ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2015.4.6570

Ключові слова:

експертиза, експертна оцінка, експертне оцінювання, загальноосвітній навчальний заклад, інноваційна методична компетентність, інспекторська оцінка, освітня експертиза, управління

Анотація

Обґрунтовано сутність експертного оцінювання як інструмента управління загальноосвітнім навчаль- ним закладом. Визначено зміст понять «експертиза», «освітня експертиза» та окреслено специфіку експерт- ного оцінювання в загальній середній освіті. Проведено класифікацію методів експертного оцінювання об’єктів управління закладу освіти. Аргументовано необхідність розмежування понять «діагностика», «моніторинг» та «експертиза». Визначено напрями проведення експертного оцінювання інноваційної методичної компетентності вчителів. Розроблено поетапний алгоритм експертного оцінювання в управлінні ЗНЗ та сформульовано рекомендації щодо його практичного застосування.

Посилання

Боднар О. С. Оцінювання ефективності управління аналітико-експертною діяльністю у сфері загальної середньої освіти регіону / О. С. Боднар // Scientific Journal «ScienceRise»: Педагогічні науки. – 2015. – №4/1(9). – С.61-65. –[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/sciencerise/article/ view/40114, DOI: 10.15587/2313-8416.2015.40114.

Галян І. М. Психодіагностика: навчальний посібник / І. М. Галян. – К.: Академвидав, 2009. – 463 с.

Лукіна Т. О. Технології діагностики та оцінювання навчальних досягнень: Навчально-методичні матеріали / Т. О. Лукіна. – К.: Шкільний світ, 2007. – 62 с.

Наказ МОН України «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів» від 30.01.2015 № 67. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0173-15

Ogneviuk V., Sysoieva S. Scientific direction of integrated research of education – osvitologiya / V.Ogneviuk, S.Sysoieva // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2014. – Вип. 1-2. – С.5-13.

Підласий І. П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів: навчальний посібник / І. П. Підласий; Міжнародний фонд «Відродження». Міністерство освіти України. – Київ: Україна, 1998. – 343 с.

Савченко О. П., Цимбал О. Ю. Інноваційні процеси в управлінні якістю освіти України / О. П. Савченко, О. Ю Цимбал // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2013. – № 10. – С.123-126. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/ savchenko_o._tsymbal_o._innovative_processes_in_the_management_of_the_quality_of_the_ukrainian_education.pdf

Соловей М. В. До питання про поняття педагогічної експертизи та її нормативно-правових основ / М. В. Соловей // Педагогічний дискурс. – 2007. – Вип. 1. – С. 132-135. – [Електронний ресурс]. – Режим до- ступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/peddysk_2007_1_30.pdf.

Сухомлинська О. В. Експертиза / Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с. – С.256-257.

Downloads


Переглядів анотації: 83

Опубліковано

2015-10-01

Як цитувати

Іваницька, О., & Панченко, А. (2015). ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ. ОСВІТОЛОГІЯ, (4), 65–70. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2015.4.6570

Номер

Розділ

Експертна діяльність в галузі освіти