РОЗВИТОК ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР ОСВІТИ

Автор(и)

  • Ольга Іваницька НТУУ «КПІ», проспект Перемоги, 37, 03056 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5505-8849
  • Сергій Редько Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-6903-2452
  • Алла Панченко Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4757-0583

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.9499

Ключові слова:

білінгвальне навчання, заклади середньої освіти, європейський простір освіти, освітнє середовище, розвиток освітнього середовища, полікультурність

Анотація

У статті проаналізовано пріоритетні напрями розвитку освітнього середовища закладів загальної середньої освіти в Україні. Виокремлено першочергові завдання сучасної української середньої освіти, вико- нання яких сприятиме успішній інтеграції в європейський освітній простір. Розглянуто напрями державної політики в освітній галузі щодо розвитку загальної середньої освіти відповідно до чинного законодавства.
Окреслено необхідність сприяння розвитку полікультурності в загальній середній освіті в умовах інтеграції в глобальний освітній простір. Подані результати дослідження впливу білінгвального навчання.

Біографії авторів

Ольга Іваницька, НТУУ «КПІ», проспект Перемоги, 37, 03056 Київ, Україна

Доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри теорії та практики управління

Сергій Редько, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053 Київ, Україна

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри управління

Алла Панченко, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053 Київ, Україна

Кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри управління

Посилання

Здіорук С. І. Формування єдиного відкритого освітньо-наукового простору України: оптимальне використання засобів забезпечення випереджального розвитку (аналітична доповідь) / С. І. Здіорук, А. Ю. Іщенко, М. М. Карпенко. – К.: 2011. – 43 с. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/597/

Ковалинська І. В. Вимоги до професійних компетентностей викладача в контексті полікультурної освіти / І. В. Ковалинська // Педагогічна освіта. Scientific Journal «ScienceRise». – 2016. – №2/5(19). – с. 36-40, DOI: http://dx.doi.org/10.15587/2313-8416.2016.60889

Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. / В. Г. Кремінь. – К.: Грамота, 2005. – 448 с.

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року / Указ Президента України від 25.06.2013 р. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.

Саух П. Ю. Сучасна освіта: портрет без прикрас (між негативною креативністю ідей і українською вестернізацією) / П. Ю. Саух // Розвиток сучасної освіти: освітологічні наголоси: наук.пр. / за матер. Першої Всеукр. наук.-практ. конф. «Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти». – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – С.62-74.

Сафонова В. В. Билингвальные образовательные программы как инструмент обновления содержа- ния языкового школьного образования [Електронний ресурс] / В. В. Сафонова, Н. И. Марченко. – 2011. – Режим доступу: http://www.flsmozaika.ru/document/safonova.pdf

Сисоєва С. О. Творчий розвиток фахівців в умовах магістратури: Монографія / С. О. Сисоєва. – К.: ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2014. – 400 с.

Соколова І. В. Розвиток освіти в умовах полікультурного глобалізованого світу / І. В. Соколо- ва // Розвиток сучасної освіти: освітологічні наголоси: наук.пр. / за матер. Першої Всеукр. наук.-практ. конф. «Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – С.137-148.

Downloads


Переглядів анотації: 251

Опубліковано

2016-10-30

Як цитувати

Іваницька, О., Редько, С., & Панченко, А. (2016). РОЗВИТОК ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР ОСВІТИ. ОСВІТОЛОГІЯ, (5), 94–99. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.9499

Номер

Розділ

Інтеграційні процеси у сфері освіти