ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ ЦІЛЯМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ФІНЛЯНДІЇ

Автор(и)

  • Олексій Сисоєв Київський міжнародний університет, вул. Львівська, 49, 03179 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5899-0244

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2021.109

Ключові слова:

циркулярна економіка, підготовка фахівців з циркулярної економіки, вища освіта, досвід Фінляндії

Анотація

У статті наведено аналіз досвіду Фінляндії щодо підготовки фахівців з циркулярної економіки у відповідності з цілями національної економіки, спрямованої на перехід до нової економічної моделі. Такий аналіз зроблено на основі вивчення автентичних джерел, зокрема нормативно-правових документів ЄС та Фінляндії, економічних звітів, публікацій та методичних рекомендацій щодо підготовки фахівців з циркулярної економіки, розроблених Фінляндією.
Показано, що Фінляндія є однією з перших країн у світі, яка почала трансформацію національної економіки для переходу до циркулярної моделі, а також розпочала впроваджувати принципи циркулярної економіки на всіх рівнях освіти з 2017 року. Незважаючи на короткий термін, Фінляндія змогла накопичити певний освітній досвід та поширювати його серед інших країн.
Зроблено висновок, що фінський досвід передбачає трансформацію вищої освіти щодо підготовки фахівців з циркулярної економіки у відповідності з цілями національної економіки, спрямованої на перехід до нової економічної моделі. Така трансформація вищої освіти передбачає активне залучення роботодавців до процесу підготовки фахівців з циркулярної економіки через розроблення проєктів.
Зауважено, що важливими аспектами дидактики та освіти з циркулярної економіки є розвиток у здобувачів вищої освіти системного мислення та інноваційних компетентностей, а також залучення студентів до мережевого обміну досвідом (networking) між усіма учасниками освітнього процесу, зокрема студентів, викладачів та усіх інших зацікавлених сторін.

Біографія автора

Олексій Сисоєв, Київський міжнародний університет, вул. Львівська, 49, 03179 Київ, Україна

Кандидат економічних наук, керівник департаменту ліцензування та акредитації

Посилання

Мосьпан Н. В. Вища освіта та ринок праці Європейського Союзу: тенденції взаємодії: Монографія / за ред. д-ра пед. наук, проф., акад. НАПН України С. О. Сисоєвої. Київ: Едельвейс, 2018. 392 с.

Мосьпан Н. В. Вища освіта та ринок праці в Україні: десятиліття взаємодії. Освітологічний дискурс. 2021. № 1 (32). С. 20–38. DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.1.2

Bakırlıoğlu Y. and McMahon M. Co-learning for sustainable design: The case of a circular design collaborative project in Ireland. Journal of Cleaner Production. 2021. № 279. Р. 123474. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123474

Bassi A. and Palaske G. Circular Jobs in Finland. Report. IISD. 2020. URL: https://www.iisd.org/publications/circular-jobs-finland (дата звернення: 30.09.2021)

Braulio-Gonzalo M. and Bovea M. D. Criteria analysis of green public procurement in the Spanish furniture sector. Journal of Cleaner Production. 2020. № 258. Р. 120704. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120704

Bugallo-Rodríguez A. and Vega-Marcote P. Circular economy, sustainability and teacher training in a higher education institution. International Journal of Sustainability in Higher Education. 2020. № 21 (7). Р. 1351–1366. DOI: https://doi.org/10.1108/IJSHE-02-2020-0049

Circular Economy and Education. Conference report. Porto, June 6 2016. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fgreeen-eu.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2FthreeC-report-Porto-event.pdf&clen=570911&chunk=true (дата звернення: 01.10.2021)

Circular Economy and Lifelong Learning. Scenarios – Methodologies – In action. ACR+ and Zero Waste Scotland. 2019. 36 с. URL: https://www.acrplus.org/en/activities/publications/technical-reports/2105-circular-economy-and-lifelong-learning-scenarios-methodologies-in-action (дата звернення: 28.09.2021)

Finnish road map to a circular economy 2016–2025 Sitra. 2016. URL: https://www.sitra.fi/en/projects/leading-the-cycle-finnish-road-map-to-a-circular-economy-2016-2025/ (дата звернення: 29.09.2021)

Government Resolution on the Strategic Programme for Circular Economy Ministry of the Environment Resolution and Ministry of Employment and the Economy. 2021. 17 p. URL: https://ym.fi/documents/ (дата звернення: 28.09.2021)

Hudima T. And Malolitneva V. Conceptual and legal framework for promotion of education for sustainable development: Case study for Ukraine. European Journal of Sustainable Development. 2020. № 9 (2). Р. 42–54. DOI: https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n2p42

Mäkiö I. & Virta M. Menetelmiä kiertotalouden opettamiseen – opas ja työkalupakki. Tampere: PunaMusta Oy, Juvenes Print, 2019. 46 p. URL: http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522167217.pdf (дата звернення: 29.09.2021)

Minguez R., Lizundia E., Iturrondobeitia M., Akizu-Gardoki O. and Saez-de-Camara E. Education in Circular Economy: Focusing on Life Cycle Thinking at the University of the Basque Country. Lecture Notes in Mechanical Engineering. 2021. Р. 360–365.

Qu D., Shevchenko T. and Ya, X. University curriculum education activities towards circular economy implementation. International Journal of Scientific and Technology Research. 2020. № 9 (5). Р. 200–206.

Roy R. and Marsafawy H. E. Bridging recognition of prior learning (Rpl) and corporate social responsibility (csr): Circular flow of interaction among the university, industry, and people. Sustainability (Switzerland). 2021. № 13 (8). Р. 4532. DOI: https://doi.org/10.3390/su13084532

Salas D. A., Criollo P. and Ramirez A. D. The Role of Higher Education Institutions in the Implementation of Circular Economy in Latin America. Sustainability. 2021. № 13 (17). Р. 9805. DOI: https://doi.org/10.3390/su13179805

Sharma N. K., Govindan K., Lai K. K., Chen W. K. and Kumar V. The transition from linear economy to circular economy for sustainability among SMEs: A study on prospects, impediments, and prerequisites. Business Strategy and the Environment. 2021. № 30 (4). Р. 1803–1822. DOI: https://doi.org/10.1002/bse.2717

Sukiennik M., Zybała K., Fuksa D. and Kęsek M. The role of universities in sustainable development and circular economy strategies. Energies. 2021. № 14 (17). Р. 5365. DOI: https://doi.org/10.3390/en14175365

Sumter D., de Koning J., Bakker C. and Balkenende R. Circular economy competencies for design. Sustainability (Switzerland). 2020. № 12 (4). Р. 1–16. DOI: https://doi.org/10.3390/su12041561

The opportunities for the circular economy for Finland. Sitra. 2015. 72 p. URL: https://media.sitra.fi/2017/02/28142449/Selvityksia100.pdf (дата звернення: 30.09.2021)

Weissbrodt D. G., Winkler M. K. H. and Wells G. F. Responsible science, engineering and education for water resource recovery and circularity. Environmental Science: Water Research and Technology. 2020. № 6 (8). Р. 1952–1966. DOI: https://doi.org/10.1039/D0EW00402B

Mospan, N. V. (2018). Vyshcha osvita ta rynok pratsi Yevropeys'koho Soyuzu: tendentsiyi vzayemodiyi: Monohrafiya [Higher education and the labor market of the European Union: trends in interaction: Monograph] / S. O. Sysoieva (Ed.). Edel'veys.

Mospan, N. V. (2021). Vyshcha osvita ta rynok pratsi v Ukrayini: desyatylittya vzayemodiyi. Osvitolohichnyy dyskurs, 1 (32), 20–38. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.1.2

Bakırlıoğlu, Y. and McMahon, M. (2021). Co-learning for sustainable design: The case of a circular design collaborative project in Ireland. Journal of Cleaner Production, 279, 123474. https://doi.org/10.1108/IJSHE-02-2020-0049

Bassi, A. and Palaske, G. (2020). Circular Jobs in Finland. Report. IISD. https://www.iisd.org/publications/circular-jobs-finland

Braulio-Gonzalo, M. and Bovea, M. D. (2020). Criteria analysis of green public procurement in the Spanish furniture sector. Journal of Cleaner Production. 258,120704. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120704

Bugallo-Rodríguez, A. and Vega-Marcote, P. (2020). Circular economy, sustainability and teacher training in a higher education institution. International Journal of Sustainability in Higher Education, 21 (7), 1351–1366. https://doi.org/10.1108/IJSHE-02-2020-0049

Circular Economy and Education (2016). Conference report. Porto, June 6 2016. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fgreeen-eu.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2FthreeC-report-Porto-event.pdf&clen=570911&chunk=true

Circular Economy and Lifelong Learning. Scenarios – Methodologies – In action. (2019). ACR+ and Zero Waste Scotland. https://www.acrplus.org/en/activities/publications/technical-reports/2105-circular-economy-and-lifelong-learning-scenarios-methodologies-in-action

Finnish road map to a circular economy 2016–2025 (2016). Sitra. https://www.sitra.fi/en/projects/leading-the-cycle-finnish-road-map-to-a-circular-economy-2016-2025/

Government Resolution on the Strategic Programme for Circular Economy (2021). Ministry of the Environment Resolution and Ministry of Employment and the Economy. https://ym.fi/documents/

Hudima, T. and Malolitneva, V. (2020). Conceptual and legal framework for promotion of education for sustainable development: Case study for Ukraine. European Journal of Sustainable Development, 9 (2), 42–54. https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n2p42

Mäkiö, I. & Virta, M. (2019). Menetelmiä kiertotalouden opettamiseen – opas ja työkalupakki. PunaMusta Oy, Juvenes Print. http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522167217.pdf

Minguez, R., Lizundia, E., Iturrondobeitia, M., Akizu-Gardoki, O. and Saez-de-Camara, E. (2021). Education in Circular Economy: Focusing on Life Cycle Thinking at the University of the Basque Country. In Lecture Notes in Mechanical Engineering (pp. 360–365)

Qu, D., Shevchenko, T. and Yan, X. (2020). University curriculum education activities towards circular economy implementation. International Journal of Scientific and Technology Research, 9 (5), 200–206.

Roy, R. and Marsafawy, H. E. (2021). Bridging recognition of prior learning (Rpl) and corporate social responsibility (csr): Circular flow of interaction among the university, industry, and people. Sustainability (Switzerland), 13 (8), 4532. https://doi.org/10.3390/su13084532

Salas, D. A., Criollo, P. and Ramirez, A. D. (2021). The Role of Higher Education Institutions in the Implementation of Circular Economy in Latin America. Sustainability, 13 (17), 9805. https://doi.org/10.3390/su13179805

Sharma, N. K., Govindan, K., Lai, K. K., Chen, W. K. And Kumar, V. (2021). The transition from linear economy to circular economy for sustainability among SMEs: A study on prospects, impediments, and prerequisites. Business Strategy and the Environment, 30 (4), 1803–1822. https://doi.org/10.1002/bse.2717

Sukiennik, M., Zybała, K., Fuksa, D. and Kęsek, M. (2021). The role of universities in sustainable development and circular economy strategies. Energies, 14 (17), 5365. https://doi.org/10.3390/en14175365

Sumter, D., de Koning, J., Bakker, C. and Balkenende, R. (2020). Circular economy competencies for design. Sustainability (Switzerland), 12 (4), 1–16. https://doi.org/10.3390/su12041561

The opportunities for the circular economy for Finland (2015). Sitra. https://media.sitra.fi/2017/02/28142449/Selvityksia100.pdf

Weissbrodt, D. G., Winkler, M. K. H. and Wells, G. F. (2020). Responsible science, engineering and education for water resource recovery and circularity. Environmental Science: Water Research and Technology, 6 (8), 1952–1966. https://doi.org/10.1039/D0EW00402B

Downloads


Переглядів анотації: 193

Опубліковано

2021-10-31

Як цитувати

Сисоєв, О. (2021). ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ ЦІЛЯМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ФІНЛЯНДІЇ. ОСВІТОЛОГІЯ, (10), 81–89. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2021.109

Номер

Розділ

Компаративістика у сфері освіти