МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ З РИНКОМ ПРАЦІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Автор(и)

  • Наталія Мосьпан Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка, 13-б, 04212 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-8610-7965

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.4550

Ключові слова:

випускники вищих навчальних закладів, вища освіта, Європейський простір вищої освіти, працевлаштування, ринок праці

Анотація

Автором статті представлено результати аналізу політики працевлаштування випускників вищих закладів освіти в Європейському Союзі. За основу для аналізу взяті звіти Європейської Комісії, які широко висвітлюють це питання. Дослідження присвячене вивченню питань, пов’язаних з механізмами регулювання взаємодії вищої освіти з ринком праці та сучасним станом їх застосування в країнах Європейського простору вищої освіти. Серед таких механізмів виділяють прогнозування ринку праці; залучення роботодавців до управління вищою освітою та оцінки її якості; послуги консультування; практику та стажування; опитування випускників. Результати даного дослідження можуть сприяти більш глибокому розумінню поточного стану процесу регулювання взаємодії вищої освіти з ринком праці в Україні.

Біографія автора

Наталія Мосьпан, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка, 13-б, 04212 Київ, Україна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології

Посилання

Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recogni- tion of professional qualifications, OJ L 255, 30.9.2005. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0036

European Commission/EACEA/Eurydice, 2014. Modernisation of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability 2014. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. – 87p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/165EN.pdf

European Commission/EACEA/Eurydice, 2015a. The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process Implementation Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. – 300p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.ehea.info/Uploads/SubmitedFiles/5_2015/132824.pdf

European Commission/EACEA/Eurydice, 2015b. Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2015. Luxembourg: Publications Office of the European Union. – 72р. [Електро- нний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/indicadores-educativos/ monitor2015/ eurydice-background-report-structural-indicators-for-monitoring-education-and-training-systems-in-europe. pdf?documentId=0901e72b81ee064c

ESU (The European Students’ Union), 2014. Student Advancement of Graduates Employability: Employability With Students’ Eyes. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sage.esu-online.org/ SAGE+results+and+publications

Ogneviuk V., Sysoieva S. Scientific direction of integrated research of education – osvitologiya / V. Ogneviuk, S. Sysoieva // Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 2014. – Вип. 1-2. – С. 5-13.

SysoievaS., Mospan N. New Law on Higher Education in Ukraine: Innovations and Risks. – Didactica Slovenica, № 30 (3-4), 2015. – p.166-173. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pedagoska-obzor- ja.si/revija/Vsebine/PDF/DSPO_2015_30_03.pdf

Downloads


Переглядів анотації: 98

Опубліковано

2016-10-30

Як цитувати

Мосьпан, Н. (2016). МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ З РИНКОМ ПРАЦІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ. ОСВІТОЛОГІЯ, (5), 45–50. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.4550

Номер

Розділ

Економіка освіти та управління освітою