ПЕДАГОГІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ У ПІДГОТОВЦІ КОМПЕТЕНТНОГО ЛІКАРЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Автор(и)

  • Ярослава Кульбашна Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульвар Шевченка 13, 01601 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2571-091X
  • Олена Астапенко Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульвар Шевченка 13, 01601 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5996-4707

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.173179

Ключові слова:

вища медична освіта, експертиза, компетентнісний підхід, педагогічна діагностика, педагогічне оцінювання, професійна підготовка лікарів, самооцінювання, тестування, якість освіти

Анотація

У статті розглядається проблема застосування педагогічного оцінювання у професійній підготовці майбутніх лікарів в Україні. Конкретизується зміст, визначається роль і місце педагогічного оцінювання у процесі підвищення якості вищої медичної освіти; висвітлено основні етапи становлення методів педагогічного оцінювання у історичному аспекті, конкретизовано понятійну базу, яка характеризує зазначений процес.
Проаналізовано реальний стан, зарубіжний досвід, сучасні підходи, завдання, технології застосування найбільш поширеного у медичній освіті методу педагогічного оцінювання – тестування. Визначені дискусійні аспекти його упровадження на національному рівні і у вищих медичних навчальних закладах України.

Біографії авторів

Ярослава Кульбашна, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульвар Шевченка 13, 01601 Київ, Україна

Доктор педагогічних наук, кандидат медичних наук, доцент, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Олена Астапенко, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульвар Шевченка 13, 01601 Київ, Україна

Доктор медичних наук, доцент, доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Посилання

Болюбаш Я. Я. Педагогічне оцінювання і тестування: правила, стандарти, відповідальність / Я. Болюбаш, І. Булах, М. Мруга. – К.: Майстер-клас, 2007. – 272 с.

Булах І. Є., Мруга М. Р. Застосування міжнародних документів для забезпечення якості педагогічного оцінювання в Україні[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/ ITZN/em8/content/08bijuia.htm

Гончаров С. М. Інтерактивні технології навчання в кредитно-модульній системі організації навчального процесу. – Рівне: НУВГП, 2006. – 172 с.

Гуменюк В. Оцінювання якості вищої медичної освітіи у контексті навчання іноземних студентів в Ураїні /В. Гуменюк// Порівняльно-педагогічні студії № 2-3 (16-17), 2013. - 186 -192

Ингенкамп К. Педагогическая диагностика: Пер. с нем. – М.: Педагогика, 1991. – С. 8-12.

Кульбашна Я. А.Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із стоматологогії: теоретичні й методичні основи : монографія / Я. А. Кульбашна. – К. : Компас, 2014. – 416 с.

Мартиненко С. Методологічний аспект педагогічної діагностики у вимірі особистісно-розвивальної освіти /С.Мартиненко /. – Освітологія. – 2015. – №4. – С.19-23

Методика і технології оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу: посібник/ Ляшенко О. І., Лукіна Т. О., Булах І. Є., Мруга М. Р. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 160 с.

Канівець Т. М. Основи педагогічного оцінювання: [навчально-методичний посібник] – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. – 102 с.

Лихачов Б. Т. Педагогіка: Курс лекцій / Посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. – 4-е вид., Перераб. і доп. – М.: Юрайт-М. 2001. – 607с.

Огнев’юк В. Підготовка експертів у галузі освіти в Україні / В. Огнев’юк, С. Сисоєва // Освітологія. – 2015. – №4. – С. 54-60.

Пономаренко Н. Експертиза в освіті: особливості, функції, типи /Н.Пономаренко/ Освітологія. – 2015 – №4. – С.61-64.

Gadbury-Amyot C. C., M. S. NcCracen, J. L.Woldt, R. L. Brennan. Validity and Reliability of Portfolio Assessment of Student Competence in Two Dental School Populations: A Four-Year Study/ Journal of Dental Education; May; Vol. 78; 5: 657–668.

Friedlander L., Anderson V. (2011) A new Predoctoral Endodontic Module Evaluating Learning and Effec- tiveness Journal of Dental Education; Vol.75; 3: 351- 359.

The Standards for Educational and Psychological Testing (2014) Available at: http://www.apa.org/science/ programs/testing/standards.aspx 2014).

Norcini J., Burch V. (2007) Workplace-based assessment as an educational tool: AMEE Guide No. 31. Med Teacher; 29(9–10):855–71.

Chambers D. W. (1993) Toward a competency-based curriculum. Journal of Dental Education; 57(11):790–3.

Manogue M., Kelly M, Masaryk SB, Brown G., et al (2002) Evolving methods of assessment; Eur. Journal of Dental Education; 6(Suppl 3):53–66.

Albino JEN., Young SK, Neumann LM, et al. (2008) Assessing dental students’ competence: best practice recommendations in the performance assessment literature and investigation of current practices in predoctoral dental education. Journal of Dental Education: 2008;72(12):1405–35.

Moss, P. A., Girard, B. J., Haniford, L. C. (2006) Validity in Educational Assessment. doi: 10.3102/0091732X030001109 Rev. of research in education; 30; 1:109-162

Опубліковано

2021-06-12

Як цитувати

Кульбашна, Я., & Астапенко, О. (2021). ПЕДАГОГІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ У ПІДГОТОВЦІ КОМПЕТЕНТНОГО ЛІКАРЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. ОСВІТОЛОГІЯ, (5), 173–179. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.173179

Номер

Розділ

Освітологічний контекст компетентнісної освіти