeyer A., Wang A., Shaw K. Cross-cultural Adaptation of International College Students in the United States. Journal of International Students. 2018. № 8 (2). Р. 821–842. DOI: https://doi.org/10.32674/jis.v8i2.116

Mosjondz, M. V. (2014). Sociokuljturna adaptacija inozemnykh studentiv v Ukrajini [Sociocultural adaptation of foreign students in Ukraine]. Scientific works of Petro Mohyla Black Sea National University, 244 (232), 36–39.

Paljchykova, O. O. (2012). Problema adaptaciji studentiv-inozemciv v ukrajinsjkomu seredovyshhi [The problem of foreign students’ adaptation in the Ukrainian environment]. Scientific journal of M. P. Dragomanov National Pedagogical University. Series 10. Problems of grammar and lexicology of Ukrainian language, 9, 220–225.

Rjadnova, V. V., Bezegha, N. M., Bezkorovajna, I. M. (2018). Psykhologhichni osoblyvosti procesu adaptaciji j orghanizaciji navchannja studentiv-inozemciv [Psychological features of the process of foreign students’ adaptation and organization of education]. In Current issues of medical (pharmaceutical) education of foreign citizens: problems and prospects: Proceedings of the International Conference (pp. 74–76). Ukrayinska medichna stomatologichna akademiya.

Sokolova, I. (2017). Osvitnja polityka jevropejsjkoji asociaciji universytetiv: strateghiji zabezpechennja jakosti [The EUA education policy: quality assurance strategies]. Osvitolohiya, 6, 143–149. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.143149

Suslova, V. O. (2019). Kros-kuljturna adaptacija studentiv-inozemciv v ukrajinomovnomu seredovyshhi [Cross-cultural adaptation of foreign students in the Ukrainian-speaking environment]. Psychology and social work, 2 (50), 163–179. https://doi.org/10.18524/2707-0409.2019.2(50).185837

Academic Courses Approved for High School Students. University of California (UCLA). (2021). https://summer.ucla.edu/academiccourses/hscourselist

Community Connections. First Year Friends. Office of International Students & Scholars. Yale University (2021). https://oiss.yale.edu/programs-events/community-connections

Cross-Cultural Discussion Groups. International Student and Scholar Services. University of Minnesota (2021). https://isss.umn.edu/programs/disgroup/default.html

Immersive International Studies Summer Institute. University of California (UCLA) (2021). https://summer.ucla.edu/institutes/ImmersiveInternationalStudies

International Buddy Program. International Student and Scholar Services. University of Minnesota (2021). https://isss.umn.edu/programs/interbuddy/default.html

iSucess International Student Success Program (2021). https://isss.umn.edu/programs/iSuccess/Schedule.pdf

Mahmood, H., Galloway Burke, M. (2018). Analysis of Acculturative Stress and Sociocultural Adaptation Among International Students at a Non-Metropolitan University. Journal of International Students, 8 (1), 284–307. https://doi.org/10.32674/jis.v8i1.166

Park, E. (2016). Issues of International Students’ Academic Adaptation in the ESL Writing Class: A Mixed-Methods Study. Journal of International Students, 6 (4), 887–904. https://doi.org/10.32674/jis.v6i4.324

Specialized Summer Institutes. University of California (UCLA) (2021). https://summer.ucla.edu/institutes

Technology Leadership Summer Institute. University of California (UCLA) (2021). https://summer.ucla.edu/institutes/TechnologyLeadership

Thanksgiving at Home. Office of International Students & Scholars. Yale University (2021). https://oiss.yale.edu/programs-events/thanksgiving-at-home

The Global Gopher Academy. International Student and Scholar Services. University of Minnesota (2021). https://isss.umn.edu/programs/iSuccess/

UCLA Summer Sessions. University of California (UCLA) (2021). https://summer.ucla.edu/

Understanding America. Office of International Students & Scholars. Yale University (2021). https://oiss.yale.edu/programs-events/understanding-america

Wang, Y., Li, T., Noltemeyer, A., Wang, A., Shaw, K. (2018). Cross-cultural Adaptation of International College Students in the United States. Journal of International Students, 8 (2), 821–842. https://doi.org/10.32674/jis.v8i2.116

Downloads


Переглядів анотації: 21

Опубліковано

2021-10-31

Як цитувати

Слуцький, Я. (2021). ПРОГРАМИ ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ЗВО США. ОСВІТОЛОГІЯ, (10), 90–97. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2021.1010

Номер

Розділ

Компаративістика у сфері освіти

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають