РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ УЧНІВ ІНКЛЮЗИВНИХ КЛАСІВ: РЕСУРСИ ТЕХНОЛОГІЇ «КЛАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Автор(и)

  • Тетяна Скрипник Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13 б, 04212 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-8511-4984
  • Данута Аль-Хамісі Академія спеціальної освіти, вул. Щесливицька, 40, 02-353 Варшава, Республіка Польща https://orcid.org/0000-0002-4388-4649
  • Олена Мартинчук Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13 б, 04212 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-6119-9306
  • Каріна Бірюкова Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13 б, 04212 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-6158-5060

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2020.9.7

Ключові слова:

експертний коучинг, емоційний інтелект, інклюзивний клас, класний менеджмент, педагогічний експеримент

Анотація

Стаття присвячена питанню розбудови ефективного освітнього середовища з інклюзивною формою навчання. Одним з важливих складників ефективності такого середовища ми вважаємо розвинений у вчителя та учнів класу емоційний інтелект. Нами проаналізовано різноаспектні дослідження емоційного інтелекту як чинника успіху у навчальній діяльності, соціальному розвитку учнів, а також методичні напрацювання дослідників щодо технології «Класний менеджмент» у контексті формування певних рис емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти. Головною спрямованістю нашої статті є систематизація ресурсів «Класного менеджменту» як засобу впливу на формування емоційного інтелекту учнів інклюзивних класів, а також перевірка дієвості цього впливу стосовно кожного структурного компонента емоційного інтелекту. У своїй роботі ми спираємося на Нову багаторівневу модель емоційного інтелекту (Drigas & Papoutsi), яку ми модифікували у відповідності до психологічних особливостей учнів початкової школи. До кожного рівня цієї Моделі нами підібрано методи впливу з ресурсної бази технології «Класний менеджмент». Наше дослідження, що охоплює 6 класів державних і 5 класів приватних шкіл, проводилося з використанням методів: прогнозування, опитування, напівструктуроване інтерв’ю, критеріальне оцінювання, педагогічний експеримент, аналіз продуктів діяльності, неперервний експертний коучинг. Критерії для оцінювання стану освітнього середовища розроблено експертами з опорою на групи ресурсів класного менеджменту, що сприяють формуванню соціально-емоційних якостей учнів. Педагогічний експеримент тривав 8 місяців та полягав у цілеспрямованому навчанні педагогів та неперервному експертному коучингові здійснюваного ними освітнього процесу. Отримані результати експерименту свідчать про позитивну динаміку щодо компетентності педагогів у використанні ресурсів середовища для формування емоційного інтелекту учнів та розбудови атмосфери емоційного благополуччя у класі, що дає змогу підвищити технологічність педагогів у практиці впровадження дієвого й сприятливого для усіх учасників освітнього процесу у закладі освіти.

Біографії авторів

Тетяна Скрипник, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13 б, 04212 Київ, Україна

Доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Інституту людини

Данута Аль-Хамісі, Академія спеціальної освіти, вул. Щесливицька, 40, 02-353 Варшава, Республіка Польща

Доктор гуманітарних наук, асистент кафедри педагогічної терапії

Олена Мартинчук , Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13 б, 04212 Київ, Україна

Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Інституту людини

Каріна Бірюкова, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13 б, 04212 Київ, Україна

Аспірант Інституту людини

Посилання

Гоулман Д. Емоційний інтелект. Харків : Вид-во «Віват», 2018. 512 с.

Мартинчук О. В. Підготовка фахівців зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 430 с.

Скрипник Т. В. Стратегії класного менеджменту для інклюзивного простору. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : збірник наукових праць. 2017. № 9. С. 215–223.

Тэнкерслей Д., Брайкович С., Хандзар С. Инструмент профессионального развития для улучшения качества работы педагогов начальной школы. Венгрия : International STEP by STEP Аssociation, 2010. 100 с.

Akalin S., Sucuoglu B. Effects of classroom management intervention based on teacher training and performance feedback on outcomes of teacher-student dyads in inclusive. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri. 2015. № 15 (3). pp. 739–758. https://doi.org/10.12738/estp.2015.3.2543 Al-Khamisy D. Supporting the student at risk of dyslexia in school according to the dialogue model. Polish school experiences. International Technology, Education and Development. Conference Proceedings. 2017. pp. 3432-3438. https://doi.org/10.21125/inted.2017.0860

Bar-On R. The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI). Psicothema. 2006. № 18. pp. 1–28. PMID: 17295953 Bay D. N. Investigation of the relationship between self-efficacy belief and classroom management skills of preschool teachers with other variables. International Electronic Journal of Elementary Education. 2020. № 12 (4). pp. 335–348. https://doi.org/10.26822/iejee.2020459463 Chopra P. K., Kanji G. K. Emotional intelligence: A catalyst for inspirational leadership and management excellence. Total Quality Management and Business Excellence. 2010. № 21 (10). pp. 971–1004. https://doi.org/10.1080/14783363.2010.487704 Classroom climate and children’s academic and psychological wellbeing: A systematic review and meta-analysis / M.-T. Wang et al. Developmental Review. 2020. https://doi.org/10.1016/j. dr.2020.100912 Classroom organization and teacher stress predict learning motivation in kindergarten children / E. Pakarinen. European Journal of Psychology of Education. 2010. № 25 (3). рр. 281–300. https:// doi.org/10.1007/s10212-010-0025-6 Costa A., Faria L. The impact of emotional intelligence on academic achievement: A longitudinal study in Portuguese secondary school. Learning and Individual Differences. 2015. № 37. pp. 38–47. https:// doi.org/10.1016/J.LINDIF.2014.11.011 Denervaud S., Mumenthaler C., Gentaz E., Sander D. Emotion recognition development: Preliminary evidence for an effect of school pedagogical practices. Learning and Instruction. 2020. № 69. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2020.101353 Djigić G., Stojiljkovic S. Protocol for classroom management styles assess-ment designing. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2012. № 45. рр. 65–74. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.543 Does the Incredible Years Teacher Classroom Management programme improve child–teacher relationships in childcare centres? A 1-year universal intervention in a Norwegian community sample / Н. Н. Tveit et al. European Child & Adolescent Psychiatry. 2020. № 29. рр. 625–636. https://doi. org/10.1007/s00787-019-01387-5 Drigas A. S., Papoutsi C. A New Layered Model on Emotional Intelligence. Behavioral Sciences. 2018. № 8 (5). https://doi.org/10.3390/bs8050045 Effective classroom management: A study in three public junior high schools / M. Muspawi et al. International Journal of Scientific and Technology Research. 2019. № 8 (12). рр. 575–580. Corpus ID: 213916506 Emotional intelligence: Its relationship to stress, coping, Well-being and professional performance in nursing students / J. Por et al. Nurse Education Today. 2011. № 31. рр. 855–860. https://doi.org/10.1016/j. nedt.2010.12.023 García-Sancho E., Salguero J. M., Fernández-Berrocal P. Relationship between emotional intelligence and aggression: A systematic review. Aggression and Violent Behavior. 2014. № 19. рр. 584–591. https://doi.org/10.1016/j.avb.2014.07.007 Geetha K., Komalavalli T. Emotional intelligence in relation to stress management of higher secondary students. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. 2020. № 24 (10). pр. 1243–1250. https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I10/PR300146 Hen M., Goroshit M. Academic Procrastination, Emotional Intelligence, Academic Self-Efficacy, and GPA: A Comparison Between Students With and Without Learning Disabilities. Journal of Learning Disabilities. 2014. № 47 (2). рр. 116–124. https://doi.org/10.1177/0022219412439325 Hoffmann J. D., Brackett M. A., Bailey C. S., Willner C. J. Teaching emotion regulation in schools: Translating research into practice with the RULER approach to social and emotional learning. Emotion (Washington, D. C.). 2020. № 20 (1). рр. 105–109. https://doi.org/10.1037/emo0000649 Martins A., Ramalho N., Morin E. A comprehensive meta-analysis of the relationship between emotional intelligence and health. Personality and Individual Differences. 2010. № 49. рр. 554–564. https:// doi.org/10.1016/j.paid.2010.05.029 Mavroveli S., Sánchez-Ruiz M. J. Trait emotional intelligence influences on academic achievement and school behaviour. The British Journal of Educational Psychology. 2011. № 81. рр. 112–134. https://doi. org/10.1348/2044-8279.002009 Measuring Effective Teacher-Student Interactions From a Student Perspective: A Multi-Level Analysis / J. T. Downer et al. Journal of Early Adolescence. 2015. № 35 (5–6). рр. 722–758. https://doi. org/10.1177/0272431614564059

Miller R. S., Wang M.-T. Cultivating Adolescents’ Academic Identity: Ascertaining the Mediating Effects of Motivational Beliefs Between Classroom Practices and Mathematics Identity. Journal of Youth and Adolescence. 2019. № 48 (10). рр. 2038–2050. https://doi.org/10.1007/s10964-019-01115-x Moeller R. W., Seehuus M., Peisch V. Emotional Intelligence, Belongingness, and Mental Health in College Students. Frontiers in Psychology. 2020. № 11 (93). https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00093 Parker J. D., Saklofske D. H., Keefer K. V. Giftedness and academic success in college and university: Why emotional intelligence matters. Gifted Education International. 2016. № 33 (2). рр. 182–194. https://doi.org/10.1177/0261429416668872 Relationships of personality, affect, emotional intelligence and coping with student stress and academic success: Different patterns of association for stress and success / D. H. Saklofske et al. Learning and Individual Differences. 2012. № 22. рр. 251–257. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2011.02.010 Sadik F., Akbulut T. An Evaluation of Classroom Management Skills of Teachers at High Schools (Sample from the City of Adana). Procedia — Social and Behavioral Sciences. 2015. № 191. рр. 208–213. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.539 The relationship between trait emotional intelligence and creativity across subject domains / M. J. Sanchez- Ruiz et al. Motivation and Emotion. 2011. № 35. рр. 461–473. https://doi.org/10.1007/s11031- 011-9227-8

The role of teacher’s emotional intelligence for efficacy and classroom management / S. Valente et al. Ces Psicol. 2020. рр. 17–31. https://doi.org/10.21615/cesp.13.2.2 Trait Emotional Intelligence and Young Adolescents’ Positive and Negative Affect: The Mediating Roles of Personal Resilience, Social Support, and Prosocial Behavior / J. Zhao et al. Child Youth Care Forum. 2020. № 49. рр. 431–448. https://doi.org/10.1007/s10566-019-09536-2 Vesely A. K., Saklofske D. H., Nordstokke D. W. EI training and pre-service teacher wellbeing. Personality and Individual Differences. 2014. № 65. рр. 81–85. https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.01.052 Wolff C. E., Jarodzka H., Boshuizen H. P. Classroom Management Scripts: a Theoretical Model Contrasting Expert and Novice Teachers’ Knowledge and Awareness of Classroom Events. Educational Psychology Review. 2020. https://doi.org/10.1007/s10648-020-09542-0

Akalin, S., & Sucuoglu, B. (2015). Effects of classroom management intervention based on teacher training and performance feedback on outcomes of teacher-student dyads in inclusive. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 15 (3), 739–758. https://doi.org/10.12738/estp.2015.3.2543 (eng).

Al-Khamisy, D. (2017). Supporting the student at risk of dyslexia in school according to the dialogue model.

Polish school experiences. International Technology, Education and Development. Conference Proceedings, 3432–3438. https://doi.org/10.21125/inted.2017.0860 (eng).

Bar-On, R. (2006). The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI). Psicothema, 18, 1–28. PMID: 17295953 (eng).

Bay, D. N. (2020). Investigation of the relationship between self-efficacy belief and classroom management skills of preschool teachers with other variables. International Electronic Journal of Elementary Education, 12 (4), 335–348. https://doi.org/10.26822/iejee.2020459463 (eng).

Chopra, P. K., & Kanji, G. K. (2010). Emotional intelligence: A catalyst for inspirational leadership and management excellence. Total Quality Management and Business Excellence, 21 (10), 971–1004. https://doi.org/10.1080/14783363.2010.487704 (eng).

Costa, A., & Faria, L. (2015). The impact of emotional intelligence on academic achievement: A longitudinal study in Portuguese secondary school. Learning and Individual Differences, 37, 38–47. https://doi. org/10.1016/J.LINDIF.2014.11.011 (eng).

Denervaud, S., Mumenthaler, C., Gentaz, E., & Sander, D. (2020). Emotion recognition development: Preliminary evidence for an effect of school pedagogical practices. Learning and Instruction, 69. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2020.101353 (eng).

Djigić, G., & Stojiljkovic, S. (2012). Protocol for classroom management styles assess-ment designing.

Procedia-Social and Behavioral Sciences, 45, 65–74. doi: org/10.1016/j.sbspro.2012.06.543 (eng).

Downer, J. T., Stuhlman, M., Schweig, J., Martínez, J. F., & Ruzek, E. (2015). Measuring Effective Teacher- Student Interactions From a Student Perspective: A Multi-Level Analysis. Journal of Early Adolescence, 35 (5–6), 722–758. https://doi.org/10.1177/0272431614564059 (eng).

Drigas, A. S., & Papoutsi, C. (2018). A New Layered Model on Emotional Intelligence. Behavioral Sciences, 8 (5). https://doi.org/10.3390/bs8050045 (eng).

García-Sancho, E., Salguero, J. M., & Fernández-Berrocal, P. (2014). Relationship between emotional intelligence and aggression: A systematic review. Aggression and Violent Behavior, 19, 584–591. https://doi.org/10.1016/j.avb.2014.07.007 (eng).

Geetha, K., & Komalavalli, T. (2020). Emotional intelligence in relation to stress management of higher secondary students. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24 (10), 1243–1250. https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I10/PR300146 (eng).

Ghoulman, D. (2018). Emocijnyj intelekt [Emotional intelligence]. Vyd-vo «Vivat» (ukr).

Hen, M., & Goroshit, M. (2014) Academic Procrastination, Emotional Intelligence, Academic Self-Efficacy, and GPA: A Comparison Between Students With and Without Learning Disabilities. Journal of Learning Disabilities, 47 (2), 116–124. https://doi.org/10.1177/0022219412439325 (eng).

Hoffmann, J. D., Brackett, M. A., Bailey, C. S., & Willner, C. J. (2020). Teaching emotion regulation in schools: Translating research into practice with the RULER approach to social and emotional learning.

Emotion (Washington, D.C.), 20 (1), 105–109. https://doi.org/10.1037/emo0000649 (eng).

Martins, A., Ramalho, N., & Morin E. (2010). A comprehensive meta-analysis of the relationship between emotional intelligence and health. Personality and Individual Differences, 49, 554–564. https:// doi.org/10.1016/j.paid.2010.05.029 (eng).

Martynchuk, O. V. (2018). Pidghotovka fakhivciv zi specialjnoji osvity do profesijnoji dijaljnosti v inkljuzyvnomu osvitnjomu seredovyshhi [Training of special education specialists for professional activity in an inclusive educational environment]. Centr uchbovoji literatury (ukr).

Mavroveli, S., & Sánchez-Ruiz, M. J. (2011). Trait emotional intelligence influences on academic achievement and school behaviour. The British Journal of Educational Psychology, 81, 112–134. https://doi. org/10.1348/2044-8279.002009 (eng).

Miller, R. S., & Wang, M.-T. (2019). Cultivating Adolescents’ Academic Identity: Ascertaining the Mediating Effects of Motivational Beliefs Between Classroom Practices and Mathematics Identity. Journal of Youth and Adolescence, 48 (10), 2038–2050. https://doi.org/10.1007/s10964-019-01115-x (eng).

Moeller, R. W., Seehuus, M., & Peisch, V. (2020). Emotional Intelligence, Belongingness, and Mental Health in College Students. Frontiers in Psychology, 11 (93). https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00093 (eng).

Muspawi, M., Sari, S. R., Harja, H., Hidayati, S., Rahmawati, S., Rahman, K. A., & Muazza (2019). Effective classroom management: A study in three public junior high schools. International Journal of Scientific and Technology Research, 8 (12), 575–580. Corpus ID: 213916506 (eng).

Pakarinen, E., Kiuru, N., Lerkkanen, M.-K., Poikkeus, A.-M., Siekkinen, M., & Nurmi, J.-E. (2010). Classroom organization and teacher stress predict learning motivation in kindergarten children. European Journal of Psychology of Education, 25 (3), 281–300. https://doi.org/10.1007/s10212-010-0025-6 (eng).

Parker, J. D., Saklofske, D. H., & Keefer, K. V. (2016). Giftedness and academic success in college and university: Why emotional intelligence matters. Gifted Education International, 33 (2), 182–194. https://doi. org/10.1177/0261429416668872 (eng).

Por, J., Barriball, L., Fitzpatrick, J., & Roberts, J. (2011). Emotional intelligence: Its relationship to stress, coping, Well-being and professional performance in nursing students. Nurse Education Today, 31, 855–860. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2010.12.023 (eng).

Sadik, F., & Akbulut, T. (2015). An Evaluation of Classroom Management Skills of Teachers at High Schools (Sample from the City of Adana). Procedia — Social and Behavioral Sciences, 191, 208–213. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.539 (eng).

Saklofske, D. H., Austin, E. J., Mastoras, S. M., Beaton, L., & Osborne, S. E. (2012). Relationships of personality, affect, emotional intelligence and coping with student stress and academic success: Different patterns of association for stress and success. Learning and Individual Differences, 22, 251–257. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2011.02.010 (eng).

Sanchez-Ruiz, M. J., Hernández-Torrano, D., Pérez-González, J., Batey, M., & Petrides, K. V. (2011). The relationship between trait emotional intelligence and creativity across subject domains. Motivation and Emotion, 35, 461–473. https://doi.org/10.1007/s11031-011-9227-8 (eng).

Skrypnyk, T. V. (2017). Strateghiji klasnogho menedzhmentu dlja inkljuzyvnogho prostoru [Classroom management strategies for inclusive space]. Aktualjni pytannja korekcijnoji osvity (pedaghoghichni nauky), 9, 215–223 (ukr).

Tenkerslej, D., Brajkovych, S. & Khandzar, S. (2010). Instrument professyonaljnogho razvytyja dlja uluchshenyja kachestva raboty pedaghoghov nachaljnoj shkoly [A tool for professional development to improve the quality of work of primary school teachers]. International STEP by STEP Association. Venghryja (ukr).

Tveit, Н. Н., Drugli, М. В., Fossum, S, Handegård, В. Н., & Stenseng, F. (2020). Does the Incredible Years Teacher Classroom Management programme improve child–teacher relationships in childcare centres? A 1-year universal intervention in a Norwegian community sample. European Child & Adolescent Psychiatry, 29, 625–636. https://doi.org/10.1007/s00787-019-01387-5 (eng).

Valente, S., Lourenço, А. А., Alves, Р., & Domínguez-Lara, S. (2020). The role of teacher’s emotional intelligence for efficacy and classroom management. Ces Psicol, 17–31. https://doi.org/10.21615/ cesp.13.2.2 (eng).

Vesely, A. K., Saklofske, D. H., & Nordstokke, D. W. (2014). EI training and pre-service teacher wellbeing.

Personality and Individual Differences, 65, 81–85. https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.01.052 (eng).

Wang, M.-T. L., Degol, J., Amemiya, J., Parr, A., & Guo, J. (2020). Classroom climate and children’s academic and psychological wellbeing: A systematic review and meta-analysis. Developmental Review. https://doi.org/10.1016/j.dr.2020.100912 (eng).

Wolff, C. E., Jarodzka, H., & Boshuizen, H. P. (2020). Classroom Management Scripts: a Theoretical Model Contrasting Expert and Novice Teachers’ Knowledge and Awareness of Classroom Events.

Educational Psychology Review. https://doi.org/10.1007/s10648-020-09542-0 (eng).

Zhao, J.-L., Cai, D., Yang, C.-Y., Shields, J., Xu, Z.-N., & Wang, C.-Y. (2020). Trait Emotional Intelligence and Young Adolescents’ Positive and Negative Affect: The Mediating Roles of Personal Resilience, Social Support, and Prosocial Behavior. Child Youth Care Forum, 49, 431–448. https://doi. org/10.1007/s10566-019-09536-2 (eng).

Downloads


Переглядів анотації: 449

Опубліковано

2020-10-01

Як цитувати

Скрипник, Т., Аль-Хамісі, Д., Мартинчук , О., & Бірюкова, К. (2020). РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ УЧНІВ ІНКЛЮЗИВНИХ КЛАСІВ: РЕСУРСИ ТЕХНОЛОГІЇ «КЛАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ». ОСВІТОЛОГІЯ, (9), 61–74. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2020.9.7

Номер

Розділ

Економіка освіти та управління освітою