РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2015.4.8488

Ключові слова:

Болонській процес, вища освіта, інтернаціоналізація, політика, стратегія

Анотація

У статті представлено аналіз політики впливу на розвиток освітніх систем Європейському Союзі та
України. Основним матеріалом дослідження є автентичні джерела – незалежні звіти Європейської Комісії, та державні документи про вищу освіту України. Детальне вивчення незалежних звітів Європейської
Комісії дає змогу визначити зовнішні та внутрішні фактори, які по-різному впливають на розвиток вищої освіти в Європейському Союзі. До зовнішніх факторів відносимо світовий процес інтернаціоналізації вищої освіти, та його наслідки. Під внутрішніми факторами розглядаємо Лісaбонську стратегію та Болонський процес. Можна стверджувати, що освітні системи в Європейському Союзі будуть розвиватися під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів, де домінуючі положення Лісабонської стратегії та Болонського процесу будуть вигравати головну роль. З моменту підписання Болонської Конвенції в 2005 році, вища освіта України знаходиться в стані поточних змін. Аналіз нового Закону України «Про вищу освіту» дав змогу окреслити основні нововведення в реформуванні вищої освіти та схожі тенденції політики розвитку вищої освіти в Європейському Союзі та Україні.

Посилання

Закон України від 01.07.2014 N 1556-VII – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Освітологія: хрестоматія: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Укладачі Огнев’юк В.О., Сисоєва С.О. – К.: ВП «Едельвейс», 2013. – 744 с.

Стратегія реформування вищої освіти в Україні до 2020 року (Проект). – Київ, 2014. – 75с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1390288033/1415795124/

Crosier D., Parveva T. The Bologna Process: Its impact (on higher education development) in Europe and beyond UNESCO: International Institute for Educational Planning, Paris 2013. – 88р. [Електронний ресурс]. – Ре- жим доступу: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002206/220649e.pdf

Vincent-Lancrin St. Cross-border Higher Education: Trends and Perspectives. – Higher Education to 2030, Volume 2, OECD 2009. – P. 73-80. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mfdps.si/Files/Knjizni- ca/higher%20educational%202030%20OECD.pdf

Education and Training in Europe 2020: Responses from the EU Member States. Eurydice Report. Brussels: Eurydice. – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2013. – 114p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/163EN.pdf

Downloads


Переглядів анотації: 80

Опубліковано

2015-10-01

Як цитувати

Мосьпан, Н. (2015). РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ. ОСВІТОЛОГІЯ, (4), 84–88. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2015.4.8488

Номер

Розділ

Освітня політика, економіка освіти та управління освітою