АДАПТАЦІЯ ПОЛЬСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВИЩУ ОСВІТУ ДО ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автор(и)

  • Юлія Грищук Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка, 13-б, 04212 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5306-0301

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.7580

Ключові слова:

адаптація законодавства, законодавство про вищу освіту, методи адаптації законодавства

Анотація

У статті розглянуто процес адаптації польського законодавства про вищу освіту до вимог Європейського Союзу; проаналізовано основні методи адаптації польського права до європейського (переклад актів європейського права на польську мову; перевірка відповідності проектів правових актів до європейського права; робота над законами, що спрямовані на адаптацію польського права до європейського) та визначено роль органів державної влади у цьому процесі. Зроблено висновок, що у пeріод 1991-2004 рр. у освітній сфері була досягнута майже повна відповідність національного законодавства з acquis communautaire.

Біографія автора

Юлія Грищук, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка, 13-б, 04212 Київ, Україна

Науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітології

Посилання

Бочаров С. Адаптація польського права до правових стандартів Європейського Союзу / Сергій Бо- чаров // Журнал «Схід». – 2009. – №2 (93). – С. 98-102.

Бочаров С. В. Шлях Польщі до Європейського Союзу : моногр. / С. В. Бочаров. – Донецьк: ДонНУ, 2011. – 270 с.

Гаряча Ю. П. Адаптація польського законодавства до законодавства ЄС у процесі євроінтеграції: досвід для України / Ю. П. Гаряча // Стратегічні пріоритети. – 2010. – №3(16). – С. 23-27.

Демократизація і Європейський Союз: країни Центральної і Східної Європи в першому десятилітті XXI ст. / [Адам Боднар ... та ін.]; переклад з англійської Олександра Кислюка]. – Київ : Український письмен- ник, 2012. – 267 с.

Євглевська О. Л. Адаптація законодавства як умова майбутнього членства України в Європейському Союзі / О. Л. Євглевська // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. ; редкол.: Ю. П. Битяк та ін. – Х. : Право, 2009. – Вип. 17. – С. 123.

Закон Республіки Польща «Про вищу освіту» [Текст] : від 27 липня 2005 року. – С. 267-406.

Квіек М. Польське законодавство про вищу освіту: досвід та уроки: Пер. з англ. / М. Квіек, Т. Фініков. – К.: Таксон, 2001. – 220 с. – (Сер. «Вища освіта в сучасному світі»).

Конституція Польської Республіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://blog.vladey.com. ua/konstituciya-polskoї-respubliki-ukraїnskoyu-movoyu/ Дата публікації: 22.09.2015

Круглашов А. М. Європейська інтеграція на початку нового тисячоліття: довідник./ склад. А. М. Кру- глашов, І. Озимок, Т. С. Астапенко, В. В. Руссу. – Ч.1.Чернівці, 2010. – 212 с.

Парламентський вимір європейської інтеграції / За ред. Плачкової С. Г. – Київ: «Нора-прінт», 2005. –113 с.

Соколович-Алтуніна Ю. Модернізація вищої освіти в Польщі: європейський вимір / Юлія Соколович-Алтуніна // Порівняльно-педагогічні студії. – 2010. – № 1–2. – С. 131–137.

Цєлєнь А. Адаптація польського права до європейського права – засади, інституції і процедури / А. Цєлєнь // Польський референдум і новий устрій Європейського дому: Уроки для України. – Фонд «Демократичні ініціативи» (Київ) та Інститут громадських справ (Варшава), 2004. – С. 76 – 100.

Янкович І. І. Підготовка майбутніх учителів у вищих навчальних закладах Польщі до виховної ро- боти з учнями: дис. ... канд. пед. наук, спец.: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Янкович Ірина Ігорівна. – Тернопіль: Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2016. – 259 с.

Kupisiewicza С. Strategia rozwoju edukacji w Polsce do roku 2020 / C. Kupisiewicza, C. Banacha. – 2010. 15. Zubek R. Core executives and coordination of eu law transposition: evidence from new member states / Radoslaw Zubek // Public Administration. – 2011 (June). –Volume 89, Issue 2. – P. 433-450. DOI: 10.1111/j.1467-9299.2010.01852.x

Опубліковано

2016-10-30

Як цитувати

Грищук, Ю. (2016). АДАПТАЦІЯ ПОЛЬСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВИЩУ ОСВІТУ ДО ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. ОСВІТОЛОГІЯ, (5), 75–80. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.7580

Номер

Розділ

Освітня політика та освітнє право