ОЦІНКА СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-ВИПУСКНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ»

Автор(и)

  • Надія Чернуха Міжрегіональна Академія управління персоналом, вул. Фрометівська, 2, 02039 м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3636-2527
  • Наталія Головач Міжрегіональна Академія управління персоналом, вул. Фрометівська, 2, 02039 м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-6215-6575

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.5662

Ключові слова:

економіки праці, інтегральна оцінка, професійно значущі якості, рівень фахової підготовки, управління персоналом

Анотація

Стаття присвячена питанню розробки методики інтегральної оцінки показника рівня сформованості професійно значущих якостей студентів-випускників спеціальності «Управління персоналом та економіки праці». У дослідженні встановлено основні складові, що визначають рівень сформованості професійно значущих якостей студентів спеціальності «Управління персоналом та економіки праці». Визначено алгоритм проведення інтегральної оцінки, яка враховує оцінки викладачів ВНЗ та роботодавців.

Біографії авторів

Надія Чернуха, Міжрегіональна Академія управління персоналом, вул. Фрометівська, 2, 02039 м. Київ, Україна

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри Управління навчальним закладом

Наталія Головач, Міжрегіональна Академія управління персоналом, вул. Фрометівська, 2, 02039 м. Київ, Україна

Аспірантка кафедри теорії та методики професійної освіти, старший викладач кафедри Управління персоналом та економіки праці

Посилання

Гейзерська Р. А. Професійно значущі якості магістрів економічного профілю. Аналіз результатів те- оретико-експериментального дослідження // Проблеми трудової і професійної підготовки: наук.-метод.зб. / Раїса Гейзерська. – Слов’янськ, 2006. – С. 84-90.

Зимняя И. А. Личностно-деятельностный подход как основа организации образовательного про- цесса // Общая стратегия воспитания в образовательной системе России (к постановке проблемы): Кол- лективная монография. В 2 книгах. Книга 1 / Под общей редакцией И. А. Зимней. – М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2001. – С. 249.

Огнев’юк В. О. Філософія та її місце в обробці наукових досліджень феномену освіти / В. О. Онев’юк // Освітологія. – 2012. – ч. І. – С. 69-75.

Сисоєва С. О. Сфера освіти як об’єкт дослідження / С. О. Сисоєва // Освітологія. – 2012. – ч. І. – С. 22-29.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра (в частині розподілу загального навчального часу за циклами підготовки, переліку та обсягу нормативних дисциплін). Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» від 2 лютого 2010 р. – К.: Міністерство освіти і науки України, 2010. – 12 с.

Соколова І. В. Педагогічний моніторинг якості професійної підготовки фахівців / І. В. Соколова // Матеріали IV підсумкової (2002 р.) наук.-практ. конф. викладачів МГІ. – Маріуполь, 2002. – С. 140-143.

Шадриков В. Д. Новая модель специалиста: инновационная подготовка и компетентностный подход / В. Д. Шадриков // Высшее образование сегодня. – 2004. – № 8. – С. 17–19.

Хуторской А. В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты [Электронный ресурс] // Интернет-журнал «Эйдос». – 2002. – 23 апреля. – Режим доступа: http://eidos.ru/journal/2002/0423.htm.

Heppner Р. Р. Development and Implication of a Personal Problem Solving Inventory / P P Heppner, Ch. H. Petersen // Journal of Counseling Psychology. – 1982. – №29 .– P. 66-75, 0022-0167, doi: 10.1037. (eng)

Shulga N. Construction of the Detector for Synergetic Educational System Based on Quality Stan- dards / Natalia Shulga // American Journal of Educational Research. –2015, 3(12B), 36-40. doi: 10.12691/ education-3-12B-8. (eng)

Downloads


Переглядів анотації: 88

Опубліковано

2016-10-30

Як цитувати

Чернуха, Н., & Головач, Н. (2016). ОЦІНКА СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-ВИПУСКНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ». ОСВІТОЛОГІЯ, (5), 56–62. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.5662

Номер

Розділ

Економіка освіти та управління освітою