СИСТЕМА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЛІКАРЯ: ПІСЛЯДИПЛОМНИЙ ЕТАП СТАНОВЛЕННЯ

Автор(и)

  • Олександра Лисенко Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульвар Т. Шевченка, 13, 01601 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9356-1306

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.169172

Ключові слова:

компетентність лікаря, післядипломна освіта, структура компетентності лікаря

Анотація

У запропонованій статті представлено структуру компетентності лікаря (мотиваційно-аксіологічний, когнітивний, соціально-особистісний та професійно-діяльнісний компоненти); окреслено особливості формування складових компетентності лікаря на післядипломному етапі, зокрема з урахуванням андрагогічних принципів навчання; визначено компоненти компетентності лікаря, формування яких повною мірою постає можливим лише на післядипломному етапі (соціально-особистісний та професійно-діяльнісний); розкрито зміст соціально-особистісного та професійно-діяльнісного компонентів.

Біографія автора

Олександра Лисенко, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульвар Т. Шевченка, 13, 01601 Київ, Україна

Кандидат педагогічних наук, заступник директора Інституту післядипломної освіти

Посилання

Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників системи охорони здоров’я [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=4233

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Лисенко О. Ю. Роль і місце післядипломної освіти в національній системі підготовки лікарів / О. Ю. Лисенко // Освітологія, Oswiatologia. – 2015. – №4. – С. 49-53.

Лисенко О. Ю. Формування професійної компетентності майбутніх провізорів у вищих медичних навчальних закладах: монографія / О. Ю. Лисенко. – К.: ВП «Едельвейс», 2015. – 175 с.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.02.2005 р. №81 «Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчаль- них закладів, медичних факультетів університетів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0291-05

Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчальний посібник / С. О. Сисоєва. – К.: ВД «Екмо», 2011. – 324 с.

Цехмістер Я. В. Допрофесійна підготовка учнів у ліцеї медичного профілю: теорія і практика: монографія / Я. В. Цехмістер. – К.: Наукова думка, 2002. – 621 с.

Chen (Amy) C., Kotliar D., Drolet B. C. Perspect Med Educ. 2015, no. 4, 181-185, DOI:10.1007/s40037-015- 0194-8 (eng).

Definition and Selection of Competencies. Theoretical and Conceptual Foundations. Strategy Paper on Key Competencies. An Overarching Frame of Reference for an Assessment and Research Program [Електронний ресурс] / OECD (Draft). – Режим доступу : http://www.oecd.org/dataoecd/48/22/41529556.pdf.

Downloads


Переглядів анотації: 75

Опубліковано

2016-10-30

Як цитувати

Лисенко, О. (2016). СИСТЕМА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЛІКАРЯ: ПІСЛЯДИПЛОМНИЙ ЕТАП СТАНОВЛЕННЯ. ОСВІТОЛОГІЯ, (5), 169–172. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.169172

Номер

Розділ

Освітологічний контекст компетентнісної освіти