ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Ніна Батечко Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка 13-б, 04112 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3772-4489

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.6975

Ключові слова:

державна освітня політика, синергетика, синергетичний підхід

Анотація

Стаття присвячена проблематиці формування сучасної державної освітньої політики в Україні. Окреслюються напрями еволюції поглядів на зміст поняття «державна освітня політика» в контексті процесів реформування освітньої сфери. На основі синергетичної теорії складних відкритих систем приведено теоретико-методологічне підґрунтя феномену державна освітня політика. Розкрито сутність застосування основних принципів синергетичного підходу: відкритості, нелінійності, постулювання хаосу, біфуркаційних станів та теорії самоорганізації до обґрунтування процесу формування державної освітньої політики.

Біографія автора

Ніна Батечко, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка 13-б, 04112 Київ, Україна

Доктор педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітології

Посилання

Андрущенко В. П. Освіта, як ключовий чинник сучасних цивілізаційних процесів / В. П. Андру- щенко / Освітня політика: філософія, теорія, практика [монографія] / за ред. В. П. Андрущенка; Авт. кол.: В. П. Андрущенко, Б. І. Андрусишин, В. І. Бобрицька, Р. М. Вернидуб та ін.. – К. Вид-во НПУ імені М.П. Дра- гоманова, 2015.

Андрущенко В. П. Сучасна державна освітня політика України: спроба прогностичного аналізу / В. П. Андрущенко, Р. М. Вернидуб // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування державної освітньої політики: філософські, теоретичні та прикладні аспекти». – Київ, 2016. – с. 4-12 (с. 9).

Андрущенко В. П. Освітня політика (огляд порядку денного) / В. П. Андрущенко, В. Л. Савельєв. – К.: «МП Леся», 2010. – 386 с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед.. наук України; гол. Ред. В. Г. Кремень. – К.: Юрін-ком Інтер, 2008. – 1040 с.

Засєкіна Л. В. Психологічні засади розвитку вищої освіти в Україні / Л. В. Засєкіна // Психологічні перспективи. – 2010. Випуск 16. – с. 40-50 (с.41).

Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні: інноваційний аспект. Стратегія. Реалізація. Результати / В. Г. Кремень. – К.: Грамота, 2005. – 448 с.

Кремень В. Г. Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму: Монографія / В. Г. Кремень, В. В. Іллін. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 368 с.

Кушнір В. А. Системний аналіз педагогічного процесу: методологічний аспект: Монографія. / В. А. Кушнір. – Кіровоград: Видавничий центр КДПУ, 2001. – 338 с.

Лукіна Т. О. Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні: [монографія] / Т. О. Лукіна. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – 292 с.

Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія: монографія / за ред. Василя Кременя, Тадеуша Левовицького, Віктора Огнев’юка, Світлани Сисоєвої. – К.: ТОВ «Видавниче підприємство» «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2013. – 460 с.

Рябов С. Г. Політичні наука в Україні ХХІ століття: Стан та перспективи розвитку / С. Г. Рябов. – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджменту освіти в Україні». – 2005. – 103 с.

Синергетика і творчість: монографія / За ред. В. Г. Кременя. – К: Інститут обдарованої дитини, 2014. – 314 с.

Степин В. С. Саморозвивающиеся системы и постнеоклассическая рациональность / В. С. Степин // Вопросы философии. – 2003. – №8. – с. 5-19.

Hoy W., Miskel C. Educational administration / Theory. Research and Practice. – McGraw – HillInc. – 1996. – 495 p.

Teodorovic J. Why education policies fail: multiple streams model of policymaking / Jelena Teodorovic // Зборник Института за педагошка истраживања. – Јун 2008. – Р. 22-36. DOI: 10.2298/ZIPI0801022T

Downloads


Переглядів анотації: 167

Опубліковано

2016-10-30

Як цитувати

Батечко, Н. (2016). ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. ОСВІТОЛОГІЯ, (5), 69–75. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.6975

Номер

Розділ

Освітня політика та освітнє право