ВІД ЦІЛІСНОСТІ ОСВІТИ ДО ЇЇ ЯКОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2015.4.2932

Ключові слова:

євроінтеграція, інтеграція, модернізація, освітній процес, цілісність

Анотація

У статті розглядаються питання цілісності сучасного освітнього простору. Основну увагу акцентовано на інтеграційних процесах в освіті як пріоритетному вектору її модернізації та євроінтеграції.

Посилання

Бех І. Д. Життя особистості у духовному діапазоні / І. Д. Бех // Рідна школа. – К. : 2009. – № 11. – С. 7–17.

Вакарчук І. Вища освіта України – європейський вимір: стан, проблеми, перспективи / І. Вакарчук // Вища школа. – 2008. – № 3. – С. 3–18.

Журавський B. C. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні / В. С. Журавський // Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Ін-т вищої освіти АПН України. – К. : Вид. дім «Ін Юре», 2003. – 416 с.

Кремень В. Г. Освіта і наука України : шляхи модернізації (Факти, роздуми, перспективи). – К. : Гра- мота, 2003. – 216 с.

Литвин В. М. Україна на межі тисячоліть (1991–2000 рр.). – К., Видавничий дім «Альтернативи», 2000. – 360 с.

Навроцький О. І. Вища школа України в умовах трансформації суспільства. – X. : Основа, 2000. – 240 с.

Ніколаєнко С. М. Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні. Парламентські слухання про вищу освіту // Педагогіка толерантності. — 2004. – № 2–3. – С. 104–116.

Огнев’юк В. О. Філософія та її місце в обробці наукових досліджень феномену освіти / В. О. Онев’юк // Освітологія. – 2012. – ч. І. – С. 69–75.

Сисоєва С. О. Сфера освіти як об’єкт дослідження / С. О. Сисоєва // Освітологія. – 2012. – ч. І. – С. 22–25

Філософсько-методологічні засади підвищення якості вищої освіти України: європейський вимір / авт. кол. : В. Андрущенко (керівник), М. Бойченко, Л. Горбунова, І. Надольний та ін. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 220 с.

Франчук Т. Й. Цілісний освітній простір : педагогічні основи його формування : монографія / Т. Й. Франчук; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Поділ., 2009. – 244 с.

Shulga N. Construction of the Detector for Synergetic Educational System Based on Quality Standards / Natalia Shulga // American Journal of Educational Research. –2015, 3(12B), 36-40. DOI: 10.12691/ education-3-12B-8

Downloads


Переглядів анотації: 74

Опубліковано

2015-10-01

Як цитувати

Чернуха, Н. (2015). ВІД ЦІЛІСНОСТІ ОСВІТИ ДО ЇЇ ЯКОСТІ. ОСВІТОЛОГІЯ, (4), 29–32. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2015.4.2932

Номер

Розділ

Методологічні засади освітології