РІК ВАЖЛИВИХ ЮВІЛЕЇВ – ПРО ЩО НАГАДУЄ ОСВІТА?

Автор(и)

  • Яніна Урбан

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2014.3.105109

Ключові слова:

демократизація соціальної та політичної структури, освітній вимір суспільних змін, соціальні і громадянські тенденції, освіта для демократії

Анотація

Представлені у цій статті міркування покликані нагадати про важливі освітні завдання, які полягають у підготовці молодих людей до життя в демократичних структурах, які виникли як можливість, а згодом і як вимога до країн Вишеградської групи відповідно до політичних та суспільних змін. Республіка Польща святкує важливі події: 25-у річницю початку політичних трансформацій, 15-у річницю приєднання до воєнного альянсу НАТО і 10-у річницю вступу до Європейського Союзу. Ці завдання, також, мають відношення до Десятиліття освіти для сталого розвитку (2005-2014), проголошеного Генеральною Асамблеєю ООН.

Посилання

Brzeziński J., Kwieciński Z.: Uwagi wprowadzające. W: J. Brzeziński, Z. Kwieciński (red.): Psychologiczno-edukacyjne aspekty przesilenia systemowego. Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2000.

Bunikowski D.: Podstawy aksjologiczne Konstytucji dla Europy. Publikacja 27.01.2006 www.racjonalista.pl/ kk.php/s,4576 , 25.02.2011.

Bunikowski D.: Podstawy aksjologiczne Konstytucji dla Europy. „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” 2008, nr 7. http://bazekon.icm.edu.pl, 19.11.2014.

Czapiński J.: Quo vadis homo? (W:) M. Marody (red.): Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Scholar, Warszawa 2002

Grabowska M.: Nasze 25 lat wolności. Wprowadzenie. (W:) M. Grabowska i B. Roguska (red.): 25 lat wolności – bilans zmian. CBOS, Warszawa 2014.

Kwieciński Z.: Edukacja wobec wyzwań demokracji. Referat programowy otwierający obrady II Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego „Wychowanie na co Dzień” 1995, nr 7-9 (22-24).

Lewowicki T.: Oświata w okresie transformacji ustrojowej. „Edukacja” 1992, nr 2.

Międzynarodowy Rok Nauczania o Prawach Człowieka 2009. http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=1354&wid=18&year=2009, 20.07.2013

Morżoł I.: UNESCO a Zrównoważony Rozwój. Polski Komitet ds. UNESCO, http://www.unesco.pl, 20.04.2014. Referat wygłoszony w formie prezentacji multimedialnej podczas II Konferencji Ekologicznej w Warszawie 30 marca 2006, a w kolejnych latach kilkakrotnie aktualizowany na potrzeby tej publikacji elektronicznej (tamże).

Ogrodzka-Mazur E., Urban J.: Kształtowanie postaw demokratycznych w procesie eduakcji młodzieży z Pogranicza. W: T. Lewowicki, B. Grabowska (red.): Społeczności pogranicza – wielokulturowość – edukacja. Wyd. Uniwersytet Śląski, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Cieszyn-Warszawa 1996.

Olivares I. C., Sanchez C. M.: Teaching for Democracy in Spain. „International Review of Education” 1995, Volume 41, Nos 3–4.

Rabczuk W.: Kompetencje kluczowe i ich komponent międzykulturowy. W: A. Szczurek-Boruta, E. Ogrodzka-Mazur, (red. nauk.): Poza paradygmaty. Pedagogika międzykulturowa. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu. T. 2., Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.

Sitek M.: Europeizacja edukacji i przez edukację. W: J. Kurczewska, H. Bojar (praca zbiorowa pod red.): Wyciskanie Brukselki? O europeizacji społeczności lokalnych na pograniczach. Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2009.

Sztompka P.: Zaufanie i współpraca. Fundament rozwoju Polski. W: W poszukiwaniu kompasu dla Polski. Po II Kongresie Obywatelskim, IBnGR, Gdańsk 2007. http://www.kongresobywatelski.pl/wp-content/uploads/2009/08/kongres_obywatelski_ii_ pdf_Piotr_Sztompka.pdf, 05.12.2011.

Śliwerski B.: Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu. Impuls, Kraków 2013.

Świątkiewicz W.: Więzi sąsiedzkie i życie publiczne. W: M. S. Szczepański, A. Śliz (praca zbiorowa pod red.): Obywatel w lokalnej społeczności. Studia i szkice socjologiczne. Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Uniwersytet Opolski, Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS, Opole–Tychy 2004.

Trzciński K.: Obywatelstwo w Europie. Z dziejów idei i instytucji. Fundacja Studiów Międzynarodowych, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2006.

Downloads


Переглядів анотації: 1

Опубліковано

2022-09-23

Як цитувати

Urban, J. . (2022). РІК ВАЖЛИВИХ ЮВІЛЕЇВ – ПРО ЩО НАГАДУЄ ОСВІТА?. ОСВІТОЛОГІЯ, (3), 105–109. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2014.3.105109

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти